SBM Industrial Services

Nood aan ‘on the job’ getrainde techniekers? Keep calm and think chameleon

Gemotiveerde techniekers - met de juiste kennis en gepaste vaardigheden - zijn cruciaal voor de operationele slagkracht van uw onderneming. Maar helaas zijn ze bijzonder dun gezaaid. Met SBM Industrial Services vindt, evalueert, transformeert, ontwikkelt en creëert u het technisch talent in uw bedrijf.

Advies

Welk talent is er in huis? Wat zijn de competenties? SBM Industrial Services peilt naar vier kernen van het technisch profiel van uw medewerker(s). Door de combinatie van de testen worden de correlaties zichtbaar tussen wat de medewerker denkt te kennen, effectief kent, en welke zijn vaardigheden zijn en dit tov zijn zelfevaluatie achteraf.

Competenties

Er wordt gepolst naar de manier waarop de technicus zichzelf inschat, zowel vaktechnisch als gedragsmatig. Het is dus een impressie en geen wetenschap. Dit onderdeel is vooral een referentie voor de medewerker zelf.

Kennis

De kennistest is neutraal en sluitend. We schetsen een realistisch beeld van de sterktes en zwaktes binnen diverse deelgebieden als bijvoorbeeld automatisatie en onderhoudsmechanica.
De vragen hebben een uiteenlopende moeilijkheidsgraad.

Vaardigheden

De vaardigheden van de technicus worden getest op computer, op papier en in de praktijk.
Zo krijgt u inzicht in zaken als Technische juiste manier van werken maar ook handigheid, vaardigheid, redeneervermogen, vlotheid, concentratie,...

Zelfevaluatie

Een goeie ‘veilige’ technieker moet zichzelf kennen: waar ben ik sterk of minder sterk in en weet én besef ik dit ook? 
Het laatste deel van de screening is de zelfevaluatie over de voorgaande rubrieken én het aangeven van algemene skills noodzakelijk om de job als technieker naar behoren uit te voeren.

Advies

Screeningrapport

De resultaten worden geanalyseerd en in een gedetailleerd rapport gebundeld. De sterktes, zwaktes en het potentieel van individuen en groepen wordt in kaart gebracht. Het screeningsrapport is:

  • de basis voor een realistische en efficiënte trainingsstrategie
  • een relevant werkinstrument om gesprekken op gang te brengen
  • een prima evaluatietool bij de rekrutering van nieuwe technische medewerkers
  • kan ook als prima evaluatietool bij de rekrutering van nieuwe technische medewerkers maar hiervoor hebben we ook eenvoudiger tools zoals de ‘Talentspotter’.

Trainingplan

Uw trainingsbehoeften en -doelen kunnen sterk verschillen van die van andere bedrijven. Daarom bieden we u verschillende soorten sterke, zeer klantgerichte maatoplossingen. We trainen uw technici steeds met gespecialiseerde knowhow en bieden een brede waaier van
mogelijkheden.

Training

Uw trainingsbehoeften en -doelen kunnen sterk verschillen van die van andere bedrijven. Daarom bieden we u verschillende soorten sterke, zeer klantgerichte maatoplossingen. We trainen uw technici steeds met gespecialiseerde knowhow en bieden een brede waaier van mogelijkheden.

Tailormade opleidingen

We ontwikkelen onze tailormade trainingen steeds op maat van uw op te leiden
medewerker(s).

Semi op maat

Onder deze noemer plaatsen we onze groepstrainingen. Het karakter van de training is meer
collectief en minder gericht op het individu.

Ready to learn

Uw gespecialiseerde technici kunnen steeds deelnemen aan onze open opleidingen uit de
SBM opleidingskalender.

Mixed trainingen

Er zijn tal van combinaties mogelijk om de specifieke behoeftes van uw bedrijf in te vullen.
Zo kan de training deels in company en deels collectief gebeuren, intern of extern. Andere
trainingen kunnen in een opleidingsnetwerk met verschillende bedrijven gebeuren.

Training

Coaching

De implementatie op de werkvloer is het logische vervolg van het advies en de training(en). Wij begeleiden en ondersteunen u om de training in een functionele meerwaarde voor de medewerker(s) en uw bedrijf om te zetten. Maw de vertaalslag van de lesomgeving naar de werkelijke praktijkomgeving.
Begeleiding of rondgang op de werkvloer, ondersteuning bij het schrijven van instructies of andere vormen van ondersteuning.

Coaching

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over een opleiding?
Of denkt u eraan om die op maat en op locatie te laten organiseren? 
Contacteer onze collega 
Charlotte Lammertyn 

Bezoekers industrial services bekeken ook: