Preventieadviseur niveau 3 i.s.m. Prebes


Welzijns- en veiligheidsbeleid op het werk
#190451
Opleiding | Veiligheid

Introductie

Een dynamisch welzijns- en veiligheidsbeleid is van onschatbare waarde in een bedrijf of instelling.

Omschrijving

Preventieadviseurs moeten de wetgeving kennen betreffende het welzijn van werknemers tijdens de uitvoering van hun werk in een onderneming of instelling. Bovendien moeten ze de nodige technische kennis hebben om taken en opdrachten correct te vervullen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot personen die het attest van preventieadviseur niveau 3 wensen te behalen.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

prebes-1-4_2019-451.jpg

Programma

 • Inleiding en kennismaking. Doelstelling van de cursus. Motivatie. Inleiding veiligheidskunde.
 • Reglementering:
  • ARAB
  • CODEX
  • AREI
  • VLAREM
  • Europese richtlijnen
  • Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk
 • Beleid welzijn op het werk. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Overlegcomité.
 • Dynamische risicobeheersingssystemen:
  • risicoanalyse
  • GPP
  • JAP
  • Arbeidsongevallen (onderzoek, aangifte, maatregelen, statistieken).
 • Externe instanties, informatie- en documentatiebronnen, werken met derden en uitzendkrachten.
 • Brandpreventie en brandbestrijding.
 • Gevaarlijke stoffen en preparaten, asbestinventaris, persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Arbeidsmiddelen: specifi eke risico's, minimumeisen, CE-markering.
 • Installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen, bestel- en indienstnameprocedure, instructies.
 • Ergonomie: beeldschermwerk, zithouding, heffen en tillen.
 • Omgevingsfactoren (klimaat, lawaai, verlichting, ventilatie), arbeidsplaatsen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk, psychosociale belasting.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 25/04/2023 18:00 21:30
dinsdag 02/05/2023 18:30 21:30
dinsdag 16/05/2023 18:30 21:30
dinsdag 23/05/2023 18:30 21:30
dinsdag 30/05/2023 18:30 21:30
dinsdag 06/06/2023 18:30 21:30
dinsdag 13/06/2023 18:30 21:30
dinsdag 20/06/2023 18:30 21:30
dinsdag 27/06/2023 18:30 21:30
dinsdag 05/09/2023 18:30 21:30
dinsdag 12/09/2023 18:30 21:30
dinsdag 19/09/2023 18:30 21:30
dinsdag 26/09/2023 18:30 21:30
dinsdag 03/10/2023 18:30 21:30
woensdag 15/11/2023 08:30 11:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Roeselare
 • Oostnieuwkerksesteenweg 111
 • 8800 Roeselare
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Prijsinfo

Als cursist van de basisopleiding preventieadviseur niveau 3 bieden wij u 1 jaar gratis lidmaatschap aan bij Prebes de vereniging van preventieadviseurs.

We waren met een kleine groep en er was veel interactie door de vele voorbeelden. Dit maakte het zeer boeiend.

De tijd vloog erbij! Als Na de eerste lessen kunnen we nu al concrete zaken toepassen op het werkveld.

Vienne Lennert, Lunoo