Financiële kennis voor de HR-manager


HR en de impact op het bedrijf
#200498
Opleiding | HRM

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding is opgebouwd langsheen de normale cyclus van een werknemer die start bij een bedrijf, gaande van de aanwerving van een medewerker, over de gebeurtenissen tijdens de loopbaan en tenslotte tot het einde van een arbeidsovereenkomst.  Elke fase heeft zijn financiële impact op het bedrijf.  

In deze opleiding leert u alles over HR kosten en hun plaats in de financiële verslaggeving, het HR budget, HR investeringen en kosten, HR rapporten en KPI’s. Zo wordt u een sterke gespreks- en businesspartner van uw management, aandeelhouders en andere stakeholders.

De focus ligt op:

 • Financiële rapportering kunnen lezen en interpreteren
 • Budgettering en financiële prognoses maken
 • Vertrouwd geraken met relevante financiële termen en concepten
 • HR gerelateerde beslissingen financieel kunnen verantwoorden
 • Verschil tussen 'cash' en 'kost'

Introductie

De klemtoon van deze opleiding bestaat in het maken van de link tussen meerdere facetten van het HR-gebeuren en de (financiële) impact op het bedrijf of organisatie. HR-professionals hebben niet altijd de drang om gebruik te maken van financiële cijfers en onderbouwing. Nochthans is de personeelskost in zijn geheel vaak de belangrijkste controleerbare kostencomponent van een bedrijf.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor die HR-manager en HR-professional die onvoldoende financiële vooropleiding of financiële kennis heeft en zijn of haar financiële inzicht wil uitdiepen en vergroten. HR managers, personeelsverantwoordelijken, medewerkers van een personeels-dienst in een groter bedrijf alsook HR adviseurs.

Programma

 • Introductie tot het ganse financiële gebeuren. Waar vindt HR zjn plaats: boekhouding/ jaarrekening/financiële en wettelijke rapporten/budgetten
 • Wat houdt de loonkost in zijn totaliteit in
 • Het jaarlijkse budget en de input van HR
 • De financiële aspecten van de aanwerving: een contigent liabaility?
  • Hoe een aanwerving verantwoorden
  • Kosten/baten-analyse van een aanwerving
 • De loopbaan:
  • De verschillende soorten personeelskosten
  • Waar te vinden in de financiële rapportering
  • Het jaarlijkse budget - case
  • De maandelijkse transacties en provisies
  • Cash vs. Kost
  • Timing van kosten en uitgaven
  • De financiele aspecten van RSZ/BV/Pensioenen/CAO’s
  • Interim vs. aanwerving
 • De belangrijkste KPI’s voor de HR manager:
  • Return on Investment
  • Productiviteit en link met kostprijsboekhouding
  • Kost van verzuim en verloop
  • Gemiddelde kost per WN
  • Omzet per FTE (voltijdsequivalent)
  • Totale loonmassa tegenover omzet en brutomarge
  • Trendanalyse
 • HR en financiele aspecten van een bedrijfsovername
  • Waardering van een bedrijf en HR input
  • In kaart brengen van de personeelskost
  • In kaart brengen van verplichtingen op langere termijn
 • HR en de Boardroom
  • Hoe een HR investering opmaken en verdedigen
  • Hoe een HR budget verdedigen met cijfers
 • Financiële aspecten van het einde van de loopbaan
  • Ontslagregeling
  • Pensioenen en brugpensioenen
  • Vakantiegeld
  • Groepsverzekering
 • Cases
  • Doorheen deze opleiding gebruiken we praktische voorbeelden aan de hand van gepubliceerde jaarrekeningen.
  • Een aantal concepten wordt ook toegelicht aan de hand van rekenkundige voorbeelden.
 • Samenvatting van de belangrijkste aangeleerde concepten en Q&A sessie

Bart De Keyser - Managing Director Sidaplax VOF/Zaakvoerder Keyser Consulting & Immo

Bart De Keyser is Managing Director van een KMO actief in de kunststofsector. Hij is tevens zaakvoerder van een consulting bedrijf. Hij kan terugblikken op een rijke financiële ervaring opgedaan binnen verschillende internationale bedrijven, waaronder Arthur Andersen (thans Deloitte). Bart De Keyser is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA), voormalig lid van het I.B.R. en heeft daarnaast een MBA van de Warwick Business School te Warwick (UK).