Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de KMO: verantwoord of niet?


60 minuten webinar: wordt het potentieel van maatschappelijk verantwoord ondernemen als interne benefit niet onderschat?
#200550
Webinar | Milieu
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit webinar zal men:

 • De belangrijkste basisprincipes van MVO ontdekt hebben.
 • Een inzicht krijgen in de kernelementen van de ISO26000 norm en andere gedragscodes.
 • De plus- en aandachtspunten bij het opzetten van een MVO beleid aangereikt krijgen.
 • Kennis kunnen maken met een praktijkvoorbeeld.

Omschrijving

Wereldwijd worden ondernemingen geëvalueerd op hun Corporate Social Resonsibility (CSR) performantie. De theorieën met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen berusten op het concept van de zogenaamde Triple Bottom Line: People, Planet, Profit, waarbij de KMO zichzelf niet alleen vanuit een economische invalshoek (profit) ziet, maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt (people) en milieustandpunt (planet) profileert.   

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen statisch gegeven, het zwaartepunt kan verschuiven. Zo was MVO aanvankelijk op verantwoord ondernemen en maatschappelijke overwegingen gericht, terwijl de aandacht op vandaag meer naar milieu en ecologie uitgaat.

MVO staat dan ook voor een vrijwillig gekozen beleid vanuit een optiek van duurzame ontwikkeling, sociale samenhang en competitiviteit, en het heeft betrekking op de sociale, maatschappelijke, ecologische en economische activiteiten en het steunt op een waaier instrumenten (norm, label) – waarmee de praktische uitvoering van dit beleid alsook de meerwaarde ervan kan worden gemeten en waarmee de effecten ervan kunnen worden gemaximaliseerd - zowel voor de KMO als voor de maatschappij.

Dit webinar speelt in op de actuele tendens van meer duurzaam ondernemen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot algemeen verantwoordelijken binnen KMO’s, aankoopverantwoordelijken, logistiek verantwoordelijken, plant managers, milieucoördinatoren, …

Methodologie

Tijdens dit exclusieve interactieve webinar komen de plus- en aandachtspunten van het opzetten van een MVO-strategie aan bod. U krijgt tevens een aantal elementen uit de ISO26000 norm aangereikt.

Ontdek het bijleren op afstand van bij u thuis of op kantoor. Dit webinar vindt plaats op een specifieke dag en tijdstip. Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens dit webinar worden gebruikt kunt u downloaden.

Programma

 • Het ABC van MVO
  • Wat is MVO?
  • ISO 26000 en andere gedragscodes
  • Vier speerpunten
 • Brengt het überhaupt iets op?
 • Nadenken en doen
 • Praktijktool (voorbeeld)

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 01/03/2021 10:00 11:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Peter Tramaseur is als manager kwaliteit sinds jaar en actief bij een belangrijke speler uit de social profit. Hij is tevens intern auditor, heeft ervaring in sustainability en past met succes een aantal ISO normen toe in een dienstverlenende organisatie.