Najaar 2024

Boekhoudmedewerkers klaarstomen voor het echte werk

Van theorie naar praktijk
 • KMO-portefeuille

Introductie

Van nieuwe medewerkers wordt een snelle inzetbaarheid verwacht. Pas afgestudeerden missen vaak inzicht en zien de samenhang niet tussen dagboek, grootboek, BTW-aangifte en jaarrekening.

In deze training vertrekken we vanuit een praktijkcase: van proef- en saldibalans tot neerlegging van de jaarrekening.

Omschrijving

Dit seminarie is een zuiver practicum waarbij verondersteld wordt de theorie te kennen.

U krijgt via een praktijkcase een totaaloefening die u in staat zal stellen om snel in te pikken op uw dossiers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Startende medewerkers in een boekhoudkantoor.

Voorkennis

U hebt een voorkennis boekhouden.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Van proef- en saldibalans tot neerlegging van de jaarrekening:

Grondige doorlichting van het actief

 • waarborgen
 • investeringen, afschrijvingen en tabel
 • voorraden en voorraadwaardering
 • verkopen en aankopen
 • handelsdebiteuren: dubieuze debiteuren, vreemde valuta, clean sheet
 • BTW reconciliatie
 • vorderingen R/C debet
 • afhalingen klanten
 • doorlichting financieel actief
 • wachtrekeningen
 • toe te rekenen opbrengsten en kosten

Grondige doorlichting van het passief

 • herwaarderingsmeerwaarden
 • gespreide taxatie
 • subsidies
 • leningen: 14-42 rekeningen + intresten, LOA's en bankleningen
 • handelscrediteuren: vreemde valuta, te ontvangen facturen, clean sheet
 • BTW reconciliatie
 • vorderingen R/C credit
 • stortingen leverancier
 • lonen en loonreconciliatie, eindejaarspremie en vakantiegeld
 • wachtrekeningen
 • over te dragen opbrengsten en kosten

Bijwerken resultatenrekening: nagaan grootboekhistoriek

 • omzetreconciliatie met BTW aangiftes
 • VAA: courantste en minder courante VAA
 • intresten leningen en intresten R/C
 • loonsynthese
 • voorzieningen
 • bepalen belastbare winst en belastingberekening

Fiscale optimalisatie

 • liquidatiereserve
 • tax shelter
 • verlaagd tarief, gewoon tarief
 • huur en huurherqualificatie
 • IPT-VAPZ
 • VVPRbis
 • meer loon, dividend of tantième

Jaarrekening

 • balans- en resultatenrekening en toelichting
 • neerlegging jaarrekening

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 28 uren permanente vorming bij ITAA.

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag