21 jan

Leeftijdsbewust HR (55+). Vitale pijler van uw organisatie

Event | Business en people management

De krapte op de arbeidsmarkt is een structureel en nijpend probleem. Het is nu écht cruciaal om de juiste talenten aan te trekken, te ontwikkelen én te behouden.

Ook 55-plussers moeten gemotiveerd en met kennis van zaken aangetrokken worden en aan de slag worden gehouden. Tussen werkgever en werknemer moet er geen magie, maar een goeie match zijn. Een match die beide partijen doet vooruitgaan: de werkgever in het bereiken van de strategische doelstellingen en het vinden van de juiste werknemers en de werknemer in het vinden van voldoening in een werkbare job.

Deze studiedag zal u inspireren om werknemers van alle leeftijden aan te trekken en met meer goesting aan het werk te houden in het bereiken van het 'hogere doel' waar elke organisatie naar streeft.

Deze studiedag start met een heerlijke buffetlunch (inbegrepen in de inschrijvingsprijs). Zo kunt alvast contacten leggen met de andere deelnemers aan deze dag. Daarna start het programma, dat bestaat uit verschillende keuzesessies. U kunt op die manier zelf uw traject samenstellen, op basis van uw eigen interesses en actuele context binnen uw organisatie.

Als afsluiter bieden we u ook nog een receptie aan.

Dinsdag 21 januari

13:30 u
Keynote door prof. dr. Alex Vanderstraeten, UGent

Oudere werknemers langer en gemotiveerd aan het werk houden is geen kunst, het is een strategische keuze waar uw organisatie kan op inzetten.

De HRM Cockpit is een instrument dat de middelen aanreikt om een duurzaam HR beleid te bepalen, uit te bouwen en op te volgen aan de hand van een strategische kaart. Door middel van een uitgewerkte methodologie van deze 'strategic mapping' wordt de basis gelegd voor uw duurzaam HR beleid

14:25 u
Starten met JobRepair, ook bij 55-plussers

Denkt u in staat te zijn uw huidige job verder te zetten tot aan uw pensioen? Hierop antwoordt 79% van de mensen 'neen' als ze meer dan 3 knelpunten ervaren. Echter 82,5% antwoordt 'ja' als ze geen enkel knelpunt ervaren.

Werkbaar werk maken is dus leren knelpunten op te lossen. JobRepair wijst u de snelste, simpelste en slimste weg om uw twijfels en motivatie aan te pakken en uw job future-proof te maken. Want een gemotiveerde 55-plusser heeft veel potentieel en geeft de nodige stabliteit aan een organisatie in verandering.

Spreker: Wim Thielemans

Leeftijdsbewust HR begint niet op 55. Loopbaanbeleid en -ontwikkeling.

Het tempo van veranderingen stijgt steeds sneller. Blijvende inzetbaarheid is een permanente uitdaging, tijdens elke levensfase. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid: zowel van werkgevers, om in te spelen op de evoluerende behoeftes van medewerkers, maar ook werknemers, om voortdurend te blijven investeren in hun ontwikkeling.

Wanneer een organisatie consequent haar HR-beleid hierop afstemt, kunnen plotse problemen rond de leeftijd van 55 jaar vermeden worden.

Spreker: Marc Verpoort

Met volle goesting samenwerken. Verschillende generaties samen aan het werk.

Leeftijden en generaties en wat die 'nieuwe diversiteit' betekent. Wat denken wij over onze eigen generatie? Wat denken wij over de twee/drie andere generaties? Wat denken wij dat de andere generaties over ons denken? Korte uitleg over waarom generaties verschillend denken en presentatie van resultaten uit eigen onderzoek.

Spreker: prof. dr. Annick Van Rossem

15:10 u
Starten met JobRepair, ook bij 55-plussers

Denkt u in staat te zijn uw huidige job verder te zetten tot aan uw pensioen? Hierop antwoordt 79% van de mensen 'neen' als ze meer dan 3 knelpunten ervaren. Echter 82,5% antwoordt 'ja' als ze geen enkel knelpunt ervaren.

Werkbaar werk maken is dus leren knelpunten op te lossen. JobRepair wijst u de snelste, simpelste en slimste weg om uw twijfels en motivatie aan te pakken en uw job future-proof te maken. Want een gemotiveerde 55-plusser heeft veel potentieel en geeft de nodige stabliteit aan een organisatie in verandering.

Spreker: Wim Thielemans

Met volle goesting samenwerken. Verschillende generaties samen aan het werk.

Leeftijden en generaties en wat die 'nieuwe diversiteit' betekent. Wat denken wij over onze eigen generatie? Wat denken wij over de twee/drie andere generaties? Wat denken wij dat de andere generaties over ons denken? Korte uitleg over waarom generaties verschillend denken en presentatie van resultaten uit eigen onderzoek.

Spreker: prof. dr. Annick Van Rossem

Succesvol 55-plussers rekruteren en langer gemotiveerd aan het werk houden

De vijver aan talenten wordt steeds kleiner. Iedere aanwervende organisatie ervaart dit elke dag opnieuw. Nochtans bestaan er creatieve manieren om senior medewerkers aan te trekken aan een haalbare kost, voor een voldoende lang engagement.

Tegelijkertijd biedt dit opportuniteiten voor werkgevers die hun medewerkers langer gemotiveerd en inzetbaar aan het werk moeten houden, en zo burn- of bore-outs kunnen vermijden.

Verneem tijdens deze inspirerende sessie meer over dit innovatief initiatief van enkele vooruitstrevende werkgevers.

Spreker: Sophie Van der Beken

16:15 u
Leeftijdsbewust HR begint niet op 55. Loopbaanbeleid en -ontwikkeling.

Het tempo van veranderingen stijgt steeds sneller. Blijvende inzetbaarheid is een permanente uitdaging, tijdens elke levensfase. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid: zowel van werkgevers, om in te spelen op de evoluerende behoeftes van medewerkers, maar ook werknemers, om voortdurend te blijven investeren in hun ontwikkeling.

Wanneer een organisatie consequent haar HR-beleid hierop afstemt, kunnen plotse problemen rond de leeftijd van 55 jaar vermeden worden.

Spreker: Marc Verpoort

Succesvol 55-plussers rekruteren en langer gemotiveerd aan het werk houden

De vijver aan talenten wordt steeds kleiner. Iedere aanwervende organisatie ervaart dit elke dag opnieuw. Nochtans bestaan er creatieve manieren om senior medewerkers aan te trekken aan een haalbare kost, voor een voldoende lang engagement.

Tegelijkertijd biedt dit opportuniteiten voor werkgevers die hun medewerkers langer gemotiveerd en inzetbaar aan het werk moeten houden, en zo burn- of bore-outs kunnen vermijden.

Verneem tijdens deze inspirerende sessie meer over dit innovatief initiatief van enkele vooruitstrevende werkgevers.

Spreker: Sophie Van der Beken

De juridische implicatie van leeftijdsbewust personeelsbeleid

Werkgevers krijgen als gevolg van de vergrijzing in toenemende mate met oudere werknemers te maken. Met een verantwoord 'oudere-werknemersbeleid' dat rekening houdt met de specifieke arbeidsrisico's en wensen van deze groep, kan vroegtijdige uitval voorkomen worden. Maar hoe zit het met de wetgeving in dit verband?

Spreker: Stijn Demeestere

17:00 u
Afsluiter door keynote-spreker Alex Vanderstraeten gevolgd door receptie

prof. dr. Alex Vanderstraeten

Alex Vanderstraeten is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent. Hij doceert daar onder meer Strategisch Human Resource Management en Organisatieleer

Wim Thielemans

Wim Thielemans is expert in de wereld van werk. Al 20 jaar herkent hij trends om de werkplek van de toekomst te creëren. Organisatie zoals Delhaize, DuPont, KBC, De Kringwinkel, Ministerie van Financiën, Securitas, ... schakelen hem in voor zijn werkbare oplossingen.

Hij introduceerde als eerste Jobcrafting en Teamcrafting in België. Zijn bestseller 'Slim Interviewen' werd genomineerd als beste ontwikkelboek en beste boek over rekrutering. Eind dit jaar verschijnt zijn boek 'JobRepair' bij LannooCampus.

Marc Verpoort

Marc Verpoort heeft ervaring in diverse functies, in diverse organisaties. Zo was hij onder meer algemeen directeur bij Wagon Lits Maritiem, HR directeur bij Accor Hotels Benelux, directeur Finance & HR bij de groep 3suisses en HR directeur bij AZ Groeningen in Kortrijk. Momenteel werkt hij als HR-consultant, voornamelijk rond veranderingstrajecten.

Prof. dr. Annick Van Rossem

Prof. dr. Annick Van Rossem is verbonden aan de KULeuven, de Universiteit van Brussel en de Koninklijke Militaire School. Zij doceert General Management en Strategie en is deskundige op vlak van intergenerationele samenwerking.

Stijn Demeestere

Advocaat, Laga advocatenkantoor