Productieplanning


Hoe een optimale planning opmaken, evalueren en bijsturen?
#040497
Mixed Klassikaal | Productie

Introductie

Module 6 van de Expert opleiding: Lean in operations management

Met Buckingham Game

U kunt inschrijven voor de totaalopleiding "Expert in lean- en productiemanagement" of één of meedere modules  van de in totaal 9 modules apart volgen.

Module 1: Lean: moderne strategie voor verbeteren

Module 2: Orde en netheid volgens de 5S Methode en Visueel Management

Module 3: Reduceren van omsteltijden en doorlooptijden

Module 4: Leidinggeven en teamcoaching in een productieomgeving

Module 5: TPM: via total productive maintenance naar total productive management

Module 6: Productieplanning (deze module)

Module 7: Value Stream Mapping

Module 8: Kostprijsberekening in productie

Module 9: De productie van de toekomst

De volledige cyclus bieden wij aan een voordelig tarief aan.

De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen een attest van deelname.

Omschrijving

Omwille van de toenemende macht van de klant zien de meeste bedrijven zich genoodzaakt om inzake flexibiliteit een enorme performantie na te streven. In vele gevallen vertaalt zich dit in een aanzienlijke druk op de productieafdeling, die een optimale verzoening moet nastreven tussen beschikbaarheid van grondstoffen en afgewerkte goederen, een minimale voorraad, een hoog productierendement en een hoge capaciteitsbenutting. Wil men dit alles in goede banen leiden, dan is een zeer degelijk planningssysteem een absolute must.

Bovendien is het nodig dit planningssysteem voortdurend te evalueren en bij te sturen naargelang de noden van het bedrijf en de eisen van de markt. Dit resulteert meestal in een maatoplossing voor elke onderneming.

Daarom is het nodig over een productieplanner te beschikken die een zicht heeft op de productieplanning op korte, middellange en lange termijn. Bovendien moet de planner de softwaresystemen kunnen evalueren en voldoende onderlegd zijn om samen met externen en internen een maatoplossing voor zijn bedrijf uit te werken.

Doel:

Aan de hand van een referentiekader leert u de verschillende methodes en strategieën bij het opmaken van een planningssysteem.

U leert de basisbegrippen, termen, buzz-words conform de APICS-terminologie.

In de laatste sessie krijgt u de kans om zelf aan het werk te gaan met een praktische integratie-oefening.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze cursus richt zich tot personen die actief zijn in productieplanning en -controle, material managers en logistiek managers.

Het is de cursus bij uitstek voor beslissingsnemers betreffende de keuze van het planningssysteem.

Methodologie

Deze cursus biedt u vooral een pragmatische benadering, waarbij de deelnemers enerzijds een globaal referentiekader aangeboden krijgen en anderzijds met cases, oefeningen, en simulaties vooral praktische informatie krijgen om de stap naar implementatie te realiseren.

Programma

Strategische dimensie van productieplanning

 • Algemene inleiding, belang van planning en voorraadbeheersing
 • Functie van de planning in de bedrijfsorganisatie
 • Rol van de planner: grenzen en beperkingen
 • Basisbegrippen:
 • Service, leveringsbetrouwbaarheid, beschikbaarheid
 • Soorten planning (lange, middellange, korte termijn)
 • Ontkoppelpunt, voorraadbeheer
 • Doorlooptijd, wachttijd, capaciteitsbenutting

Material requirements planning (MRP)

 • Geaggregeerde planning
 • Master Production Schedule
 • Oneindige capaciteitsplanning
 • Input output controle.

Plannen met eindige capaciteit

 • Algemene problematiek
 • Bottleneck-planning (TOC)
 • Buffermanagement
 • Shop floor controle
 • Production order release
 • APS
 • Simulatie-oefening (Bottleneck-planning)

Just in time planning

 • JIT principes
 • Push versus Pull
 • Kanbansystemen

Theory of Constraints (TOC) buffermanagement

TOC workshop

Pullsystemen

Shop Floor Scheduling

Simulatie oefening: Buckingham game

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 20/01/2022 18:30 21:30
donderdag 27/01/2022 18:30 21:30
donderdag 03/02/2022 18:30 21:30
donderdag 10/02/2022 18:30 21:30
donderdag 17/02/2022 18:30 21:30
donderdag 24/02/2022 18:30 21:30
donderdag 24/03/2022 18:30 21:30
donderdag 31/03/2022 18:30 21:30
donderdag 05/05/2022 14:30 17:30
donderdag 05/05/2022 18:30 21:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze mixed class. Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u de optie 'webinar' (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Lara Alboort, senior Lean coach

Hendrik Van Landeghem, professor Universiteit Gent industrieel management.