Najaar 2024

Hoe zorgt u voor een effectief retentiebeleid ?

Hoe medewerkers behouden?
  • KMO-portefeuille

Introductie

Medewerkers aanwerven is moeilijk, eens ze binnen uw onderneming aan de slag zijn is het de kunst om ze te behouden. Een effectief retentiebeleid kan hier een antwoord op bieden. Voor HR-verantwoordelijken en ondernemers ligt hier een uitdagende taak weggelegd.

Omschrijving

Retentie betekent 'vasthouden'. Een retentiebeleid streeft ernaar om het personeel binnen een bedrijf 'vast te houden'. Maar het werken aan retentie gaat veel verder dan enkel dit einddoel. Zo wordt – onder meer – in de strategie opgenomen dat er kan gewerkt worden aan de motivatie en het engagement.

Maar wat betekent dit nu concreet? En nog belangrijker hoe kunt u dit op langere termijn behouden? Want retentiemanagement is een activiteit op lange termijn. Een dynamisch gebeuren, dus!

Veel van de factoren die het verloop van medewerkers bepalen, liggen voornamelijk in handen van de onderneming zelf, los van de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe kunt u als onderneming hierop inspelen en er uiteindelijk voor zorgen dat goede werkkrachten gemotiveerd 'blijven'. Verloop maakt dat er telkens nieuwe werkkrachten voor dezelfde jobs moeten aangeworven worden, met de bijhorende meerkost (opleiding on the job, inwerktijd, …) - waardevolle tijd en financiële inspanningen die voor de onderneming zelf verloren gaan met de vertrekkende medewerker.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze training is geschikt voor iedereen die zich bezighoudt of in de toekomst wil gaan bezighouden met het behouden van geschikte medewerkers.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Deze opleiding geeft duidelijk aan waarom organisaties een retentiebeleid moeten hebben en hoe zij dat retentiebeleid praktisch kunnen opstellen en implementeren.

  • Doeltreffend retentiemanagement van on- tot off boarding
  • Welke haalbare uitdagingen biedt u als werkgever aan de werknemer?
  • Job mobility binnen de onderneming: vaak willen medewerkers niet meteen veranderen van werkgever maar wel van functie
  • Opleidingen: levenslang leren is zowel voor het individu, de onderneming als de maatschappij bevorderlijk
  • Ownership en engagement kunt u stimuleren door een ondersteunend en enthousiasmerend HR beleid

Bijkomende info

Werkzaam in de publieke sector of social profit? Dan kunnen we u inschrijven aan 230 euro excl. btw.  

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Steven Soenen

Steven Soenen

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag