Bijscholing voor de veiligheidscoördinator


Bijscholing specifiek gericht naar de veiligheidscoördinator.
#080370
Opleiding | Veiligheid

Introductie

Deze opleiding wordt georganiseerd in het kader van de wettelijke verplichting voor de veiligheidscoördinator om zich bij te scholen maar is eveneens een aanrader voor architecten, preventieadviseurs en leidinggevenden in bouwprojecten die op de hoogte willen blijven inzake de nieuwste technieken en de recentste regelgeving.

Omschrijving

Om op de hoogte te blijven van de evolutie van de technieken en regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen moeten de veiligheidscoördinatoren zich voortdurend bijscholen door deel te nemen aan kennisverrijkende initiatieven zoals bijscholingscursussen of studiedagen. De veiligheidscoördinator heeft trouwens de wettelijke verplichting om zich bij te scholen.

Sinds het najaar 2007 zijn we gestart met de organisatie van bijscholing specifiek gericht naar de veiligheidscoördinator met als rode draad het meegeven van praktische vaardigheden en ervaring.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze bijscholing richt zich tot de veiligheidscoördinator tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Daarnaast kan dit initiatief ook interessant zijn voor de architect, de preventieadviseur en leidinggevenden in bouwprojecten.

Programma

Sessie 1

Op 10 maart 2016 werd de CAO Humanisering van de Arbeid vastgelegd die van kracht ging op 1 april 2016. Deze CAO werd gewijzigd door een CAO van 9 november 2017. Deze nieuwe bepalen traden op diezelfde datum in werking.

In deze CAO zijn tal van verplichtingen opgenomen die van toepassing zijn op al de bouwbedrijven en bouwwerven. Waarover handelt deze CAO nu alweer? Zijn er verschillen met het KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen? Hoe moet de CAO geïnterpreteerd worden? En hoe formuleert u dit in het V&G-plan. Op deze en vele andere vragen wordt er een antwoord gegeven tijdens deze interactieve sessie.

Sessie 2

In de tweede sessie ligt de focus op hefwerktuigen, hijswerktuigen, verhandelingstoestellen, aanslagmateriaal, … Voor velen een blijvende moeilijkheid om de verschillen uit elkaar te halen. Wat zegt onze oude ARAB wetgeving hierover? En zijn er reeds aspecten opgenomen in de Codex? Terug een zeer leerzame sessie waar we voor altijd duidelijkheid zullen scheppen.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 12/10/2022 18:30 21:30
woensdag 19/10/2022 18:30 21:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • SBM Kortrijk
  • Doorniksesteenweg 220
  • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 36 38
  • Kevin@sbm.be

Getuigschrift

Voor de deelnemers aan deze initiatieven wordt een attest voorzien als bewijs van deelname.

Luk Verdegem, preventieadviseur, milieucoördinator en veiligheidscoördinator.