Overbodige onderhoudskosten elimineren


Evolueer naar een optimale kostenstructuur
#040630
Mixed Via Web | Onderhoud

Introductie

Deze module kadert in de langlopende opleiding Expert in onderhoudsmanagement.

U kunt inschrijven voor de totaalopleiding "Expert in onderhoudsmanagement" of één of meedere modules  van de in totaal 5 modules apart volgen.

Module 1: Organisatie van de onderhoudsdienst: werkregeling

Module 2: Maintenance and reliability, storingen en onderhoudsplanning

Module 3: Technische documentatie en wisselstukkenbeheer

Module 4: TPM: via total productive maintenance naar total productive managment

Module 5: Overbodige onderhoudskosten elimineren (deze opleiding)

U kunt de volledige cyclus volgen aan een voordeeltarief.

De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen een attest van deelname.

Omschrijving

Een goed management is steeds gebaseerd op twee fundamentele pijlers die verantwoordelijk zijn voor winst: maximalisering van de omzet en minimalisering van de kosten. Een ideaal evenwicht in het kader van de strategische bedrijfspolitiek zorgt voor het gewenste resultaat. In het onderhoud betekent dit het juiste evenwicht vinden tussen inspanningen (in mensen, machines, wisselstukken, enz.) en opbrengsten. De opleiding reikt u de nodige tools aan om dat ideale evenwicht te vinden en naar een optimale kostenstructuur te evolueren. Wilt u de kosten optimaliseren, dan is een kostensysteem noodzakelijk.

Goed management betekent ook de juiste keuzes maken, gebaseerd op relevante informatie. Informatie verwerken is vandaag de dag echter zo complex, dat niemand het nog redt zonder enige automatisering. Het principe van condition based monitoring is het voorspellen van storingen door metingen of inspectie. Op die manier reduceert u het aantal interventies, omdat onderdelen pas vervangen worden wanneer een bepaalde norm overschreden wordt. Kosten veroorzaakt door pannes en kosten die samengaan met productieverliezen, dalen zo drastisch.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is geschikt voor verantwoordelijken betrokkenen bij de organisatie van het onderhoud:

 • productieverantwoordelijken
 • productieleiders
 • assistent-productieleiders
 • shiftmanagers
 • afdelings- of lijnverantwoordelijken
 • onderhoudsverantwoordelijken
 • maintenance engineering
 • technische diensten

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Kosten in onderhoud

 • De totale onderhoudskosten: een ijsberg
 • De onderhoudskostenstructuur
 • Opstellen en opvolgen van een onderhoudsbudget
 • Investeringen en Life Cycle Cost

OEE-hefboom tot verbetering

 • Productieverliezen in kaart brengen
 • Wat leert onderhoud uit OEE?
 • OEE vertaald naar Euro's
 • Hoe op effectieve wijze verbetering realiseren vanuit OEE?

Van reactief naar preventief onderhoud

 • Hogere bbetrouwbaarheid door preventief onderhoud
 • Bepalen van optimale onderhoudsconcepten
 • RCM (Reliability Centred Maintenance): achtergrond en methode

Toestandsafhankelijk onderhoud

 • Toestandsafhankelijk onderhoud: concept en voorwaarden
 • Bespreking van Condition Monitoring technieken: trillingsmeting, thermografie, enz.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 16/03/2023 18:30 21:30
donderdag 23/03/2023 18:30 21:30
donderdag 30/03/2023 18:30 21:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Bart Desmet, Maintenance Management Consultant, Stork Asset management Solutions