Constructief sleutelen aan richting en houvast.

Loopbaanbegeleiding is er om twijfels, moeilijkheden, interesses en wensen rond uw carrière daadwerkelijk aan te pakken.

Wat is loopbaanbegeleiding precies?

Als u een loopbaanbegeleiding volgt, dan wordt u via persoonlijke gesprekken en oefeningen door uw coach ondersteund bij het nemen van loopbaanbeslissingen. U ontdekt wat u kunt doen om uw loopbaan zelf actief te sturen. U leert hoe u uw competenties versterkt en ontwikkelt om uw positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Tijdens deze gesprekken komt u tot een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dat u helpt en stuurt om actie te ondernemen.

Wat mag u concreet verwachten?

Heeft u een afspraak gemaakt met een loopbaancentrum? Dan vindt er eerst een gesprek plaats. Het is vrijblijvend en gratis en telt niet mee als loopbaanbegeleiding. Dit eerste gesprek is erg belangrijk. Het stelt u in staat om in te schatten of het centrum en de loopbaanbegeleider al dan niet bij u passen. Als er een klik is, dan gaan we concreet aan de slag met uw loopbaanvraag via oefeningen en gesprekken. Gaandeweg leert u hoe u de verworven inzichten omzet in concrete acties.

De drie fases van de loopbaanbegeleiding

LoopbaanbegeleidingFase 1

U bekijkt met uw loopbaanbegeleider wat uw loopbaandoel is. Wat motiveert u en welke jobs passen bij u? Via oefeningen en opdrachten krijgt u inzicht in uw competenties en wat u belangrijk of minder belangrijk vindt.

Fase 2

U stelt samen met uw loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelplan op. In uw plan geeft u aan welke stappen u moet ondernemen om uw loopbaandoel te bereiken.

Fase 3

U overloopt met uw loopbaanbegeleider hoe u de begeleiding heeft ervaren en of u nog iets moet bijsturen.

 

 

 

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor loopbaanbegeleiding?

  • U woont in Vlaanderen of Brussel.
  • U werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige.
  • U hebt minimum 7 jaar werkervaring.
  • U volgde de voorbije zes jaar nog geen of slechts vier uur loopbaanbegeleiding.

Wat kost uw loopbaanbegeleiding?

U heeft elke zes jaar recht op zeven uur loopbaanbegeleiding. Als u de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend centrum, dan kunt u de begeleiding betalen met loopbaancheques. Een loopbaancheque kost 40 euro en geeft recht op vier uur loopbaanbegeleiding (eerste cheque) en/of drie uur loopbaanbegeleiding (tweede cheque). Deze twee cheques hoeft u niet na elkaar op te nemen.

Heeft u na het beëindigen van uw loopbaanbegeleiding nog een vraag over uw persoonlijk ontwikkelingsplan? Dan kunt u tot 12 maanden na uw loopbaanbegeleiding terecht bij uw begeleider voor een gratis nazorggesprek. Dit contact kan face-to-face, telefonisch of ook via mail verlopen.

Hoe vraagt u loopbaancheques aan?

  • via www.vdab.be/loopbaanbegeleiding
  • door gratis te bellen naar 0800 30 700 (elke werkdag tussen 8u en 19u)
  • door contact op te nemen met uw lokale werkwinkel.

Loopbaancheque