#050517

Club Milieucoördinatoren - Brugge & Kortrijk

Opleiding Milieu

Vervolmaking voor de milieucoördinator in 10 sessies.

Sinds 4 juli 1996 legt het decreet bedrijfsinterne milieuzorg en het uitvoeringsbesluit aan vele bedrijven de verplichting op een milieucoördinator aan te stellen. De Vlaamse wetgever streeft met dit nieuwe decreet duurzame productiepatronen na, en een beheersing en beperking van de belasting van een bedrijf op het milieu.

Binnen het bedrijf staat de milieucoördinator in vele gevallen alleen voor de milieuproblematiek.

Om tegemoet te komen aan de vraag tot uitwisseling van ervaring en tot het bijwerken en actualiseren van de noodzakelijke kennis heeft SBM in samenwerking met Wiels & Partners een club voor de milieucoördinator opgericht.

Deze club is een mix van panelgesprekken, praktijktoepassingen en uiteenzettingen waarbij steeds de praktische bruikbaarheid wordt nagestreefd.

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema's bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema's worden behandeld.

De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigszins wijzigen.

Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

Stuurgroep

 • Kuys Els, Milieucoördinator Solutia Europe BVBA, a subsidiary of Eastman Chemical Company
 • Sijmons Martine, Milieucoördinator AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
 • Demey Bruno, Facility Manager & EHS Coördinator Esterline
 • Nollet Arne, HSE Manager Unilin, division insulation
 • Van Tilborg Marc, Environment Coordinator & Spatial Development Manager Brussels Airport Company
 • Verhamme Marc, Milieucoördinator Boss Paints-Bossuyt
 • Van Marcke Koen, Consultant Wiels & Partners
 • Steenhaut Johan, Milieucoördinator NV Stadsbader
 • Wiels Danny, Zaakvoerder Wiels & Partners
 • Herman Philippe, Coördinator SBM
 • Aernoudt Dominique, Coördinator SBM
 • Vlieghe Myriam, Coördinator SBM

Methodologie

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema's bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema's worden behandeld. De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigzins wijzigen. Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze club richt zich in de eerste plaats naar de milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke maar ook naar de bedrijfsleider, de productieverantwoordelijke, de preventieadviseur, m.a.w. personen die met de milieuproblematiek van het bedrijf wordt geconfronteerd.

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

U blijft op de hoogte van de recentste wijzigingen in de wetgeving en de evoluties in uw vakgebied.

Programma

10 bijeenkomsten te Kortrijk of te Brugge telkens op woensdagavond van 18u30 tot 21u30.

Thema 1: Keuringen - energie

Data: Groep Brugge: 20 september 2017

Groep Kortrijk: 4 oktober 2017

Toelichting bij diverse types van keuringen.

Specifieke aandacht voor keuringen ivm het comfort van uw gebouw. We denken hierbij aan de airco's.

Thema 2: Handhaving binnen de omgevingsvergunning

Data: Groep Brugge en Kortrijk samen op 18 oktober 2017 in onze campus te Kortrijk.

In februari 2017 trad de omgevingsvergunning in werking.

Welke ervaring hebben we met de handhaving en rechtspraak?

Welke zijn de betrokken diensten m.b.t. handhaving milieu (en ruimtelijke ordening)?

Aanpak en sancties.

Ervaringen met Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheeer (AMMC).

Milieuhandhavingscollege (MHC).

Thema 3: Eerste ervaringen met de omgevingsvergunning

Data: Groep Brugge: 15 november 2017

Groep Kortrijk: 29 november 2017

Tijdens deze sessie hebben we het over onze eerste ervaringen met de omgevingsvergunning.

Werking van het loket.

Ervaringen met het indienen van aanvraagdossiers.

Belangrijke aandachtspunten en gevolgen voor de bedrijven.

Procedures - adviezen.

Thema 4: Gevaarlijke stoffen

Data: Groep Brugge: 6 december 2017

Groep Kortrijk: 20 december 2017

Praktijkervaringen betreffende het omgaan met gevaarlijke stoffen in het bedrijf.

Instructies - onderzoeken - opleidingen - verplichtingen.

Hoe registers bijhouden? Hoe controleren of alles in overeenstemming is met vergunningen?

Link met veiligheid.

Thema 5: Analyses van lucht - water

Data: Groep Brugge: 17 januari 2018

Groep Kortrijk: 31 januari 2018

Toelichting bij procedures (compendium).

Meetnauwkeurigheden. Staalnames. Rapportering.

Praktische ervaringen met de metingen in de bedrijven.

Hoe een rapport lezen en interpreteren.

Thema 6: Ruimtelijke planning en milieu

Data: Groep Brugge: 7 februari 2018

Groep Kortrijk: 21 februari 2018

Door het van kracht worden van de omgevingsvergunning zijn bouw- en milieuvergunning voortaan geïntegreerd, niet alleen qua procedure, maar ook qua aanpak en uitwerking.

Wat betekent dit voor de architect? Wat betekent dit voor de milieucoördinator? Waar ontmoeten ze elkaar - overlappen ze - dienen ze aandacht voor te hebben?

Thema 7: Milieu - Actualiteit

Data: Groep Brugge: 7 maart 2018

Groep Kortrijk: 21 maart 2018

Uitdieping van nieuwe wetgeving en uitvoeringsbesluiten.

Welke belangrijke wijzigingen zijn (mogelijk) op komst?

Overzicht van rechtspraak uit de praktijk.

Thema 8: Brand

Data: Groep Brugge: 18 april 2018

Groep Kortrijk: 25 april 2018

Brandpreventie.

Wat zijn de consequenties in geval van een brand?

Nazorg, bluswater, meldingsplicht, de gevolgen, vervallen van de vergunning.

Ervaringsuitwisseling om problemen te vermijden. Wat kunnen we leren van elkaar?

Thema 9: Bedrijfsbezoek in het kader van de circulaire economie

Data: Groep Brugge: 16 mei 2018

Groep Kortrijk: 30 mei 2018

Thema 10: Bedrijfsbezoek in het kader van afval, energie, water, mobiliteit

Data: Groep Brugge: 6 juni 2018

Groep Kortrijk: 20 juni 2018

PRAKTISCHE INFO

Coördinatie en inlichtingen:

Danny Wiels, zaakvoerder Wiels & Partners, Deerlijkstraat 58A, 8550 Zwevegem, 056/754281, danny.wiels@wiels-partners.be

Philippe Herman, 051/268750, philippe.herman@sbmopleidingen.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Sint-Michiels

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • info@sbm.be
Datum Startuur Einduur

Locatie

 • SBM Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • info@sbm.be