Kostprijsberekening in productie


Neem de juiste beleidsbeslissingen op basis van de relevante en bruikbare cijfers
#040624
Opleiding | Productie

Introductie

Module 8 van de Expert opleiding: Lean in operations management

U kunt inschrijven voor de totaalopleiding "Expert in lean- en productiemanagement" of één of meedere modules  van de in totaal 9 modules apart volgen.

De volledige cyclus bieden wij aan een voordelig tarief aan.

De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen een attest van deelname.

Omschrijving

Verantwoordelijken worden steeds meer geconfronteerd met het nemen van beslissingen in het kader van kostenbeheersing, prijszetting, winstgevendheidsanalyse, prestatiemeting en make or buy-problematieken, enz.

Zeer vaak wordt de kostencalculatie enkel gezien in functie van een concurrentiële prijszetting, waarbij dikwijls gefocust wordt op kostencomponenten die uiteindelijk niet determinerend blijken te zijn voor substantiële verbetering.

De juiste kosteninformatie moet u toelaten om zowel korte- als lange-termijngeoriënteerde managementbeslissingen te ondersteunen.

De cursus "Kostprijsberekening in productie" reikt u de nodige tools aan om relevante en bruikbare cijfers te genereren teneinde doelgerichte beleidsbeslissingen te kunnen nemen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Productiemanagers, productieleiders, assistent productieleiders, afdelingsverantwoordelijken, verantwoordelijken in een onderhoudsafdeling, kostprijscalculators, aankoopverantwoordelijken.
 • Verantwoordelijken die te maken hebben met kostprijsberekening, prijszettingsanalyse, winstgevendheidsanalyse en prestatiemetingen. Dit seminarie is eveneens interessant voor financieel verantwoordelijken van productiebedrijven.

Methodologie

De opleiding kostprijsberekening in productie  is een gezonde afwisseling van theorie, oefeningen en cases. De docent houdt van interactie en moedigt de deelnemers steeds aan om hun vragen te stellen en discussiepunten op te werpen. De oefeningen zullen soms individueel en soms in kleine groepjes opgelost worden, zodat men ook kan leren van elkaar.

Programma

Kostprijsberekening in productieomgevingen

 • Kostprijsberekening in een productieomgeving
  • Financial accounting, management accounting en cost accounting
  • Directe versus indirecte kosten
  • Vaste versus variabele kosten
 • Kostprijsmethodes
  • Kostprijsdefinitie
  • Het belang van een realistische kostentoewijzing aan klant/ product
  • Diverse kostprijsmethodes: Full costing. Direct costing. Activity based costing (ABC). Time driven activity based costing (TDABC). Target costing
 • De bouwblokken van een directe product kostprijs
  • De kostprijs en de opdeling in kostprijscomponenten
  • De kostprijs en de link naar voorraadwaardering
  • Opbouw van een kostprijs aan de hand van: Bill of Material/ Bill of Routing/ Overige product gerelateerde toeslagen (intern  transport, productiemanagement kosten, energie, onderhoud van machinepark)
  • Tariefbepaling arbeidskost aan de hand van een voorbeeld
  • Tariefbepaling machinekost aan de hand van een voorbeeld
  • Make to order en make to stock kostprijs
 • De bouwblokken van een indirecte kostentoeslag aan het product
  • Visuele voorstelling van de toewijzing van directe kosten aan het product
  • Toewijzing van magazijn en logistieke kosten
  • Toewijzing van kosten voor ondersteunende diensten

Speciale kostprijs topics binnen productie en de implementatie van een kostprijssysteem

 • Kostprijzen en de link naar capaciteit
  • Belang van full cost versus geconsumeerde middelen
  • Hoe omgaan met overcapaciteit?
  • Case
 • Cost to serve
  • Definitie en principes van Cost To Serve
  • Doel van "Cost To Serve"
  • De bespreking van praktijkgerichte rapporten met kostprijsinzichten
  • Implementatie van Cost to Serve en de keuze van een geschikt kostprijssysteem
 • Een waarde gedreven verkoop- en operatieplan
  • Wat is een waarde gedreven verkoop- en operatieplan? Wat is de toegevoegde waarde hiervan?
  • Kostprijsberekening en de link naar het nemen van verkoop- en operationele beslissingen

Kostprijsinzichten en principes van continu verbeteren aan de hand van kostprijsberekening

 • Belang van kostprijsinzichten in het kader van veranderende ondernemingen
  • Case "Industry 4.0."
  • Case "centrale positie van de klant"
  • Case target costing
 • Kostprijsinzichten en het nemen van bedrijfsbeslissingen
  • De link tussen verkoopprijs (en het belang van de minimale kostprijs)
  • Op bedrijfsniveau: break-even analyse en target winst
  • Op product niveau: product segmentatie en de link naar klanten
  • Op klantniveau: walviscurve en "Customer life time value"
 • Identificatie en selectie van een kostprijsverbeteringsproject met keuze uit concrete cases
  • Identificatie en selectie van een kostprijsverbeteringsproject in 7 stappen
  • Bespreking van concrete cases van kostverbeteringsprojecten

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 11/06/2024 18:30 21:30
dinsdag 18/06/2024 18:30 21:30
dinsdag 25/06/2024 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be
 • Filip Hanssens, adviesbureau binnen het domein van corporate performance management.
 • Guido vandaele, adviesbureau gericht op financiële opleiding, coaching en realisatie van uw financiële verbeterprojecten.