Najaar 2024

Masterclass Technisch Ontwerp

Wordt exerpt in 'technisch ontwerp'

Introductie

Het opmaken van een Technisch Ontwerp vertrekkende vanuit een 'Functionele Analyse' (zie ook Masterclass Functionele Analyse) waarbij de aangeleerde BA methodologie correct wordt toegepast is een metier op zich. Verder verdiepen in de methodologie en meer praktijkervaring opdoen op basis van 'real life business case(s)' is een essentieel onderdeel van een succesvolle Business Analist. Deze masterclass heeft dan ook als doelstelling de praktijkervaring en diepgaandere en know how bij te brengen.  

In deze masterclass wordt er dieper ingegaan op het 'facet' technisch ontwerp vertrekkende vanuit een gekende Functionele Analyse.

Deze Masterclasses zijn een echte aanrader voor Business Analisten die reeds de gekende methodologie van Business Analyse(*) beheersen.

(*) Methodologie van Business Analyse = opleiding 'Business Analist -ICT Architect' van SBM - Escala

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Business analisten of deelnemers die de opleiding Business Analist - ICT Architect gevolgd hebben.

Voorkennis

  • U hebt Inzicht, begrip en toegepaste praktijkkennis van de methodologie Business Analyse,  Functionele Analyse, Technisch Ontwerp
  • U kunt werken met het software pakket Enterprise Architect volgens de hierboven beschreven methodologie
  • U hebt -bij sterke voorkeur- ook de Masterclass Business Analyse én Masterclass Functioneel Ontwerp gevolgd.

Toelatingsvoorwaarden

U hebt de opleiding Business Analist -ICT Architect gevolgd.

Meer info over de opleiding Business Analist -ICT Architect vindt u hier!

Methodologie

Vertrekkende vanuit één specifieke Functionele Analyse (ligt 100% vast door docent) die een weerspiegeling is van de reële vraag komende uit de bedrijfswereld worden de technieken van een Technisch Ontwerp verder uitgediept. Het Functioneel Ontwerp wordt vóór de start van de opleiding toegeleverd met als doelstelling dat de deelnemers zich reeds vooraf kunnen inleven.

Tijdens de opleiding wordt in groep gewerkt aan het opstellen van de diverse modellen, met als doel het Technisch Ontwerp volledig af te werken. Hierbij is het de bedoeling dat er in team gemotiveerde keuzes worden gemaakt. Het eindresultaat is de kortste weg naar een representatief Technisch Ontwerp.

De docent waakt over de focus op het Technisch Ontwerp, geeft duiding bij de gevolgen van gemotiveerde keuzes en 'dwingt' het correcte gebruik van de methodologie af.

De 3 masterclasses worden bij sterke voorkeur in de gekende volgende van de methodologie gevolgd te beginnen met de master Class Business Analyse gezien het eindresultaat van de ene masterclass het vertrekpunt van de volgende Master Class is.

Omwille van de praktijkgerichtheid van dit type opleiding wordt het aantal deelnemers aan deze Masterclass beperkt tot maximum 8 deelnemers!

De deelnemers dienen hun persoonlijke laptop mee te brengen om op hun laptop de oefening uit te werken gebruikmakend van de software 'Enterprise Architect'. (Een gratis uitprobeerversie van dit software pakket volstaat voor deze opleiding.)

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Het uitgangspunt is een beschikbare Functionele Analyse.

Vervolgens moet een volledige Technisch Ontwerp uitgewerkt worden:

  • Application design collaboration diagram
  • Application design sequence diagram
  • System specification
  • System design collaboration diagram
  • System design sequence diagram
  • component specification

Het beoogde resultaat is een volledig uitgewerke Technisch Ontwerp volgens de gekende 'Business Analyse methodologie(*)'.

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag