Preventie van ernstige arbeidsongevallen


60 minuten webinar: een focus op hoog risico situaties en het potentieel op ernstige letsels
#200545
Webinar | Veiligheid

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit Webinar zult u:

  • Begrijpen waarom de traditionele veiligheidsdriehoek descriptief is, maar niet predictief
  • Een alternatieve veiligheidsdriehoek gepresenteerd krijgen
  • Aan de hand van praktijkvoorbeelden, inzichten krijgen in precursoren voor ernstige ongevallen/incidenten en identificatie van mogelijke preventiemaatregelen

Omschrijving

Herbert Heinrich’s eenvoudige veiligheidsdriehoek, dewelke vaak wordt gepresenteerd door een piramide of een ijsberg, is voor veiligheidsprofessionals vaak een belangrijk hulpmiddel geweest bij het verklaren van de oorzaak van letsel en ziekte. Het model suggereert dat het verminderen van werk-gerelateerde incidenten en bijna-ongevallen onderaan de piramide, noodzakelijkerwijs de incidentie van werk-gerelateerde ernstige arbeidsongevallen zal verminderen.

Analyse van data van enkele grote organisaties toont echter aan dat werken onderaan de piramide, niet noodzakelijk zal leiden tot een equivalente reductie van ernstige incidenten.

Om ernstige arbeidsongevallen te verminderen, dienen we te begrijpen welke de precursoren hiervan zijn. Een precursor is een hoog risico situatie waarbij management beheersmaatregelen ofwel afwezig, ineffectief, of niet gevolgd worden en die kan leiden tot een ernstig arbeidsongeval indien er onvoldoende wordt op gereageerd.

Tijdens dit Webinar worden aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden, inzichten gegeven welke precursoren aanwezig kunnen zijn bij ernstige arbeidsongevallen en welke preventiemaatregelen mogelijk waren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor dit Webinar denken we aan preventieadviseurs en leidinggevenden die betrokken worden bij het onderzoek, analyse en preventie van ernstige ongevallen en incidenten.

Methodologie

Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens dit Webinar worden gebruikt, kunt u downloaden.

Programma

  • De traditionele kijk op veiligheid: Herbert Heinrich’s veiligheidsdriehoek
  • Preventie van ernstige ongevallen/incidenten: een focus op precursoren en het potentieel op ernstige letsels
  • Voorstelling van een alternatieve veiligheidsdriehoek
  • Praktijkvoorbeelden
  • Overzicht van enkele situaties die aanleiding kunnen geven tot ernstige arbeidsongevallen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 16/11/2022 10:00 11:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 36 38
  • Kevin@sbm.be

David De Beuselinck is Health & Safety Director bij Cargill en reeds jaren actief als preventieadviseur en milieucoördinator in de voedings- en maakindustrie.