Masterclass successieplanning: totaaltraject


3 verdiepingstrainingen erfrecht en planningstechnieken
#210306
Opleiding | Fiscaliteit

Introductie

U wenst uzelf te verdiepen in de drie volgende onderwerpen: 'successieplanning met (zorg)kinderen', 'levensverzekeringen' en 'nieuw samengestelde gezinnen' om uzelf te onderscheiden als specialist binnen uw vakgebied.

In deze reeks masterclass successierecht gaan we dieper in op specifieke topics binnen het wettelijk erfrecht.

Omschrijving

Module 1: Masterclass successieplanning: familiale planning met (zorg)kinderen

De optimale weg uitstippelen voor het vermogen van de ouders aan hun minderjarige kinderen en zorgkinderen is niet evident. Hier bespreken we de familiale en burgerrechtelijke implicaties ervan voor het kind. Daarnaast worden een aantal planningstechnieken bekeken die toelaten op de situatie na overlijden te anticiperen.

Module 2: Masterclass successieplanning: levensverzekeringen

Een levensverzekering als instrument voor uw successieplanning zorgt voor een vlotte overdracht van uw vermogen en dit zonder dat er een testament aan te pas komt. In deze sessie maakt u kennis met een volwaardig alternatief voor een schenking of testament om vermogen toe te wijzen en te verdelen.

Module 3: Masterclass successieplanning: nieuw samengestelde gezinnen.

Nieuw samengestelde gezinnen vormen een groeiende groep in onze samenleving. Na het overlijden van de biologische ouder wordt het vruchtgebruik van een stiefouder, in de hoedanigheid van langstlevende echtgenoot, op het vermogen door de kinderen immers dikwijls als onrechtvaardig ervaren. Een doordachte planning kan aldus latere conflicten vermijden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Boekhouders
 • Fiscale adviseurs
 • Notarissen
 • Estate planners uit verzekeringen en de bancaire sector
 • Financiële consultants
 • ...

Voorkennis

Basisopleiding successierecht is aangewezen.

Bijkomende info

Elke module kunt u apart volgen.

 • Module 1: masterclass successieplanning: familiale planning met (zorg)kinderen (meer info)
 • Module 2: masterclass successieplanning: levensverzekeringen (meer info)
 • Module 3: masterclass successieplanning: samengestelde gezinnen (meer info)

Deze 3 modules geven u samen 9 vormingspunten bij ITAA

Programma

De Familiale planning met (zorg)kinderen:

 • ?Feitelijke en familiale uitgangssituatie:
  • Ouderlijk genot en beheer
  • Wettelijke bescherming
  • Wettelijk erfrecht
 • ?Uitwerken van familiale planning:
  • Opmaak van een testament
  • Uitwerking van een schenking
  • Tegemoetkomingen aan het zorgkind
  • ?Alternatieve beschermingsmogelijkheden

Levensverzekeringen als:

 • Successieplanning voor particulieren
 • Begunstigingsclausules
 • Successierechten/erfbelasting
 • Alternatief voor schenking
 • Alternatief voor testament
 • Verzekeringsgift
 • Bescherming vennoten
 • Successierechtenverzekering
 • Generation skipping

Nieuw samengestelde gezinnen:

 • De verschillen inzake de erf- en schenkbelasting binnen de gewesten
 • Het erfrecht en de erfbelasting voor stiefkinderen
 • Ontnemen van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot door de  ex-partner met kinderen: oa via huwelijkscontract (het Valkeniersbeding), testament, enz.
 • Het maximaal bevoordelen van de nieuwe partner
 • Restlegaat en stiefkinderen
 • De globale erfovereenkomst
 • De erfbelasting voor partner en/of kinderen
 • Beding van aanwas
 • Omzetting van vruchtgebruik, de assepoesterclausule, ...

Prijsinfo

U kunt elke module apart volgen. Per module betaalt u €250 (excl. 21% btw).

Indien u zich intekent voor de 3 modules, betaalt u slechts €550 (excl. 21% btw)!

 • Module 1: masterclass successieplanning: familiale planning met (zorg)kinderen (meer info)
 • Module 2: masterclass successieplanning: levensverzekeringen (meer info)
 • Module 3: masterclass successieplanning: samengestelde gezinnen (meer info)

Liesbeth Frank: Advocaat-Principal bij Cazimir Advocaten.

Advocaat aan de balie van Brussel. Auteur van diverse artikelen en spreker over onderwerpen gerelateerd aan vermogens-en successieplanning

Bart Chiau: Professor aan de UGent en werkt als trainer in de financiële sector. Hij is auteur van diverse professionele uitgaven over successieplanning, fiscaliteit en verzekeringen.

Justine Bouckaert: Master in de Rechten, Master in de Bedrijfseconomie, afstudeerrichting Fiscaliteit

Auteur van diverse publicaties in vakbladen.