Productieplanning


Hoe een optimale planning opmaken, evalueren en bijsturen?
#040497
Mixed Via Web | Productie

Introductie

Module 7 van de Expert opleiding: Lean in operations management

Met Buckingham Game

U kunt inschrijven voor de totaalopleiding "Expert in lean- en productiemanagement" of één of meedere modules  van de in totaal 9 modules apart volgen.

Module 1: Lean: moderne strategie voor verbeteren

Module 2: Orde en netheid volgens de 5S Methode en Visueel Management

Module 3: Reduceren van omsteltijden en doorlooptijden

Module 4: Leidinggeven en teamcoaching in een productieomgeving

Module 5: TPM: via total productive maintenance naar total productive management

Module 6: Value Stream Mapping

Module 7: Productieplanning (deze module)

Module 8: Kostprijsberekening in productie

Module 9: De productie van de toekomst

De volledige cyclus bieden wij aan een voordelig tarief aan.

De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen een attest van deelname.

Omschrijving

Omwille van de toenemende macht van de klant zien de meeste bedrijven zich genoodzaakt om inzake flexibiliteit een enorme performantie na te streven. In vele gevallen vertaalt zich dit in een aanzienlijke druk op de productieafdeling, die een optimale verzoening moet nastreven tussen beschikbaarheid van grondstoffen en afgewerkte goederen, een minimale voorraad, een hoog productierendement en een hoge capaciteitsbenutting. Wil men dit alles in goede banen leiden, dan is een zeer degelijk planningssysteem een absolute must.

Bovendien is het nodig dit planningssysteem voortdurend te evalueren en bij te sturen naargelang de noden van het bedrijf en de eisen van de markt. Dit resulteert meestal in een maatoplossing voor elke onderneming.

Daarom is het nodig over een productieplanner te beschikken die een zicht heeft op de productieplanning op korte, middellange en lange termijn. Bovendien moet de planner de softwaresystemen kunnen evalueren en voldoende onderlegd zijn om samen met externen en internen een maatoplossing voor zijn bedrijf uit te werken.

Doel:

Aan de hand van een referentiekader leert u de verschillende methodes en strategieën bij het opmaken van een planningssysteem.

U leert de basisbegrippen, termen, buzz-words conform de APICS-terminologie.

In de laatste sessie krijgt u de kans om zelf aan het werk te gaan met een praktische simulatie-oefening.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze cursus richt zich tot personen die actief zijn in productieplanning en -controle, material managers en logistiek managers.

Het is de cursus bij uitstek voor beslissingsnemers betreffende de keuze van het planningssysteem.

Methodologie

Deze cursus biedt u vooral een pragmatische benadering, waarbij de deelnemers enerzijds een globaal referentiekader aangeboden krijgen en anderzijds met cases, oefeningen, en simulaties vooral praktische informatie krijgen om de stap naar implementatie te realiseren.

Programma

Modelleren van de materiaalstroom

 • Basisstructuur van een productieketen: processen, buffers, stromen
 • Rol van planningssystemen
 • Value Stream Mapping: current state
 • Analyse van de basisstructuur (doorlooptijd, capaciteit, variëteit)
 • Voorraadpunten en hun rol (ontkoppelpunt)
 • Flow efficiëntie versus resource efficiëntie

Capaciteit van werkstations

 • Typologie van werkstations
 • Nominale en effectieve capaciteit
 • Impliciete en effectieve bezettingsgraad
 • Bottleneck
 • Rol van buffers
 • Oefeningen

Material requirements planning (MRP)

 • Geaggregeerde planning (S & OP)
 • Master Production Schedule
 • MRP berekening (BOM, Routing, netting)
 • Input output controle.

Plannen met eindige capaciteit

 • Algemene problematiek
 • Scheduling regels
 • Bottleneck-planning (TOC)
 • Buffermanagement

Pull systemen

 • Push versus Pull
 • Kanban
 • CONWIP
 • Value Stream Mapping: future state

Simulatie oefening: Buckingham game

 • Basic game setup productieflow
 • Push to pull in 4 rondes
 • Kanban, CONWIP demonstratie

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 18/04/2023 18:30 21:30
dinsdag 25/04/2023 18:30 21:30
dinsdag 02/05/2023 18:30 21:30
dinsdag 09/05/2023 18:30 21:30
dinsdag 16/05/2023 18:30 21:30
dinsdag 23/05/2023 18:30 21:30
dinsdag 30/05/2023 14:00 17:00
dinsdag 30/05/2023 17:30 20:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be