CLT bouwen


Cross Laminated Timber - CLT
#170615
Opleiding | Bouw

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Na de opleiding vindt u uw weg in de nieuwe bouwwereld van CLT.
 • U verwerft inzicht bij het ontwerpen en uitvoeren van een gebouw in CLT.

Introductie

Deze opleiding werd voor uren permanente vorming voor de EPB-verslaggever aangevraagd.

Deze opleiding maakt deel uit van een totaalopleiding die bestaat uit:

Omschrijving

Hout is een zeer geschikt bouwmateriaal voor allerhande toepassingen, zowel constructief als decoratief. In de duurzame houtbouw is het werken met CLT (Cross Laminated Timber) of Kruislagenhout een nieuw bouwsysteem met enorme potenties. In navolging van het buitenland zien we het aantal projecten ook in Vlaanderen sterk stijgen.

Deze module uit de reeks houtbouw wilt u de basis bijbrengen van CLT-bouwen. Wat is het? Hoe is het ontstaan? Wat zijn de voor- en nadelen? We staan stil bij hoe we dit houtbouwsysteem efficiënt, kostenbewust en ecologisch kunnen inzetten. We onderzoeken ook de thermische, brandtechnische en akoestische aspecten van het bouwsysteem. Tenslotte staan we stil bij de afwerking aan de binnen- en buitenzijde.

We reiken hierbij tools aan voor de ontwerper, voorschrijver, klant, projectontwikkelaar of aannemer om gefundeerde keuzes te maken in het werken met dit bouwsysteem.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zicht tot ontwerpers en uitvoerders:

 • architecten
 • energieauditoren
 • studiebureau's
 • aannemers
 • Projectontwikkelaars

Programma

 • Les 1: wat en hoe
 • Les 2: ontwerprichtlijnen
2017-615-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Bruno Deraedt

 • General manager BAST architects & engineers cvba 1995-heden
 • Voorzitter VIBE 2015-heden
 • Docent Syntra West & SBM sinds 2011 : houtskeletbouw, BEN bouwen, ...