De Europese machinerichtlijn (CE markering)


Voorbereiding opstellen technisch dossier
#050558
Webinar | Veiligheid

Introductie

In deze opleiding krijgt u inzicht in de Europese machinerichtlijn (de voorschriften van de machinerichtlijn en de CE markering van machines) en kunt u de impact van deze richtlijn op uw machine of installatie bepalen. U krijgt de ideale voorbereiding om het technisch dossier op te stellen.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Tijdens deze opleiding leert u aan welke eisen een machine moet voldoen vooraleer de CE-markering mag worden aangebracht. We behandelen de gevolgen van de nieuwe wetgeving op het ontwerp. De risicobeoordeling en de te nemen veiligheidsmaatregelen worden uitvoerig besproken. Deze - bij momenten - moeilijke materie wordt op een zeer praktische manier behandeld zodat u tijdens deze opleiding ervaring opdoet die direct kan worden toegepast in uw eigen bedrijf.

Omschrijving

 • U wenst aanpassingen aan uw nieuwe machine (s) door te voeren conform de fundamentele veiligheidseisen?
 • U wenst de risico's van uw machines te analyseren en te evalueren?
 • U wenst zelf productielijnen of installaties samen te stellen tot één geheel?
 • U wenst te vernemen welke wijzigingen de recente richtlijn 2006/42/EG met zich meebrengt?

Dan is dit de ideale opleiding voor u!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot constructeurs, samenstellers en gebruikers van machines. Daarnaast hebben verantwoordelijken in een productieomgeving, verantwoordelijken en medewerkers betrokken bij het organiseren van het onderhoudsgebeuren, preventieadviseurs, aankopers, invoerders van machines er alle belang bij voldoende kennis te hebben van deze machinerichtlijn.

Voorkennis

Er is een minimum aan technische basiskennis vereist.

machinerichtlijn-1-1_2005-558.jpg

Programma

Het programma is aangepast aan de recente richtlijn 2006/42/EG:

 • De Europese machinerichtlijn (algemeen)
 • De bij het ontwerp van de machine te verwerken veiligheidsbeginselen
 • Analysemethodes en evaluatie van de risico's bij machines
 • Bespreking van de fundamentele veiligheidseisen betreffende de risico's van mechanische en elektrische aard
 • De eisen gesteld aan de bedieningsorganen, de stopinrichtingen, de functieschakelaars en de noodstop
 • De rol en de hiërarchie van de normen
 • Opstellen van het technische constructiedossier
 • Wijzigingen aan bestaande installaties en samenstellen van verschillende machines, bij aanpassingen aan een bestaande machine dienen deze wel of niet een CE-markering te krijgen
 • De inhoud en het opstellen van de EG-verklaring

Ook de recent gepubliceerde documenten door de Europese Werkgroep Machineveiligheid met betrekking tot onder meer de noodstoppen komen aan bod.

De meest recente normen komen eveneens aan bod, waaronder de nieuwe anti- manipulatienorm EN ISO 14119.

Ook de evolutie betreffende de omzetting van de huidige machinerichtlijn naar een Europese Verordening wordt behandeld.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 17/11/2022 18:30 21:30
donderdag 24/11/2022 18:30 21:30
donderdag 01/12/2022 18:30 21:30
donderdag 08/12/2022 18:30 21:30
donderdag 15/12/2022 18:30 21:30
donderdag 22/12/2022 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be