Hoe vult u een btw-aangifte in?


Zelf de btw-aangifte invullen en controleren
#120681
Opleiding | Fiscaliteit

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Tijdens deze opleiding leert u hoe u zelf uw btw-aangifte invult en elektronisch indient. U leert hoe u die efficiënt kunt controleren.

Omschrijving

Voor startende ondernemers kan de btw-aangifte een lastige klus zijn. U kunt beroep doen op een boekhouder maar u kunt het evengoed perfect zelf doen.

Als btw-plichtige kunt u recht hebben op aftrek. Dan moet u een periodieke btw-aangifte indienen. Wat staat er op uw aangifte:

 • het bedrag van de bij klanten uitgevoerde handelingen (uitgaande handelingen) en de btw die op deze handelingen verschuldigd is.
 • het bedrag van de handelingen met leveranciers (binnenkomende handelingen) en hoeveel de verschuldigde en aftrekbare btw hierop bedraagt.

Met deze aangifte wordt het verschil tussen de verschuldigde en aftrekbare belasting duidelijk.

U mag enkel een kwartaalaangifte indienen wanneer:

 • uw jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan 1 000 000 euro (exclusief btw)
 • u een voorschot betaalt dat overeenkomt met een derde van de belasting die verschuldigd was in het voorgaande kalenderkwartaal

In alle andere gevallen dient u een maandelijkse aangifte te doen.

Het indienen van uw btw-aangifte moet online gebeuren. Hiervoor dient u de Intervat-toepassing van de FOD Financiën te gebruiken. Met uw identiteitskaart en een kaartlezer, of met ItsMe, logt u in op Intervat en kan u zelf online uw btw-aangifte doen.

Tijdens deze opleiding leert u hoe u zelf uw btw-aangifte invult en indient, en hoe u die efficiënt kunt controleren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Zelfstandigen, meewerkende partners.

Voorkennis

Voorkennis inzake het inboeken van facturen is sterk aangewezen.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 3,5 uren permanente vorming bij ITAA.

btw-aangifte-invullen-1-1_2012-681.jpg

Programma

 • Wat is een btw-aangifte
 • Wie dient een btw-aangifte in
 • Verplichtingen btw-plichtige
 • Periodiciteit
 • Wijze van indiening
 • Bespreking btw-aangifteformulier
 • Eindafrekening