Najaar 2024

Lokale belastingen : een (on) wettelijke financiële last ?

Tips & tricks om de rechtsgeldigheid van de lokale belastingen te controleren. Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)
  • KMO-portefeuille

Introductie

Vindt u de weg nog in het kluwen van allerhande lokale belastingen?

Naast de opcentiemen in de PB kunnen gemeenteraden en provincieraden eigen belastingen heffen op basis van de toegekende fiscale autonomie.

Echter deze autonomie is beperkt, niet alleen binnen de grenzen van de gemeente maar ook op grond van de Grondwet en een aantal wettelijke bepalingen. De vraag is dan ook: kan de gemeente op alles belastingen heffen? Hoe ontstaan gemeentebelastingen? We denken hierbij aan de verkrotting en leegstand van gebouwen, belasting op afval, milieu, water verontreiniging, elektriciteit en gas, ...

Als u als belastingplichtige een aanslag krijgt en u bent er niet mee akkoord, op welke wijze kunt u deze betwisten?

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U krijgt inzicht hoe een gemeente zijn belastingen heft en hoe u op basis van een aantal tips en tricks eenvoudig de grondwettelijkheid ervan kunt controleren en betwisten.

Omschrijving

Tijdens dit seminarie wordt op praktische wijze toegelicht hoe op eenvoudige wijze een lokale belasting op zijn wettelijkheid kan worden gecontroleerd en wat kan worden ondernomen wanneer deze belasting niet correct blijkt te zijn.

Lokale belastingen zijn soms in strijd met algemene rechtsbeginselen, soms worden fouten gemaakt bij de incohiering of is de berekeningsbasis niet correct.

In de praktijk wordt er weinig aandacht aan besteed. Nochtans kunnen lokale belastingen op basis van een aantal tips en tricks eenvoudig worden gecontroleerd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, fiscalisten en financiële en juridische adviseurs

Methodologie

Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

U krijgt een passend antwoord op de volgende vragen:

  • Is het belastingreglement tijdig gepubliceerd?
  • Is het belastingreglement niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel?
  • Mag de gemeente of provincie wel belastingen heffen?  
  • Is de belasting correct berekend?
  • Staan alle gegevens op het aanslagbiljet?
  • Kan een belasting worden betwist als ze reeds werd betaald of moet een belasting worden betaald vooraleer ze wordt betwist?
  • Bij wie moet een bezwaarschrift worden ingediend en aan welke voorwaarden moet een bezwaarschrift voldoen?

Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

Bijkomende info

Dit programma komt in aanmerking voor 3 uur permanente vorming ITAA

Corona?! Die bederft bij SBM uw leerhonger nooit

Eenvoudig: dan wandelt iedereen online binnen! Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie? Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk en komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij SBM, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail kevin@sbm.be of bel 078 35 36 38).

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

square placeholder image

Els Vanacker

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag