Voorwaarden lozing van afvalwaters


60 minuten webinar: volgens de Vlaamse reglementering inzake milieuhygiëne
#200547
Webinar | Milieu

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze webinar hebt u inzicht in de diverse soorten afvalwaters en de bijbehorende voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om deze te mogen lozen.

Omschrijving

Europa streeft ernaar via de Europese Kader richtlijn Water naar een uniform water- en afvalwaterbeleid met als gevolg dat het beheer van (afval)water een steeds belangrijker onderdeel uitmaakt van het Vlaamse milieubeleid en zodoende weerslag heeft op het vergunningsbeleid en bijbehorende voorwaarden om afvalwater te mogen lozen.

In de Vlaamse reglementering inzake milieuhygiëne is de lozing van afvalwater dan ook vaak vergunnings- of meldingsplichtig en dienen organisaties onder meer de kwaliteits- en emissienormen van hun afvalwater te meten en bijhorende voorwaarden te respecteren.

Tijdens dit webinar krijgt u een duidelijk overzicht van de spelregels met betrekking tot de lozing van de diverse soorten afvalwaters zoals wanneer vergunnings- of meldingsplichtig en welke zijn de diverse voorwaarden waaraan lozing van de diverse afvalwaters moeten voldoen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot milieucoördinatoren, milieudeskundigen, milieuverantwoordelijken, gebouw- en onderhoudsverantwoordelijken en leidinggevenden die geconfronteerd worden met de afvalwaterproblematiek.

Methodologie

Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens dit webinar worden gebruikt kunt u downloaden.

Programma

Vergunnings- of meldingsplichten met betrekking tot afvalwaterlozing.

Lozingsnormen afvalwaters:

  • Indeling van (afval)waters
  • Normen voor niet ingedeelde lozingen
  • Algemene kwaliteits- en emissienormen
  • Sectorale lozingsnormen
  • Lozing van gevaarlijke stoffen
  • Milieukwaliteitsnormen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 24/10/2023 10:00 11:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 36 38
  • Kevin@sbm.be

Oscar Moonen is zaakvoerder van Professional-Consulting. Hij is gespecialiseerd inzake veiligheid en milieu. Na zijn studies bedrijfseconomie was hij in 1997 afgestudeerd als eerste milieukundig ingenieur aan de PIH te Kortrijk (nu HoWest). Al meer dan 20 jaar is hij als consultant actief.

Dankzij zijn ervaring en zijn interactieve en dynamische aanpak wordt het initiatief bijzonder leerzaam en aangenaam om te volgen.

Hij maakt u op een professionele manier wegwijs in de materie.