Pools voor de bouwsector


Communicatie bevorderen en de veiligheid garanderen op de werf
#140318
Opleiding | Taal
NIEUW

Omschrijving

Steeds meer bouwfirma's nemen Poolse werknemers in dienst. Werken met werknemers uit andere landen leidt vaak tot communicatieproblemen. Het is dus van groot belang dat de leidinggevenden ook kennis hebben van het Pools en vooral van specifieke bouwtermen in het Pools. Op die manier wordt de communicatie bevorderd en de veiligheid gegarandeerd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze cursus heeft tot doel de basiswoordenschat bij te brengen voor leidinggevenden die Poolse arbeiders onder hun hoede hebben of voor bedienden en arbeiders die in het werkveld vaak met Polen in contact komen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

  • De deelnemers krijgen een resultaatgerichte vorming die volledig afgestemd is op hun taken op het werk.
  • De opleiding is gericht op het mondeling communiceren.

Programma

Tijdens de eerste lessen wordt een basis Pools gegeven om daarna over te gaan naar de specifieke woordenschat van de bouwsector.

  • uzelf in enkele zinnen kunnen voorstellen
  • small talk; basis sociale taal
  • afspraken maken met de werknemer
  • het uurrooster bespreken
  • wat te doen bij ziekte en ongeval
  • instructies geven
  • het uitvoeren van een taak bespreken
  • tijdsbepalingen: dagen van de week, enz.