Lean: moderne strategie voor continue verbetering


Methodes die continu uw productie verbeteren
#040605
Opleiding | Productie

Introductie

De totaalopleiding Expert in lean- en productiemanagement bestaat uit 9 modules:

Module 1: Lean: moderne strategie voor continue verbetering (deze module)

Module 2: Orde en netheid volgens de 5S Methode en Visueel Management

Module 3: Reduceren van omsteltijden en doorlooptijden

Module 4: Leidinggeven en teamcoaching in een productieomgeving

Module 5: TPM: via total productive maintenance naar total productive management

Module 6: Value Stream Mapping

Module 7: Productieplanning

Module 8: Kostprijsberekening in productie

Module 9: De productie van de toekomst

Schrijf in voor de totaalopleiding of volg de 9 modules apart.

De volledige cyclus bieden wij aan een voordelig tarief aan.

De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen een attest van deelname.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U leert uw organisatie inschatten op vlak van lean (SWOT analyse) en u krijgt inzicht in verschillende verbetertechnieken.

Omschrijving

Module 1 van de Expert opleiding: lean in operations management

Lean is een strategie die internationaal grote bekendheid heeft en meer en meer ingeburgerd raakt in grote ondernemingen en KMO's.

De klant eist steeds meer maatwerk, zowel op productniveau, de leveringstermijnen, het aantal, de beschikbaarheid, de flexibiliteit, enz. en wil hoe langer hoe minder betalen voor verspillingen en activiteiten of processtappen die geen toegevoegde waarde hebben.

Naar de productievloer vertaalt zich dit in een klimaat van continue verandering en verbetering van de activiteiten. Om de productie te kunnen "bijsturen" moet u echter beschikken over de nodige informatie, waarbij de regel "Meten is weten" geldt. Alvorens te bepalen hoe u "lean" zal inzetten in uw organisatie moet de strategie vastgelegd worden. De basis hiervoor is het inschatten van de huidige situatie. Hoe scoort de organisatie op vlak van lean, wat zijn de sterktes en zwaktes, opportuniteiten, bedreigingen?

Het management zal samen met de "vloer" een flexibiliteit en veranderingsmentaliteit op gang moeten brengen, ondersteunen en opvolgen zodat er continu aandacht is voor verbeteringen. Verschillende technieken hebben ondertussen bewezen dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot die noodzaak om continu te verbeteren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot plantmanagers, productieverantwoordelijken, productieleiders of assistent productieleiders, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken, afdelingsverantwoordelijken, algemeen verantwoordelijken, onderhoudsmanagers, operationsmanagers, kwaliteitsverantwoordelijken, logistiek verantwoordelijken en administratief verantwoordelijken.

Methodologie

De lessen wisselen theoretische beschouwingen af met praktijkoefeningen en cases, zodat het geheel prima geïllustreerd wordt en het nodige inzicht verleent om het aangeleerde in uw eigen organisatie toe te passen.

Programma

In deze module komen aan bod:

 • Historiek en situering van lean als strategische keuze binnen de missie en bedrijfsdoelstellingen
 • Lean evaluatie: trends, SWOT analyse, de lean scantool om het DNA van uw organisatie te bepalen
 • Verspilling, de verschillende types verspillingen
 • Eenvoudige technieken om verspillingen op te merken
 • De stappen om een leanproject te realiseren
 • Rol van het management en de medewerker
 • Wat moet ik meten, welke targets zet ik uit, managementinformatie, prestatieindicatoren, productiekengetallen zoals o.a. WIP, takttijd, uitval, verliezen, productiviteit, ...
 • Kaizen versus Kaikaku
 • Basistechnieken bij borging en verbetering: visgraat, PDCA, pareto, SWOT, beslissingsmatrix, flowchart, 8D problem solving, FIFO, Andon, FMEA, Root Cause Analysis, ...
 • Basisbegrippen van 6 sigma
 • Beginselen van SPC
 • Poka Yoke

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 24/10/2023 18:30 21:30
dinsdag 07/11/2023 18:30 21:30
dinsdag 14/11/2023 18:30 21:30
dinsdag 21/11/2023 18:30 21:30
dinsdag 28/11/2023 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be