Een arbeidsongeval, wat nu?


Een webinar over het omgaan met arbeidsongevallen
#210246
Webinar | Veiligheid

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze webinar:

  • Weet u hoe een onderneming zich optimaal kan voorbereiden op een arbeidsongeval
  • Beschikt u over praktische voorbeelden om onmiddellijk mee aan de slag te gaan binnen de eigen onderneming

Omschrijving

Het hoeft in feite niet gezegd te worden, want de doelstelling is overal hetzelfde namelijk arbeidsongevallen voorkomen, m.a.w. zoveel mogelijk preventief werken.

Als er zich dan toch een arbeidsongeval voordoet, moet het bedrijf, hierop voorbereid zijn, m.a.w. hier correct mee om kunnen gaan. Dit omvat vele aspecten zoals: omgaan met het slachtoffer en de EHBO-hulpverlening, registraties, onderzoek, aangifte, …

In dit webinar wordt stapsgewijs behandeld hoe een onderneming zich kan organiseren om correct en volledig te reageren indien er zich toch een arbeidsongeval voordoet. Er wordt voornamelijk met praktijkvoorbeelden gewerkt. Waar nodig wordt ook verwezen naar de van toepassing zijnde wetgeving.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit webinar richt zich tot personen die binnen een onderneming bezig zijn met veiligheidszorg.

Methodologie

Tijdens dit exclusieve, interactieve webinar wordt het topic op een interactieve en praktijkgerichte wijze gebracht.

Ontdek het bijleren op afstand van bij u thuis of op kantoor. De webinars vinden plaats op een specifieke dag en tijdstip. Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens dit webinar worden gebruikt kunt u downloaden, zodat u ook over een naslagwerk beschikt.

Programma

Tijdens dit webinar hebben we aandacht voor:

  • Omgaan met het slachtoffer en organisatie van EHBO
  • Registratie
  • Onderzoek
  • Aangifte
  • Communicatie
  • Nazorg

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 27/10/2022 10:00 11:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 36 38
  • Kevin@sbm.be

Ken Coppieters is werkzaam als interne preventieadviseur bij een industriële onderneming, dat reeds jaren sterk inzet op veiligheid. Hij is hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW).