Uitbesteding onderhoud Infrastructuur en technische installaties


Het vastleggen van een in- of uitbestedingsstrategie en de nodige implementatie ervan
#140789
Webinar | Onderhoud

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De verschillende stappen van het implementatieplan worden aangeleerd om zo in het eigen bedrijf of organisatie aan de slag te kunnen gaan met het vastleggen van een in- of uitbestedingstrategie.

Introductie

Aan de hand van een aantal cases worden de verschillende stappen van een uitbestedingstraject aangeleerd.

Omschrijving

Een belangrijke ontwikkeling in het beheer van technische installaties en infrastructuur is de toenemende mate van uitbesteding van onderhoud. Daarbij is een sterke groei zichtbaar in het gebruik van prestatiecontracten. De verwachtingen van de opdrachtgevers zijn hooggespannen: een kleinere eigen organisatie, betere dienstverlening, met lagere kosten, met meer innovatie en meer flexibiliteit. Maar er zijn ook risico's verbonden aan het prestatie gestuurd uitbesteden van onderhoud zoals het gebruik van onjuiste prestatie eisen, strategisch gedrag van de opdrachtnemer en een gebrek aan kennis en kunde bij de opdrachtgever.

De vraag voor de opdrachtgevers die het onderhoud van hun infrastructuur en technische installaties willen uitbesteden is:

 • hoe kunnen wij zoveel mogelijk van de verwachte voordelen bereiken en daarbij de verwachte nadelen zoveel mogelijk beperken?  
 • hoe starten met een uitbestedingstraject rekening houdend met:
  • scopebepaling
  • mate van uitbesteding
  • contractvorm
  • HR impact
 • hoe omgaan met de relatie tussen de uitvoerder (contractor) en de eigenaar van de installatie (asset owner)?  
 • hoe de uitbesteding operationeel en contractueel beheren?  

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot verantwoordelijken beheer van technische installaties en infrastructuur, operationeel verantwoordelijken, verantwoordelijken aankoop technische diensten die zich beraden over het al of niet uitbesteden van onderhoudsactiviteiten in ruime zin.

Methodologie

Deze opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte waarbij een aantal definities en begrippen naar voor worden gebracht en uit een praktisch gedeelte waarbij aan de hand van een aantal cases de verschillende stappen van een implementatieplan worden aangeleerd. Tijdens de interactieve oefening doet u de nodige praktische ervaring op om ook in uw eigen bedrijf aan de slag te kunnen gaan met het vastleggen van een in- of uitbestedingsstrategie en de nodige implementatie ervan.

Programma

Begrippen:

 • Wat verstaan we precies onder 'in- en uitbesteding' van onderhoudsactiviteiten?
 • Van contracting tot full outsourcing
 • Hoe de scope bepalen?
 • Mate van integratie in de organisatie
 • Wat met eigenaarschap?

Uitbestedingsstrategie:

 • Bespreking van de 5 strategische elementen i.v.m. in- en uitbesteding
 • Bepalen van de juiste strategie aan de hand van een beslissingsdiagram

Onderhoudscontracten:

 • Hoe de scope vastleggen?
 • Hoe een onderhoudscontract inhoudelijk opmaken?
 • Type contracten: van regie tot prestatie contracten

Contractor Management:

 • SLA's en KPI's
 • Hoe contractoren operationeel en contractueel aansturen?

Praktische implementatie:

 • Hoe uitbestedingstrajecten aanpakken?
 • Voorbeeld van een plan van aanpak bij uitbesteding

Discussies aan de hand van een aantal cases  

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 17/05/2021 09:30 12:30
maandag 17/05/2021 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Marc Leroy Sr Maintenance Consultant Stork Asset Management Consultancy.