Beter communiceren over functioneren, leren en loopbaan

Comet plus

Comet plus is een online tool om competenties en talenten van medewerkers in kaart te brengen en op te volgen. De resultaten dragen bij tot betere functionerings-/ontwikkelingsgesprekken, duidelijke competentiematrixen en opleidingsplannen, overzichtelijke inwerkingstrajecten voor nieuwe medewerkers, enz…
Eenvoudig en praktisch in gebruik, op maat van elk bedrijf!

Beheer uw eigen Comet plus-omgeving (‘dialoog & opvolging’ en/of ‘leren en kennisborging’) of werk met kant-en-klare scans (‘soft skills’). 

Dialoog en opvolging

Wat

Gebruik Comet plus als ondersteunende tool voor betere ontwikkelingsgesprekken met uw medewerkers. De tool is een hulpmiddel bij de voorbereiding, het gesprek zelf én de opvolging ervan.
Van self-assessment tot 360° feedback, u bepaalt wie de competenties en talenten van uw medewerker in kaart brengt: de medewerker zelf, en/of de leidinggevende, en/of andere betrokkenen.
De rapporten dienen als leidraad voor een goed functionerings-/evaluatie-/loopbaan-/…gesprek.
Concrete actiepunten worden geregistreerd als opvolgbare leerdoelen. Zo wordt voor elke medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgebouwd.

Waarom

Door medewerkers en leidinggevenden een competentievragenlijst te laten invullen gerelateerd aan de functie, treedt een vorm van ‘bewustwording’ op m.b.t. de essentiële competenties voor de uitvoering van de (toekomstige) job. Op die manier komen beide partijen goed voorbereid naar het functionerings-/evaluatie-/loopbaan-/…gesprek.
Competenties worden omschreven in concrete gedragsindicatoren. Deze maken de competentie min of meer “meetbaar” maar vooral heel tastbaar en daardoor ook makkelijker bespreekbaar. Leidinggevenden ervaren dit als een hulpmiddel om heel gericht tot een constructieve dialoog met hun medewerkers te komen.

Hoe

Op maat van uw bedrijf worden competentieprofielen voorzien in de tool. In eigen beheer beslist u over de te gebruiken functionaliteiten, kent u rechten en plichten toe aan gebruikers, nodigt u via mail mensen uit om de competentievragenlijsten in te vullen, bekijkt u resultaten en volgt u de leerdoelen op,…
SBM begeleidt u grondig bij dit proces. U beslist hoeveel ondersteuning u hierbij wenst en hoe uitgebreid u met de tool wenst te werken.
SBM kan u ook begeleiden bij het voeren van de dialoog met uw medewerker, dit via (in house) opleiding ‘gesprekstechnieken’, coaching en/of begeleiding.

Dialoog en opvolging

Leren en kennisborging

Wat

Gebruik Comet plus als meetinstrument om de ontwikkelingsnoden van uw medewerkers in kaart te brengen en op te volgen. Diverse rapporten geven de resultaten weer per medewerker, team of afdeling. Ontdek waar u als bedrijf best op inzet qua (interne) opleiding en ontwikkeling.
Laat nieuwe medewerkers de competentievragenlijst invullen m.b.t. hun functie en ontwerp zo doelgerichte inwerkingstrajecten. Breng de meest effectieve leeroplossingen in kaart en voorzie op die manier op maat leertrajecten voor (nieuwe) medewerkers.

Waarom

  • Nieuwe medewerkers die een inwerkingstraject aangeboden krijgen, zijn sneller inzetbaar en voelen zich ondersteund
  • Leeroplossingen in kaart brengen, is werken aan kennisborging in uw bedrijf
  • Competentiematrixen op teamniveau geven u zicht op polyvalentiemogelijkheden, inzetbaarheid van medewerkers, sterke competenties in het team maar ook aandachtspunten,… Op die manier kunt u anticiperen op evoluties in uw team.
  • Laat medewerkers zelf hun leernoden in kaart brengen en werk zo aan “eigenaarschap” m.b.t. hun eigen ontwikkeling

Hoe

Bepaal welke (vaktechnische) competenties u in kaart wenst te brengen per medewerker, team of afdeling. Elk bedrijf is uniek en daarbij ook de nodige competenties om de bedrijfsdoelen te bereiken. Hoe (bedrijfs)specifieker u de competenties omschrijft, hoe makkelijker deze vertaalbaar worden naar concrete leertrajecten.
SBM begeleidt u grondig bij dit proces. U beslist hoeveel ondersteuning u hierbij wenst en hoe uitgebreid u met de tool wenst te werken.
SBM kan u ook begeleiden bij het voeren van de dialoog met uw medewerker, dit via (in house) opleiding ‘gesprekstechnieken’, coaching en/of begeleiding.

Leren en kennisborging

Soft skills

Wat

Gebruik Comet plus als instrument om gemakkelijker de dialoog aan te gaan met uw (toekomstige) medewerkers. Comet plus bevat een aantal klant-en-klare vragenlijsten op vlak van gedragscompetenties (soft skills), leiderschap,… Op die manier kunt u aanwezige competenties bij (toekomstige) medewerkers in kaart brengen en bespreken.
Gebruik deze kant-en-klare vragenlijsten in het kader van werving en selectie, interne doorstroom, interne loopbaangesprekken, (dys)functioneringsgesprekken,…

Waarom

  • Werken met kant-en-klare vragenlijsten is eenvoudig, handig en snel
  • Het inhoudelijk werk werd reeds voor u gedaan, u kan meteen starten
  • Op maat aanpassingen zijn mogelijk
  • Overzichtelijke rapporten per medewerker
  • Geen back-office activiteiten

Hoe

U selecteert een toepasselijke vragenlijst uit onze databank. Indien wenselijk kan u nog kleine aanpassingen doen om de vragenlijst nog meer op maat van uw eigen bedrijf op te stellen.
Logins worden gecreëerd, de competenties van de (toekomstige) medewerkers worden ingeschat op een door u gekozen manier: van self-assessment tot 360°-feedback. U ontvangt kant-en-klare rapporten per medewerker en bent voorbereid voor het gesprek.

SBM kan u ook begeleiden bij het voeren van de dialoog met uw (toekomstige) medewerker, dit via (in house) opleiding ‘gesprekstechnieken’, coaching en/of begeleiding.

Soft skills

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over deze tool?
Contacteer onze collega
Joke Six