Najaar 2024

Werkkapitaal

Leer de cijfers interpreteren en verbeteren met een actieplan
 • KMO-portefeuille

Introductie

 • Is het al te vaak schrapen in de bedrijfskas om aan uw financiële verplichtingen te voldoen? Destabiliseren marktomstandigheden of cyclische verkoop uw financiële status?
 • Waarom is werkkapitaal een topprioriteit voor uw bedrijf? Hoe berekent en analyseert u het?
 • Waar verbergt uw werkkapitaal zich? Aan welke knoppen draait u om uw werkkapitaalpositie bij te sturen?

Met deze praktische opleiding wordt u uw werkkapitaal meester.


Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U kent de theoretische ins en outs van werkkapitaal.
 • U weet hoe u de theorie toepast op de eigen bedrijfscijfers.
 • U maakt een correcte analyse van uw werkkapitaal.
 • U stuurt uw werkkapitaal bij met een plan en verbeteracties.

Omschrijving

Theorie opfrissen

Tijdens de livesessie vat u de koe meteen bij de horens. De cashconversiecyclus, verborgen werkkapitaal en weerstandsvermogen, de link met sustainability: ze komen allemaal aan bod.


Hands-on analyse

Na een korte opfrissing tijdens de livesessie gaan we meteen aan de slag met een actuele real-life case. Samen berekenen en analyseren we het werkkapitaal. Om vervolgens de pijnpunten – en dus ook de verbetermogelijkheden – bloot te leggen. Debiteuren, voorraad, crediteuren: hoe stelt u de knoppen bij om werkkapitaal te optimaliseren?


Cijfers die spreken

Het is duidelijk: de focus ligt niet zozeer op de pure berekening van de cijfers, wel op hun interpretatie. Op de realiteit die zich erachter verschuilt, en die u leert beïnvloeden. Zodat u uw eigen actieplan uitbouwt om de juiste balans te vinden in uw werkkapitaalbeheer.


Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Finance professionals met de ambitie om aan de top te blijven van hun specifieke vakgebied.
 • Finance professionals die zich wilenl ontwikkelen in een leidende rol in de finance functie.

Voorkennis

Voorbereiding:

 • Actuele real-life case met cijfermateriaal. Aan de hand van die cijfers zullen handvaten voor het werkkapitaal management worden geboden.

Methodologie

Er is bewust gekozen voor een zeer praktijkgerichte invulling:

 • Elke opleiding wordt door een vakexpert gedoceerd.
 • De geanonimiseerde real-life case laat u toe om tijdens de live sessie de koe bij de horens te vatten.

Kortom, u keert huiswaarts met concrete handvaten en een waardevolle blik achter de schermen.


Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • Werkkapitaaltheorie
  • Gouden Balansregel
  • Bruto vs Netto Werkkapitaal
  • Cash Cushion
  • Autonoom netto werkkapitaal
  • Inherent netto werkkapitaal
  • Werkkapitaalmatrix
  • Operationeel inherent netto werkkapitaal
  • Cash Conversion Cycle
  • Verborgen werkkapitaal
  • Liquiditeitsratio’s
  • Minimum Inventory Level
  • Werkzaam vermogen
  • Impact werkkapitaalbeheer op cashflow
  • Multiples
  • Impact werkkapitaal op Dupont formule
  • Weerstandsvermogen
  • Agressief en defensief werkkapitaalbeheer
  • Impact credit management op werkkapitaal
  • Sustainable growth
  • Sustainability & werkkapitaal
 • Doelstellingen werkkapitaal management van deelnemers bespreken
 • Werkkapitaalposities aan de hand van de case berekenen
 • Resultaten analyseren: verbeter- en pijnpunten, mogelijke actiepunten bespreken en KPI’s definiëren

Bijkomende info

Deze cursus komt in aanmerking voor permanente vorming:

 • 7u ITAA
 • 7u  IBR

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag