Value Stream Mapping


Een belangrijk analyse- en communicatiemiddel als basis voor een gestructureerde strijd tegen Waste
#040663
Mixed Via Web | Productie

Introductie

Module 6 van de Expert opleiding: Lean in operations management

U kunt inschrijven voor de totaalopleiding "Expert in lean- en productiemanagement" of één of meedere modules  van de in totaal 9 modules apart volgen.

Module 1: Lean: moderne strategie voor verbeteren

Module 2: Orde en netheid volgens de 5S Methode en Visueel Management

Module 3: Reduceren van omsteltijden en doorlooptijden

Module 4: Leidinggeven en teamcoaching in een productieomgeving

Module 5: TPM: via total productive maintenance naar total productive management

Module 6: Value stream mapping (deze module)

Module 7: Productieplanning

Module 8: Kostprijsberekening in productie

Module 9: De productie van de toekomst

De volledige cyclus bieden wij aan een voordelig tarief aan.

De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen een attest van deelname.

Omschrijving

Bij het omvormen van uw bedrijf tot een 'lean enterprise' is het noodzakelijk om voortdurend op zoek te gaan naar processen die toegevoegde waarde creëren. Bij deze zoektocht is het belangrijk dat men een duidelijk beeld heeft van de actuele situatie van de productieprocessen en dit bij voorkeur aan de hand van informatie verzameld op de werkvloer.

'Value Stream Mapping' is een techniek die zowel de informatiestroom als de goederenstroom in kaart brengt. Dit helpt om de aandacht te richten op de flow en niet enkel op de individuele processen.

Na het tekenen van een eerste map worden er aan de hand van een stappenplan, verbeteracties gedefinieerd. Uiteindelijk gaat het om 'het leren zien van de verliezen' zodat deze in een volgende map kunnen geëlimineerd worden. Deze "future state" map is een soort blueprint van de gewenste situatie. Zo heeft iedereen een duidelijk beeld van de acties die noodzakelijk zijn om "lean" te worden.

Value Stream Mapping biedt dus een raamwerk waarbinnen verschillende verbeteringsprojecten kunnen gekaderd worden.

Value Stream Mapping is geen doel op zich, het is een analyse- en communicatiemiddel dat de basis legt voor een gestructureerd actieplan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot productieverantwoordelijken, productieleiders of assistent productieleiders, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken, afdelingsverantwoordelijken en algemeen verantwoordelijken van productiebedrijven en uiteraard ook tot de kwaliteitsverantwoordelijke en de logistiek verantwoordelijke.

Methodologie

Deze opleiding concentreert zich op het aanleren van de "Value Stream Mapping"- techniek. Aan de hand van een theoretisch voorbeeld worden de verschillende stappen en principes van deze techniek besproken. Tijdens de interactieve oefening zal de deelnemer de nodige praktische ervaring opdoen om ook in zijn eigen bedrijf aan de slag te gaan met Value Stream Mapping.

Programma

  • Situering van Value Stream Mapping
  • Basisprincipes, methodologie en symbolen
  • In kaart brengen van de startsituatie: Current State
  • Stappenplan om van de "Current State" de "Future State" te bepalen
  • Interactieve oefening

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 28/03/2023 14:00 17:00
dinsdag 28/03/2023 17:30 20:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

  • T: 078 35 36 38
  • Kevin@sbm.be