Tax shelter: een aantrekkelijke beleggingsopportuniteit


Een interessante beleggingsopportuniteit voor vennootschappen
#130745
Opleiding | Fiscaliteit

Introductie

In dit seminarie belichten we niet alleen de huidige tax shelter regimes voor audiovisuele werken en podiumwerken maar ook de toekomstige tax shelter regeling voor de gamingindustrie. In dit seminarie wordt zowel aandacht besteed aan de werking van het systeem vanuit het oogpunt van de investeerders als vanuit het oogpunt van de producenten.

Omschrijving

Tax Shelter is een federale maatregel voor vennootschappen om op een fiscaal aantrekkelijke manier te investeren in Belgische audiovisuele producties, podiumwerken en in de toekomst voor de gaming. De tax shelter kan voor u een aantrekkelijke beleggingsopportuniteit zijn omdat met een minimaal risico toch een economisch verantwoord rendement behaald wordt.

De huidige tax shelter wetgeving kent in België een groot succes, waardoor ook de audiovisuele- en podiumproducties in stijgende lijn gaat.

In de praktijk werden echter sommige ontsporingen en misbruiken vastgesteld door een opbod van rendementen aan investeerders. Dat alles heeft ertoe geleid, onder impuls van de sector van de audiovisuele productie zelf, om een nieuw tax shelter mechanisme uit te werken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten, ...

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 3 uren permanente vorming ITAA.

Programma

We verdiepen ons in de nieuwe en toekomstige werking van de tax shelter:

  • Inleiding: schematisch overzicht van de tax shelter-regimes voor audiovisuele werken, podiumwerken en gaming
  • Werking van het tax shelter-systeem: fiscale gevolgen voor de investeerders, bepalen van de fiscale waarde van het tax shelter-attest, rendement van de investering, interne en externe risico's aan een tax shelter investering
  • De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van investeerder en van producent
  • Optimalisatiemogelijkheden: tax shelter in combinatie met voorafbetalingen en met liquidatiereserve
  • De impact van de hervorming vvennootschapsbelasting op het tax shelter-regime
  • Bijzonderheden van het tax shelter-regime in hoofde van een erkende producent
  • Toekomstige tax shelter-regeling voor de gaming industrie
  • Tax shelter controle: bij aanvraag van het finaal tax shelter attest

Doorheen de opleiding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van concrete cijfervoorbeelden en cases, zodat de opgedane kennis onmiddellijk toepasbaar wordt.

Rolf Declerck is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen, optie "Fiscaliteit". Hij is belastingconsulent erkend door het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB), waar hij tevens Ondervoorzitter is van de Commissie Permanente Vorming van het IAB en lid van de examenjury van het mondelinge bekwaamheidsexamen. Hij heeft ondertussen meer dan 24 jaar ervaring in vennootschapsfiscaliteit en internationale fiscaliteit, en was tot 2010 vennoot bij KPMG Belastingconsulenten. Sindsdien is vennoot in het accountancykantoor De Witte - Viselé Associates, actief op het vlak van accountancy, fiscaliteit en consolidatie. Sinds 2003 heeft Rolf zich gespecialiseerd in de tax shelter.

Hij wordt als een authoriteit beschouwd in deze materie, en heeft dan ook regelmatig over dit onderwerp gepubliceerd en seminaries gegeven.

Tot zijn klanten behoren, naast talrijke tax shelter investeerders, ook vele vooraanstaande productievennootschappen die actief zijn in de tax shelter.