Visueel lasinspecteur VT-w Level 2


De visuele controle van het laswerk
#190073
Webinar | Industrie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Een persoon gecertificeerd op level 2 (certificatie: De opleiding wordt afgerond met een theoretisch en praktisch examen dat wordt afgenomen door examenorganisatie onder toezicht en verantwoording van DNV-GL Certification B.V.

Na positief behaald resultaat en een verklaring van minimaal 4 maanden werkervaring ontvangt men het certificaat Visueel Lasinpecteur VT-w Level 2. Het DNV certificaat is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie conform ISO 17024)

Introductie

In de lastechnische industrie worden steeds meer eisen gesteld aan het verrichtte laswerk en het daarbij behorende lasonderzoek. Van groot belang is het visueel onderzoek van het laswerk. Met een juiste visuele controle op de meest voorkomende lasonvolkomenheden kunnen in een vroeg staduim problemen worden voorkomen. De vijfdaagse opleiding Visueel Lasinspecteur geeft inzicht in alle aspecten van het visueel beoordelen van laswerk en voldoet aan alle eindtemen van de norm ISO 9712.

Omschrijving

Het vergroten van kennis op het gebied van visuele inspectie van gelaste delen. Door extra theoretische en praktische kennis bent u na de opleiding in staat om zelfstandig werkstukken visueel te beoordelen. Een persoon gecertificeerd op level 2 heeft de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren en te beoordelen volgens vastgestelde en erkende procedures.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is bestemd voor uitvoerende lassers, ploegleiders, QA/QC medewerkers en inspecteurs die meer inzicht willen krijgen op de visuele controle van het laswerk.

Voorkennis

U hebt minimaal 4 maanden werkervaring in het lassen.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal 4 maanden werkervaring hebben.

Bijkomende info

Deze opleiding loopt over 5 dagen. Na de 5de dag volgt het examen (prijs deelname examen €695). De inschrijving voor het examen gebeurt tijdens de 5 daagse opleiding.

Methodologie

De lessen zijn theoretisch en praktisch samengesteld.

Programma

  • Principes van Visueel beoordelen
  • Visuele inspectietechnieken
  • Inspectiekarakteristieken en toepassingen
  • Lasprocessen en materialen
  • Rapporteren
  • Inspectie tijdens bedrijf, revisie en onderhoud
  • Overige NDO-technieken
  • Veiligheid en certificeren

Examen

Een theoretisch en praktische examen dat wordt afgenomen door de exameorganisatie DNV.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 13/10/2020 09:00 12:00
dinsdag 13/10/2020 13:00 16:00
dinsdag 20/10/2020 09:00 12:00
dinsdag 20/10/2020 13:00 16:00
dinsdag 27/10/2020 09:00 12:00
dinsdag 27/10/2020 13:00 16:00
dinsdag 10/11/2020 09:00 12:00
dinsdag 10/11/2020 13:00 16:00
dinsdag 17/11/2020 09:00 12:00
dinsdag 17/11/2020 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 36 38
  • Kevin@sbm.be

Prijsinfo

De kostprijs voor de volledige opleiding zonder ceritificering bedraagt 1350€ (kmo-portefeuille mogelijk)

Deze prijs omvat de theoretische en praktische opleiding en een syllabus.

Er is een broodjeslunch over de middag.

Het examen dat afgenomen wordt door DNV Certification B.V. bedraagt 695€.