Aanbestedingen: efficiënt en correct offertes opmaken voor overheidsopdrachten (module 1)


De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten toegelicht op maat van ondernemers
#140199
Webinar | Sales

Omschrijving

 • Bent u als bedrijf nog niet actief op de publieke markt? Dan laat u veel potentiële klanten links liggen.
 • U schrijft wel al regelmatig in op overheidsopdrachten, maar u wil uw slaagkansen verhogen?

Deze opleiding zoomt in op de wetgeving overheidsopdrachten vanuit het perspectief van de ondernemer en geeft concrete tips voor de opmaak van uw offerte.

Ons doel? U helpen bij het winnen van tenders.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor wie binnen uw onderneming inzet op het binnenhalen van nieuwe opdrachten: bedrijfsleiders, salesmedewerkers, tendermanagers, ...

Aansluitend bij deze opleiding is er de mogelijkheid een tweede module te volgen. In deze module leert u hoe u correct via het officieel e-platform uw offerte elektronisch kan indienen. Dit is wettelijk verplicht voor het merendeel van de uitgeschreven overheidsopdrachten.

U vindt deze opleiding via deze link: https://sbm.be/search/resultaten?zoekterm=aanbestedingen+module

Methodologie

 • Een compacte opleiding op maat van de ondernemer
 • Een professionele begeleiding die u in staat stelt om zich op deze markt te begeven

Programma

 • Wetgeving overheidsopdrachten
  • waarom ?
  • waarvoor ?
  • voor wie ?
 • Aanbesteder
  • aanbestedende overheid
  • aanbestedende entiteit
  • aankoopcentrale
 • Voorbereiding
  • marktconsultatie
  • voorafgaande betrokkenheid
  • bestek
   • administratieve bepalingen
   • uitvoeringsbepalingen
   • technische bepalingen
 • Plaatsingsprocedures
  • keuze van de procedure
  • soorten procedures
   • openbare procedure
   • niet-openbare procedure
   • mededingingsprocedure met onderhandeling (klassieke sectoren)
   • onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging (speciale sectoren)
   • vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (klassieke sectoren) of met voorafgaande oproep tot mededinging (speciale sectoren)
   • onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (klassieke sectoren) of zonder voorafgaande oproep tot mededinging (speciale sectoren)
 • Kenmerken opdracht
  • soort overeenkomst
   • gewone overeenkomst
   • raamovereenkomst
   • met één ondernemer
   • met meer ondernemers
  • percelen
  • varianten
   • vereiste
   • toegestane
   • vrije
  • opties
   • vereiste
   • toegestane
   • vrije
  • prijs
   • globale prijs
   • prijslijst
   • terugbetaling
   • gemengde prijsvaststelling
 • Selectie van de deelnemers
  • uitsluitingsgronden
   • verplichte
   • facultatieve
   • corrigerende maatregelen
 • Selectiecriteria
  • geschiktheid om beroepsactiviteit uit te oefenen
  • economische en financiële draagkracht
  • technische en beroepsbekwaamheid
  • beroep op draagkracht andere entiteiten
  • bewijsmiddelen
   • Uniform Europees Aanbestedingsdocument
   • impliciete verklaring op erewoord
 • Gunning van de opdracht
  • gunningscriteria
   • prijs of kosten
   • levenscycluskosten
   • beste prijs-kwaliteitsverhouding
  • regelmatigheid offertes
   • substantieel onregelmatig
   • niet-substantieel onregelmatig
  • prijzen- of kostenonderzoek
   • vaststelling leemten en fouten
   • verbetering reken- en materiële fouten
   • abnormale prijzen
  • economisch meest voordelige regelmatige offerte
   • percelen
   • varianten
   • opties
  • verslag van nazicht van de offerten
   • inlichtingen
   • gemotiveerde gunningsbeslissing
   • geen verplichting tot gunning
 • Sluiting van de opdracht
  • verbintenistermijn
  • kennisgeving goedkeuring offerte
 • Informatie
  • uittreksel verslag met gemotiveerde beslissing
  • volledig verslag met gemotiveerde beslissing
  • wachttermijn
  • vordering schorsing gunningsbeslissing
 • Uitvoering van de opdracht
  • prijsherziening
  • vertraging in de uitvoering
  • wijzigingen aan de opdracht
   • met een nieuwe plaatsingsprocedure
   • zonder nieuwe plaatsingsprocedure

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 17/11/2022 09:00 12:00
vrijdag 18/11/2022 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Prijsinfo

 • Inschrijvingsrecht publieke sector & social profit: € 190,00
 • Inschrijvingsrecht ondernemingen & vrije beroepers: € 265,00 (KMO-portefeuille kan gebruikt worden)

Prijzen zijn exclusief BTW.