De watertoets: hoe de aanstiplijst bijlage 25 opmaken


Bij vele omgevingsvergunningen dient verplicht het addendum B25 te worden toegevoegd op straffe van onvolledigheid - 60 minuten webinar!
#200570
Webinar | Milieu

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit webinar hebt u inzicht hoe de watertoets is opgebouwd en hoe u de aanstiplijst B25 dient in te vullen.

Omschrijving

De watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de omgevingsvergunning, waarbij wordt nagegaan of een initiatief schadelijke effecten veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het oppervlaktewater, het grondwater of de waterafhankelijke natuur.

Wanneer er overdekte constructies worden gebouwd of verhardingen worden (her)aangelegd of uitgebreid dient de aanstiplijst bijlage 25 te worden toegevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag.

Met dit instrument wil de overheid de risico's op overstromingen terugdringen door brongerichte maatregelen, volgens het principe:
Hemelwater zo veel mogelijk opvangen én gebruiken

  • Resterende hoeveelheid laten infiltreren of bufferen

 

In dit webinar krijgt u op praktische wijze uitgelegd hoe de watertoets aanstiplijst dient te worden ingevuld en welke de mogelijke opties en bijbehorende consequenties zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor dit webinar denken we aan verantwoordelijken betrokken bij de opmaak van vergunningsaanvragen of betrokken bij verbouw- of nieuwbouw projecten.

Methodologie

Live interactie is mogelijk met de spreker. Via chat kunt u in real time vragen stellen. De documentatie die tijdens dit webinar worden gebruikt kunt u downloaden.

Programma

  • Situering en wetgevend kader
  • De watertoets: Aanstiplijst B25 verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 22/11/2022 10:00 11:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 36 38
  • Kevin@sbm.be

Oscar Moonen is zaakvoerder van Professional-Consulting. Hij is gespecialiseerd inzake veiligheid en milieu. Na zijn studies bedrijfseconomie was hij in 1997 afgestudeerd als eerste milieukundig ingenieur aan de PIH te Kortrijk (nu HoWest). Al meer dan 20 jaar is hij als consultant actief.

Dankzij zijn ervaring en zijn interactieve en dynamische aanpak wordt het initiatief bijzonder leerzaam en aangenaam om te volgen.

Hij maakt u op een professionele manier wegwijs in de materie.