Ventilatieverslaggever


Vooropleiding naar erkend ventilatieverslaggever
#150677
Opleiding | Energie

Introductie

In 2022 moet elke erkende EPB-verslaggever 6 uur permanente vorming over vrij te kiezen onderwerpen volgen. Deze opleiding komt in aanmerking voor 8 uren permanente vorming.

Volg deze opleiding ventilatieverslaggever als voorbereiding op de certificering tot erkende ventilatieverslaggever.

Omschrijving

Sedert 1 januari 2016 gelden voor nieuwe bouwaanvragen kwaliteitsspecifieke eisen voor residentiële ventilatiesystemen.

Met deze nieuwe STS-ventilatie (STS-P 73-1) wil men een volwaardig kwaliteitskader voorzien voor ventilatiesystemen.

Het hoofddoel bestaat enerzijds uit het beter informeren van de bouwheer en anderzijds uit het verhogen van de technische kwaliteit van de opgeleverde ventilatie-installaties.

Voor alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen voor nieuwe wooneenheden of ingrijpende energetische renovaties gelden sedert 1 januari 2016 volgende verplichtingen voor de aangifteplichtige:

  • Een ventilatievoorontwerp (VVO) laten opmaken voor de start van de werkzaamheden (startverklaring).
  • Dit is een plan waarop een overzicht te zien is van alle ventilatiecomponenten.
  • Bepalen van de ventilatieontwerpspecificaties (VOS), met daarin alle EPB-gerelateerde prestatie eisen waaraan uw installatie dient te voldoen.
  • Een ventilatieprestatieverslag (VPV) laten opstellen door een erkende ventilatieverslaggever bij de oplevering van het ventilatiesysteem.
    Hiermee wordt nagegaan of de ventilatie aan de opgestelde EPB-eisen voldoet.
    In het prestatieverslag wordt gelet op onder andere de (regeling van) ventilatiedebieten, luchtfiltratie, isolatie en luchtdichtheid van ventilatiekanalen, onderhoud, ..

U laten certificeren als ventilatieverslaggever? Dit kan via het SKH en het BCCA.

SKH biedt een handige software aan waarbij u zeer snel het ventilatieverslag kan uploaden.  Het examen ventilatieverslaggever kan worden afgelegd via SBM.

Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om u te laten certificeren via het ander kwaliteitslabel BCCA. BCCA (Belgian Construction Certfication Association) vzw is een geaccrediteerde certificatie-instelling, die in overleg met alle betrokken stakeholders, het Kwaliteitskader Ventilatie organiseert. Hiermee streeft BCCA vzw naar transparantie en betrouwbare informatie over ventilatie-installaties. Voor deze erkenning dient u rechtstreeks contact op te nemen met het BCCA.U laten certificeren als ventilatieverslaggever? Dit kan via SKH en het BCCA.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

architecten, epb-verslaggevers, installateurs

ventilatieverslaggever-1-2_2015-677.jpg
ventilatieverslaggever-1-1_2015-677.jpg
ventilatieverslaggever-1-3_2015-677.jpg

Programma

Waaruit bestaat de opleiding voor ventilatieverslaggevers?

Deze opleiding is een theoretische opleiding en duurt in totaal 8 uur. Deze opleiding veronderstelt een voorkennis van de EPB-regelgeving met betrekking tot ventilatie, de kennis van de de STS-P 73-1 ventilatie en van de verschillende types ventilatiesystemen en hun werking. Deelnemers krijgen voor de start van de certificering nog een half uur praktijk les.

Opgelet! Deze opleiding is geen opleiding tot ventilatietechnicus en handelt niet over onderwerpen in verband met het ontwerpen en plaatsen van ventilatie. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de klassikale opleiding "residentieel ventilatietechnicus" bij Syntra West of naar " niet residentieel-ventilatietechnicus".

Inhoud van de opleiding

  • 4 uur theorie: voorontwerp ventilatie
  • 4 uur theorie: Nieuwe norm STS- ventilatie
2015-677-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Luc Dedeyne is reeds sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door z'n praktische ervaring als architect, gekoppeld aan z'n passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB verslaggever. Bij items over energie en bouwen wordt Luc Dedeyne ook steevast door de verschillende media (radio, tv, geschreven pers,...) gecontacteerd. Vanuit deze positie is hij de persoon bij uitstek om deze materie toe te lichten.