Praktijkopleiding successieplanning


Krijg de planningstechnieken onder de knie.
#200165
Opleiding | Fiscaliteit

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding bent u in staat om in de praktijk advies te geven omtrent de mogelijke planningstechnieken in uw concreet dossier.

Introductie

Een overlijden is een zwaar emotioneel verlies. U kunt een hoge som aan erfbelasting vermijden voor uw klanten door hen op voorhand correct te adviseren bij een vermogensplanning.

Omschrijving

De praktijk kent een reeks aan instrumenten, denk maar aan het huwelijkscontract, testament, schenking, maatschap, private stichting, levensverzekering, elk met hun eigen wettelijke bepalingen. In deze opleiding wordt u wegwijs gemaakt in het federale erf- en huwelijksvermogensrecht, gevolgd door de Vlaamse erf-en schenkbelasting, Waalse en Brusselse successie-en schenkingsrechten.

In een tweede onderdeel van de cursus wordt een nadere toelichting gegeven bij diverse planningstechnieken.

Kortom, na deze opleiding bent u in staat om in de praktijk te kunnen adviseren omtrent de mogelijke planningstechnieken in uw concreet dossier.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhoudkantoren, Financiële adviseurs

Voorkennis

Er is geen speciefieke voorkennis vereist.

Bijkomende info

Dit programma komt in aanmerking voor 6 uur permanente vorming ITAA.

Programma

 • Huwelijksvermogensrecht, samenlevingsvermogensrecht en de impact van de hervorming van 2018
 • het wettelijk erfrecht en de impact van de hervorming van 2018
 • Vlaamse erfbelasting
 • technieken van vermogensplanning:
  • huwelijkscontract
  • testament
  • schenking roerend vermogen
  • schenking onroerend vermogen
  • speciale planningstechnieken onroerend goed
  • beding van aanwas/kanscontracten
  • levensverzekeringen
  • controlestructuren