Club Preventieadviseurs (bijscholing preventieadviseur)


Gespreksplatform waar ervaringen over de verschillende materies worden uitgewisseld
#050518
Opleiding | Veiligheid

Introductie

Collega's onder mekaar!

Omschrijving

De Club Preventieadviseurs verenigt preventieadviseurs waarbij op een flexibele manier voordrachten, discussies, recente evoluties en problemen van welzijn op het werk worden behandeld. Deze thema's zijn lerend en informatief met aandacht voor netwerking. Het geheel wordt steeds gebracht in een aangenaam kader en afgesloten met een receptie. Deze bijeenkomsten zijn een gespreksplatform waar ervaringen over de verschillende materies worden uitgewisseld. Ideeën uitwisselen, luisteren naar visies, praktijkgetuigenissen en netwerking vormen de doelstelling van dit initiatief.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze club richt zich in de eerste plaats naar preventieadviseur niveau 1, 2 of 3. Daarnaast is deze club ook bedoeld voor medewerkers die binnen het bedrijf bezig zijn met het veiligheids- en preventiebeleid.

Methodologie

Deze bijeenkomsten zijn een gespreksplatform waar ervaringen over de verschillende materies worden uitgewisseld. Ideeën uitwisselen, luisteren naar visies, praktijkgetuigenissen en netwerking vormen de doelstelling van dit initiatief.

Programma

Bijeenkomst 1 dinsdag 18 oktober 2022 van 18u30 tot 21u30

Asbest en Chroom VI: stof tot nadenken!

Tijdens deze bijeenkomst zullen we enerzijds even stil staan bij asbest en anderzijds bij

chroom VI ook wel eens het nieuwe asbest genoemd.

Geschat wordt dat er in bijna 3 miljoen woningen asbest aanwezig is en dat meer dan 80 miljoen m² daken asbest bevatten. In scholen en openbare gebouwen is er ook heel wat

asbest aanwezig.

De OVAM heeft het mandaat gekregen om versneld werk te maken van een asbestveilig Vlaanderen. Een asbestveilig Vlaanderen: wat betekent dit concreet? Wetende dat er in het verleden zo’n 3.500 bouwtoepassingen zijn van asbest, is het zeker de moeite om dit van naderbij te bekijken.

Ook chroom VI komt geregeld in het nieuws. Werkgevers worden veroordeeld omdat werknemers onvoldoende beschermd in contact kwamen met chroom VI. In het verleden werd chroom VI volop gebruikt in de industrie omwille van zijn interessante eigenschappen, een verhaal dat een beetje vergelijkbaar is met dat van asbest.

Beide zijn carcinogeen: hoog tijd om tijdens de clubbijeenkomst hier even bij stil te staan.

De gastspreker heeft in zijn voormalige functie als arbeidshygiënist expertise opgedaan en metingen uitgevoerd in verschillende sectoren. Die ervaring wil hij met u met veel enthousiasme delen.

Vanaf 18.30 uur: Uiteenzetting door Dries Desseyn. Hij is master in de chemie, gecertificeerd asbestdeskundige en al bijna 20 jaar preventieadviseur voor openbare besturen, KMO’s en wereldspelers.

Vanaf 20.30 uur: Netwerkmoment.

Bijeenkomst 2 dinsdag 29 november 2022 van 18u30 tot 21u30

Veilig omgaan met alternatieve energie.

Alternatieve energie in alle mogelijke vormen begint meer en meer deel uit te maken van ons dagelijks leven. De omschakeling naar deze energiebronnen is meer dan noodzakelijk om onze planeet te redden. Ook wij als preventieadviseur worden hiermee geconfronteerd. Om er veilig mee te kunnen omgaan moeten we ons bewust zijn en inzicht hebben in de specifieke eigenschappen en gevaren. Indien er ondanks de genomen preventiemaatregelen toch incidenten gebeuren moeten we er lessen uit trekken om beter voorbereid te zijn naar de toekomst toe. De gastspreker heeft met verschillende constructeurs zoals Tesla USA op het gebied van veiligheid samengewerkt. Naast onderzoek van incidenten met alternatieve energie is hij architect en gewezen projectleider van 4 internationale normen ten behoeve van cruciale informatieverstrekking voor hulpverleners.

Vanaf 18.30 uur: uiteenzetting door Kurt Vollmacher. Kurt neemt ons mee in de boeiende wereld van alternatieve energie. Hij is internationaal expert op het vlak van alternatieve energie.  

Vanaf 20.30 uur: netwerkmoment.

Bijeenkomst 3 dinsdag 17 januari 2023 van 18u30 tot 21u30

Actualiteit, een overzicht van nieuwe wetgeving. Vooruitblik naar de nabije toekomst.

Het voorbije jaar waren er een aantal wetswijzigingen in het kader van het welzijn van de werknemers op het werk, met belangrijke gevolgen voor de bedrijven.

Ook in de nabije toekomst mogen we nog enkele wijzigingen verwachten.

Tijdens deze clubbijeenkomst geeft de gastspreker alvast op interactieve wijze een samenvatting van de voorbije periode alsook een overzicht van datgene dat we in de nabije toekomst mogen verwachten. Er is ruimte voor vraagstelling met aandacht voor mogelijke problemen en knelpunten.

Vanaf 18.30 uur: uiteenzetting door Roger Collier, ingenieur en preventieadviseur bij Liantis.

Vanaf 20.30 uur: netwerkmoment.

Bijeenkomst 4 dinsdag 30 mei 2023 van 18u30 tot 21u30.

Dynamisch risicobeheer: van theorie naar praktijk.

Bedrijfsbezoek bij Barco, Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk.

De werkgever is verplicht om een “dynamisch risicobeheersingssysteem” op te zetten. Het opzetten van een globaal preventie- en jaaractieplan is hier een belangrijk aspect waar de preventieadviseur een cruciale rol in speelt. Maar is het jaaractieplan heiligmakend? Hoe brengt u risico’s in kaart en bepaalt u prioriteiten? Hoe betrekt u de volledige organisatie in het preventiebeleid? Hoe overtuigen we de medewerkers? Afhankelijk van de bedrijfscultuur lukt dit bij het ene bedrijf gemakkelijker dan bij het andere.

Als preventieadviseur is het vrij “makkelijk” om wettelijke vereisten door te geven, maar tussen advies geven en advies geven dat effectief opgevolgd wordt is er toch nog een groot verschil. Het is belangrijk dat u als preventieadviseur aanwezig bent, dat men u kent en dat er vertrouwen is. De droom van alle preventieadviseur is uiteraard “nul” ongevallen, wees bewust dat dit wellicht onmogelijk is, maar blijf constructief in elke stap waarbij het veiligheidsniveau verhoogd wordt.

Tijdens ons bezoek zal de gastspreker ons toelichten hoe ze dit aanpakken bij Barco.

Vanaf 18.30 uur: ontvangst, uiteenzetting en rondleiding bij Barco door Christ Vandenbussche, EHS manager en Thomas Vanhoucke, preventieadviseur en milieucoördinator.

Vanaf 21u: netwerkmoment.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 18/10/2022 18:30 21:30
dinsdag 29/11/2022 18:30 21:30
dinsdag 17/01/2023 18:30 21:30
dinsdag 30/05/2023 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • Syntra West - Campus Ten Briele
  • Ten Briele 7
  • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 36 38
  • F: 050/390665
  • Kevin@sbm.be