Business Continuity Plan opstellen volgens ISO 22301


Beheers calamiteiten in uw bedrijf op een op gestructureerde wijze
#220584
Opleiding | Kwaliteit

Introductie

Is de continuïteit van uw bedrijf gegarandeerd? Leer een Business Continuity Plan opstellen!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Inzicht in de verschillende elementen van een Business Continuity Plan.
 • Inzicht in mogelijke bedreigingen en de kwetsbaarheid.
 • In staat zijn om calamiteiten te beheersen.
 • Begrippen als "Interdepency map", "Operational Risk Assessment", "Product Risk assessment" met analyse van "Supply Chain", "Action Plan", ...
 • Hoe de verschillende actoren hierin betrekken.

Omschrijving

Gezien de woelige tijden waarin we leven is het belangrijk dat bedrijven voor de continuïteit van hun bedrijf een plan opstellen.

De standaard voor de opmaak van een Business Continuity Plan (BCP) is de norm ISO 22301. Deze norm helpt bedrijven om "business continuity" te garanderen door eventuele calamiteiten te voorkomen en in geval van een incident, de impact op bedrijfsactiviteiten te minimaliseren.

Daarvoor is het opstellen van een Business Continuity Plan noodzakelijk.

Er moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden om bijvoorbeeld de productie en levering van producten en diensten te continueren, ongeacht de aard van het risico. Door het implementeren van een Business Continuity Managementsysteem kan uw bedrijf met elke situatie omgaan doordat preventief de risico's werden geïdentificeerd en een actieplan werd uitgevoerd om de risico's van een belangrijke productie en leveringsstoring te minimaliseren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden in diensten sectoren en productie bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van het bedrijf of de organisatie alsook tot medewerkers verantwoordelijk voor toelevering van kritische onderdelen, productie, onderhoud, kwaliteit en veiligheid.

Methodologie

Deze opleiding geeft u de nodige theoretische en praktische middelen om voor uw organisatie een efficiënt BCP te implementeren.

De methodiek, in overeenstemming met ISO 22301, heeft zijn nut reeds vele jaren bewezen in de diensten sector en organisaties met complexe productie/ diensten units en complexe bevoorradingsketen.

De methode analyseert zowel de productie als de bevoorradingsketen en biedt inzichten om verbeteringsacties uit te voeren.

Programma

 • Het business continuity plan: begrippen, de norm ISO 22301.
 • Risicoanalyse: inzicht in en detecterenvan mogelijke bedreigingen.
 • De business impact analyse: de kwetsbaarheid van processen, de schade als het misgaat.
 • De continuïteitsstrategie: opmaken van het continuïteitsplan.
 • Betrokken actoren, communicatieplan.
 • Praktijkcases: bespreken van enkele voorbeelden.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 16/11/2023 18:30 21:30
donderdag 23/11/2023 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Gino Loosveldt is afgestudeerd als Veiligheidsdeskundige niveau 1 en Milieucoördinator niveau A en heeft een jarenlange ervaring als Corporate Veiligheid, Milieu en Business Continuity Lead in een van de grootste Farmaceutische bedrijven. Die expertise wil hij op een interactieve manier en met veel enthousiasme delen.

Als lead van het BCP implementeerde Gino in tientallen bedrijven wereldwijd dit programma.en deze methodiek.

Gino staat voor een doelgerichte, systematische & praktische aanpak.