Kostprijsberekening in de bouw


Haal uw bouwopdracht binnen
#060421
Webinar | Financieel Beleid

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Tijdens deze opleiding leert u aan de hand van concrete en praktische oefeningen de elementen in de kostprijsberekening van bouwopdrachten onderscheiden.

Bovendien wordt veel aandacht besteed aan de knipperlichten in het proces van kostprijsberekening, zoals stilstaan bij gespreid risico, marktonderzoek, persoonlijk vermogen, etc.

Deze aspecten kaderen in de competenties van ondernemers, namelijk het leren resultaatgericht en klantgericht werken, zonder de zelfcontrole te verliezen. Ook de competenties 'besef van rendement' en 'plannen en organiseren' worden benadrukt.

Tijdens de opleiding wordt de kostprijsberekening ook in dit ruimere kader belicht.

Introductie

Een van de voornaamste elementen bij het binnenhalen van werken is de prijszetting. De kostprijs vormt de basis voor het bepalen van de aanbiedingsprijs aan de klant.

Omschrijving

En toch is dit niet zo evident. Heel wat elementen zitten vervat in de berekening van kostprijzen. Daarom is een degelijke kostprijsberekening uitermate belangrijk. Bovendien kan een te hoge aanbiedingsprijs de klant afschrikken waardoor de werken niet worden toegekend. Een te lage aanbiedingsprijs betekent dan vaak weer werken met verlies.

Daarnaast speelt het criterium kostencalculatie ook vaak mee als besparingselement in bedrijven. Toekomstgerichte beslissingen houden vaak een kostenwijziging in.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor

 • de aannemers in de bouw en hun directe medewerkers en meewerkende echtgenoten
 • personen die met planning en leidinggeven bezig zijn
 • studiebureaus die bouwopdrachten moeten realiseren

Voorkennis

U hebt praktijkkennis van het opmaken van de kostprijs voor een bouwactiviteit.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

kostprijsberekening-bouw-1-1_2006-421.jpg

Programma

 • Doel van de kostprijsberekening
 • Kostenberekening bij aanbieding
  • Begrip kostprijs, winst en risico
  • Samenstelling kostprijs en aanbiedingsprijs
 • Specifieke en algemene bouwplaatskosten, directe en indirecte kosten
  • Machine uurkost
  • Materiaalverlies
  • Productieve uren, uurbegroting en rendementen
  • Bouwmaterialen
  • Loonkost + sociale lasten
  • Gewaardeerd loon van de zaakvoerder
  • Kosten van onderaannemers
  • Vervoerskosten / brandstof / kostprijs per KM
  • Afschrijvingen auto
  • Belastingen
 • Opstellen van het budget
 • Oefeningen - berekening van aanbiedingsprijs en kosten
  • Verkoopsprijs + marge berekenen
  • Bedrijfseconomische vooropgestelde resultaten
  • Rendement berekenen
  • Uurbegroting
  • Offerteprijs voor manuren
 • Prijsherziening
 • Opmaken vorderingsstaten
 • Nacalculatie
 • ...

Eddy Bosmans, Hoofd Boekhouding Durabrik Bouwbedrijven NV