Najaar 2024

Masterclass successieplanning: familiale planning met (zorg)kinderen (module 1)

Een erfovereenkomst voor minderjarige kinderen en zorgkinderen: welke mogelijkheden?
 • KMO-portefeuille

Introductie

Het uitwerken van een planning met minderjarige kinderen is geen evident gegeven. Naast het fiscaal optimaliseren van het vermogen van de ouders, moeten (vooral) de familiale en burgerrechtelijke implicaties ervan voor het desbetreffende kind de nodige aandacht verkrijgen. Wie draagt zorg voor het kind bij overlijden van zijn ouders? Wie beheert zijn vermogen? En wat met schenkingen door een uit de echt gescheiden ouder aan zijn of haar minderjarige kind? Hoe kan de schenkende ouder vermijden dat het vermogen nadien in handen komt van de overlevende ex-partner? Wat als het kind op de dag van zijn meerderjarigheid beslist om alles te gaan verbrassen?

Ook ouders van kinderen met een zware fysieke of mentale beperking hebben vaak heel wat bekommernissen. Als ouder willen ze immers dat zij ook na hun overlijden verder de nodige zorg krijgen. Anderzijds willen de ouders dit niet op de schouders leggen van de broers en zussen. Hoe kunnen die ouders dan tijdens hun leven dit zoveel als mogelijk organiseren?

Omschrijving

In de masterclass starten we met een uiteenzetting van de feitelijke situatie bij gebrek aan enige familiale regeling. Wat zijn de beheersbevoegdheden van een ouder? Wanneer is een machtiging van de vrederechter noodzakelijk? Wat zijn de bestaande wettelijke beschermingsmogelijkheden?

Vervolgens bekijken we een aantal planningstechnieken die toelaten op de situatie na overlijden te anticiperen: Wat kunnen we bij testament of schenking regelen? Kunnen we het legaat of de schenking gepaard laten gaan met een last ten aanzien van het zorgenkind? Let op, een schenking is onherroepelijk, hoe kunnen we dan een 100% zekerheid tot uitvoering van de last inbouwen ten aanzien van de schenker-erflater?

In welke mate kan een maatschap of stichting een oplossing bieden? Of moeten we werken met een erfovereenkomst tussen broers en zussen?

Hoe kunnen we de erfbelasting in het gareel houden bij het overlijden van het zorgkind zelf? Zorgkinderen hebben vaak zelf geen kinderen. Indien dit kind overlijdt dan zal de vererving door broer en zus fiscaal vrij duur zijn.

Naast deze planningstechnieken worden nog alternatieve mogelijkheden behandeld.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

fiscalisten, boekhouders, financiële adviseur, accountants

Voorkennis

Basiskennis successieplanning is wenselijk.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • Feitelijke en familiale uitgangssituatie:
  • Ouderlijk genot en beheer
  • Wettelijke bescherming
  • Wettelijk erfrecht
 • Uitwerken van familiale planning:
  • Opmaak van een testament
  • Uitwerking van een schenking
  • Tegemoetkomingen aan het zorgkind
 • Alternatieve beschermingsmogelijkheden

Bijkomende info

Modulaire opleiding:

Deze masterclass is één van de drie modules in de reeks 'Masterclass successieplanning'.

Meer info over de volgende modules vindt u hier:

 • Masterclass successieplanning: levensverzekeringen (Module 2) (meer info)
 • Masterclass successieplanning: samengestelde gezinnen (Module 3) (meer info)
 • Masterclass successplanning: totaaltraject (meer info)

Indien u zich inschrijft voor de 3 modules samen, betaalt u slechts €550 (excl. 21% btw)!

Permanente vorming ITAA: 3 punten

ATTESTEN

Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in uw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.

Gelieve uw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld opmerkingen.

De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.

Modulaire opleiding:

Deze masterclass is één van de drie modules in de reeks 'Masterclass successieplanning'.

Meer info over de volgende modules vindt u hier:

 • Masterclass successieplanning: levensverzekeringen (Module 2) (meer info)
 • Masterclass successieplanning: samengestelde gezinnen (Module 3) (meer info)
 • Masterclass successplanning: totaaltraject (meer info)

Indien u zich inschrijft voor de 3 modules samen, betaalt u slechts €550 (excl. 21% btw)!

Of volg het volledige traject!

Masterclasses: successieplanning met (zorg)kinderen, levensverzekeringen en nieuw samengestelde gezinnen
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
icon chevron right
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Masterclasses: successieplanning met (zorg)kinderen, levensverzekeringen en nieuw samengestelde gezinnen
 • KMO-portefeuille
icon chevron right

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

square placeholder image

Els Vanacker

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag