Najaar 2024

Sociaal en communicatieve competenties voor de facility manager

De overtuigingskracht van positieve communicatievaardigheden
  • KMO-portefeuille

Introductie

Een facility manager communiceert met veel verschillende actoren binnen een bedrijf of organisatie.

Omschrijving

We staan stil bij het belang van lichaamstaal bij communicatie, hoe u feedback geeft aan zowel uw team als anderen die u wilt meekrijgen in een doordacht facility management.

Tot slot staan we stil bij u hoe uw mensen overtuigt, immers een facility manager wil vaak dat mensen hun gedrag aanpassen aan veiligheid, ergonomie, duurzaam werken ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die de rol van facility manager opnemen of willen opnemen.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

  • Het geven van feedback: hoe kunt u een medewerker op een aanvaardbare manier op een fout wijzen? Wat zijn hierbij de belemmeringen van een leidinggevende?
  • Positieve feedback: hoe vaak geeft u die als leidinggevende? Wat is het effect?
  • Hoe omgaan met feedback die u krijgt?
  • Onderscheid maken observeren - interpreteren: we geven feedback op basis van waarneembare feiten, en weten als leidinggevende dat we vlug gaan interpreteren. Anderzijds let de leidinggevende erop dat zijn instructies of mededelingen zo weinig mogelijk voor interpretatie vatbaar zijn.
  • Elk van de essentiële vaardigheden van de leidinggevende komen aan bod en worden ingeoefend: luisteren, doorvragen, terugkoppelen.
  • Vragen en vraagstelling: onderscheid kunnen maken tussen open en gesloten vragen en weten hoe hiermee een gesprek te beïnvloeden. De kunst van het doorvragen: via de juiste vraagstelling de medewerker tot zelfinzicht laten komen zodat die op termijn voldoende kritisch is ten opzichte van het geleverde werk.

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Bart Hungenaert

Bart Hungenaert

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag