Vanaf 19/02/2024

Afsluiten boekjaar

Van een overzichtelijke boekhouding naar een fiscaal voordelige jaarafrekening
 • KMO-portefeuille

Introductie

Bent u een fiscale professional en voelt u zich onzeker over de vele taken die bij het afsluiten van het boekjaar komen kijken? Onze training ‘Afsluiten boekjaar’ biedt u de oplossing. Wij helpen u de stappen te ondernemen die nodig zijn voor een geslaagde jaarafsluiting.

Omschrijving

De jaarafsluiting is voor elke fiscale professional een drukke periode. De vele taken die erbij horen zorgen voor onrust. Welke waren de aandachtspunten ook alweer? Hoe sluit ik het boekjaar af op een fiscaal gunstige manier die tot ieders tevredenheid is?

Onze opleiding 'Afsluiten boekjaar' richt zich specifiek op verantwoordelijken die op zoek zijn naar manieren om de jaarrekening op een deskundige manier af te sluiten. Onze opleiding verenigt de verschillende standpunten en zorgt voor een jaarrekening die voldoet aan de principes van regelmatigheid, oprechtheid en getrouwheid en tegelijkertijd fiscaal voordelig is.

Door onze opleiding 'Afsluiten boekjaar' te volgen, bent u in staat om vertrouwen te scheppen bij aandeelhouders, leveranciers, klanten en de bank door een deskundig opgestelde jaarrekening. U neemt de verantwoordelijkheid voor uw bedrijfsboekhouding op een deskundige manier op en versterkt het vertrouwen in uw bedrijf. Bovendien krijgt u door onze opleiding meer zekerheid over de kwaliteit van uw boekhouding en bewerkstelligt u de fiscale optimalisatie die u nodig hebt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding 'Afsluiten boekjaar' richt zich naar professionals die betrokken zijn bij het maken van jaarrekeningen, zoals boekhouders, financiële analisten, administratieve medewerkers en andere fiscale professionals.

Voorkennis

Kennis dubbel boekhouden en vennootschapsbelasting is vereist.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Deel 1: De optimale boekhoudkundige afsluiting

In dit deel gaan we eerst dieper in op de boekhoudkundige afsluiting:
De opmaak van een inventaris, de waardering van bepaalde activa en passiva, het boeken van overlopende rekeningen, dubieuze vorderingen, aanleggen van voorzieningen, resultaatverwerking...

Naast het wettelijk kader worden alle inventaris- en controleverrichtingen in detail besproken. Dit onderdeel is zeer praktijk gericht zodat de deelnemers na het volgen er van goed gewapend zijn om alle noodzakelijke boekingen in het kader van de jaarafsluiting uit te voeren.

Deel 2: De optimale fiscale afsluiting: bespreking van de balans en de resultatenrekening vanuit het W.I.B. 1992

 • Activa:
  • oprichtings- en herstructureringskosten
  • afschrijvingen van immateriële en materiële vaste activa: afschrijvingssystemen
  • bijkomende kosten i.v.m. onroerende goederen
  • investeringsaftrek
  • meerwaarden op financiële vaste activa
  • renteloze of goedkope vorderingen
  • waardering voorraden
  • overlopende rekeningen
 • Passiva:
  • kapitaal en uitgiftepremies
  • herwaarderingsmeerwaarden
  • verwerving eigen aandelen
  • reserves en kapitaalsubsidies
  • voorzieningen voor risico's en kosten
  • r/c bedrijfsleiders
  • herkwalificatie van intresten
  • renteloze of goedkope leningen
  • overlopende rekeningen
  • aftrek risicokapitaal
  • investeringsreserve
 • Resultatenrekening:
  • autokosten en voordelen van alle aard
  • representatiekosten
  • sociale voordelen
  • liberaliteiten en abnormale en goedgunstige voordelen
  • fiches 281.50: wanneer opstellen?
  • onroerende voorheffing
  • aftrekbaarheid van intresten
  • overdraagbare verliezen
  • aanpassingen reserves
  • niet-aftrekbare belastingen

Deel 3: De jaarrekening bekeken door de bril van de revisor

 • de resultaatverwerking: winstverdeling en de afsluiting
 • het opstellen van de neer te leggen jaarrekening: balans, resultatenrekening en toelichting
 • mathematische en logische controles
 • criteria inzake de omvang van vennootschappen
 • criteria met betrekking tot benoeming van een commissaris
 • invullen van de jaarrekening

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor permanente vorming:

 • 12 uren ITAA
 • 12 uren IBR

ATTESTEN

Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in uw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.

Gelieve uw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld opmerkingen.

De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.

Onze opleidingen

Locaties en data


Webinar

Vanaf 19/02/2024

€ 1110,00

excl. BTW

Lesdagen

maandag (19/02)
donderdag (22/02)
maandag (26/02)
donderdag (29/02)

Uur

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

€ 1110,00

excl. BTW


Roeselare

Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare

Vanaf 14/05/2024

€ 1110,00

excl. BTW

Lesdagen

dinsdag (14/05)
dinsdag (14/05)
dinsdag (21/05)
dinsdag (21/05)

Uur

14:00 - 17:00
17:30 - 20:30
14:00 - 17:00
17:30 - 20:30

Duur

4 sessie(s)

€ 1110,00

excl. BTW


Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

square placeholder image

Els Vanacker

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag