Kwaliteitscoördinator


Implementatie van een kwaliteitssysteem.
#130594
Opleiding | Kwaliteit

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kent en leert alle kwaliteitstechnieken te beheersen noodzakelijk voor het opzetten, onderhouden en verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem in uw organisatie.

Omschrijving

In een bedrijfsomgeving heeft men nood aan volwaardige kwaliteitsmedewerkers die een goed gefundeerde kennis en een duidelijk inzicht in de kwaliteitssystemen hebben. In elke bedrijf, heeft men nood aan volwaardige kwaliteitsmedewerkers, zijnde de personen die er zullen toe bijdragen dat het kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd en dat kwaliteitsdoelstellingen bereikt worden.

Een duidelijk begrip rond procesgericht werken maakt het eenvoudiger KPI's met bijhorende targets in beeld te krijgen. Zodoende kan men de medewerkers op een met kennisondersteunende manier motiveren om de nedrijfsdoelstellingen te halen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die actief betrokken zijn bij verbeteringsprojecten alsook medewerkers van de kwaliteitsdienst. Personen die dagelijks instaan voor de kwaliteit, in alle mogelijke sectoren.

Leidinggevenden en verantwoordelijken die in hun dagelijkse functie willen bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen ten einde het kwaliteitsniveau van de gehele organisatie op een hoger niveau te brengen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. Wel is een "kwaliteitsverbeteringsgeest" noodzakelijk.

Methodologie

De 'kwaliteitskruisbestuiving' tussen deelnemers uit het bedrijfsleven enerzijds en de non profit en social profit zorgt voor een unieke 'kwaliteitsinteractie' gestuurd door onze topkwaliteitsdocenten.

Dankzij het praktijkgericht karakter is deze opleiding direct toepasbaar in uw werkplekomgeving.

kwaliteitscoordinator-1-4_2013-594.jpg

Programma

1. Kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) - docent: Bernard Van den Haute

Definitie van kwaliteit, geschiedenis van kwaliteit, ontwikkeling van een kwaliteitssysteem, kwaliteitsbepaling.

2. Terugkoppeling naar kernactiviteiten - docent: Bernard Van den Haute

Sleutelconcepten bij kwaliteit: planning en rapportering, organisatie, stroomschema's, primaire en secundaire processen, time management en functieomschrijvingen, leiden van een kwaliteitsteam, de functie van kwaliteitsmanagement, ...

3. Procesbeheersing - docent: Bernard Van den Haute

Opstellen en opbouw van een kwaliteitshandboek, beheer van  documenten, directieverantwoordelijkheid, review en doelstellingen, HRM, intake, evaluatie en sturing. Management van de middelen. Meetapparatuur & kallibraties. Inkoop, beheersing non-conformiteiten & corrigerende en preventieve maatregelen, ontwerp & ontwikkeling, ...

 

4. Kwaliteitstechnieken - docent: Dominique Cool

De verschillende kwaliteitstechnieken worden uitgelegd aan de hand van een kwaliteitsplanning (APQP) waarbij Design-FMEA en Process-FMEA de start vormen om een gedegen Control-Plan (beheersplan) uit te werken. Bij de uitwerking van deze zijn technieken zoals SPC en statistiche geschiktheidstudies evenals Meetsysteemanalyse (MSA) onontbeerlijk. Wanneer het alsnog fout loopt kunnen probleemoplossende technieken soelaas bieden.
In dit verhaal komen nog enkele technieken aan bod zoals Design of Experiments, poka-yoke, 5 Why's, flow-charts, Characteristics-matrix, QFD, Ishikawa, foutboomanalyse, opsporen van variaties, ...
 

5. Beleid: uitvoeren en controle - docent: Bernard Van den Haute

Auditoren, kwaliteitsaudit/-nulmeting, klantentevredenheid.

6. Strategie - docent: Bernard Van den Haute

Missie, visie en strategiescenario's, integrale kwaliteitszorg, kosten van niet-kwaliteit tot ISO, van KPI naar  balanced scorecard, EFQM.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 16/11/2023 18:30 21:30
donderdag 23/11/2023 18:30 21:30
donderdag 30/11/2023 18:30 21:30
donderdag 07/12/2023 18:30 21:30
dinsdag 12/12/2023 18:30 21:30
dinsdag 19/12/2023 18:30 21:30
donderdag 11/01/2024 18:30 21:30
donderdag 18/01/2024 18:30 21:30
donderdag 25/01/2024 18:30 21:30
donderdag 01/02/2024 18:30 21:30
donderdag 08/02/2024 18:30 21:30
donderdag 22/02/2024 18:30 21:30
donderdag 29/02/2024 18:30 21:30
donderdag 07/03/2024 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • SBM Kortrijk
  • Doorniksesteenweg 220
  • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 36 38
  • Kevin@sbm.be

Getuigschrift

U ontvangt een attest van deelname aan deze opleiding.

  • Bernard Van den Haute, Managing Partner Heracles Adjuncts -leadauditor.
  • Dominique Cool, Automotive consultant - quality & project management.

De opleiding kwaliteitscoördinator heeft mij een stevig fundament bezorgd in kwaliteitsbeheer, hetgeen ik vroeger toch wat miste. Verschillende technieken kwamen aan bod, waarvan ik er al enkele heb kunnen toepassen in mijn job. Binnen het tijdsbestek is het uiteraard niet mogelijk alles grondig uit te leggen, maar dan is het eerder kwestie om je na de opleiding verder te verdiepen in de aspecten die je het meest interesseren.Positief was ook de interactie met de medeleerlingen en lesgever, wat mogelijk werd gemaakt door de relatief kleine lesgroep.

De opleiding was, zeker in verhouding tot zijn prijs, van kwalitatief hoogstaand niveau.

Koen Deblauwe - Carpenter Belgium