Workshop Innovatieve technologieën - AI, ML, DL… - als business driver


Product- en service design thinking met innovatieve technologieën als business driver
#180671
Opleiding | IT PRO

Introductie

Opdat bedrijven en organisaties relevant en concurrentieel zouden blijven, dienen zij zich opnieuw uit te vinden. Hierbij is het van belang om het huidig producten- en/of dienstenaanbod in vraag te stellen. Hierbij kan een bedrijf hetzij zijn processen verder optimaliseren (met als doel efficiëntie verhoging) door gebruik te maken van innovatieve technologieën (AI, ML, DL, …) of hetzij een totaal nieuwe dienst of product bedenken in vele gevallen ook steunend op nieuwe innovatie technologieën.

Doelstelling van deze workshop is kennis te maken met een aantal verschillende innovatie technologieën, zoals Artificiële Intelligentie (AI), Machine Learning (ML), … (en andere ondersteunende technologie zoals IoT en Big data) en deze te bekijken vanuit het standpunt van de business. Maw hoe kunnen deze technologieën nieuwe businesswaarde creëren?

Omschrijving

De workshop bestaat uit 2 stappen:

Stap 1: Klassikale opleiding van 3 sessies van elk 3 uur

In de 1ste sessie wordt er vanuit een functionele invalshoek duidelijk gemaakt, wat men kan verwachten van een specifieke technologie, wat hiervoor de vereisten, beperkingen zijn.

Tijdens de 2de sessie wordt op basis van één specifieke case de gebruikte technologie en de weg naar een business solution onder de loepe genomen.

In de 3de en laatste sessie worden de nodige inzichten bijgebracht hoe het "Business Model Canvas (BMC)" en het "Value Proposition Canvas (VPC)" op een efficiënte en begrijpbare wijze de noden, (meer)waarden en kostprijs van een business model in kaart kunnen brengen om hieruit een duidelijke Business Case (BC) te creëren.

Deelnemers krijgen in deze 3de sessie de opdracht mee om een BMC en VPC uit te werken en vervolgens de aanzet tot een "Business Case" te schrijven voor hun concrete bedrijfscontext. Deze uitgewerkte opdracht dient als input van stap 2 (de coachingsessies).

Stap 2: Bestaat uit 2 coachingsessies van elk 3 uur

Deelnemers brengen hun uitgewerkte Business Case mee naar deze 2 coachingsessies. Deze Business Cases worden in kleine groepjes op een constructieve kritische wijze door de docent/coach bekeken en waar nodig worden er door de docent/coach suggesties gedaan met als doel te komen tot een waardevolle en implementeerbare Business Case.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Innovators komende uit zowel KMO als de grotere bedrijven die de ambitie hebben innovatie oplossingen, modellen, producten, diensten of processen te bouwen gebaseerd op innovatie technologieën.
 • Onder innovators wordt begrepen: zaakvoerders, stafmedewerkers, Business Unit Managers, Afdelingshoofden of een kennismedewerkers, ...
 • Business consultants, Business Analisten, Business solutions experten

Voorkennis

Kennis van bedrijfsprocessen, aangeboden diensten en producten waarvoor de innovatie bestemd is.

Methodologie

Concepten en technologieën worden aan de hand van inspirerende use cases waar mogelijk bijgebracht. Om de functionele werking betreffende technologie duidelijk te maken worden er waar mogelijk relevant korte video filmpjes gebruikt.

Workshop format: tijdens laatste sessie leren de deelnemers via een interactieve workshop werken met het “Business Model Canvas” en het “Value Proposition Canvas”.

Interactieve coaching sessies: Tijdens de coaching sessies (in beperkte groep) stellen de deelnemers de verschillende modellen (BC, BMC en VPC) voor aan de docent (projectcoach) en de aanwezige deelnemers. Na het voorstellen krijgt elke deelnemer feedback van de docent (projectcoach) en kunnen de collega deelnemers eveneens aanvullende vragen stellen. Via deze dynamische groepsinteractie verwerven deelnemers aanvullende inzichten.

Deelnemers dienen zelf hun persoonlijke laptop mee te brengen naar de opleiding om hun digitaal toegeleverde cursustekst te kunnen raadplegen en eventueel notities te nemen.

Programma

Stap 1: Klassikale workshop sessies

Module 1: Introductie AI, ML, …: basis begrippen, voorbeelden, aanpak (sessie 1)

Kaderen van de basis begrippen: Data Science, Artificiële Intelligentie (AI), Machine

 • Learning(ML), Deep Learning, Predictive analystics …
 • Het process data omzetten in waardevolle informatie
 • Data collection – Data Storage – Data retrieval – Data Analysis
 • Machine learning en Data Mining
 • Soorten taken: Supervised, Unsupervised, Semi-supervised, Reinforcement Learning
 • Elke soort taak vereist telkens een andere passende approach!
 • Cultures of machine learning: Bayesian, Symbolic, Deep
 • Welke approach gebruiken en het juiste Machine learning model kiezen?
 • De meeste real-world systemen gebruiken een combinatie

Accuracy versus Interpretability: Learning technieken

Voorbeeld van combinaties

 • Voorbeelden uit het bedrijfsleven komende uit verschillende sectoren
 • De toekomst van AI en ML

Module 2: Concreet voorbeeld (uitwerking) van een specifieke Business Case gebruikmakend van een nieuwe innovatie technologie - voorbeeld case: Chatbots Deepdive (sessie 2)

Concrete Business Case: waarom chatbots inzetten als technologie oplossing?

 • Wat is een Chatbot? Waarom Chatbots? Waarom de hype?
 • Wat maakt Chatbots successvol?
 • Waar starten?
 • Tips & Tricks

Volgende stappen: Chatbots, Artificiële intelligentie (AI) en Machine Learning (ML)

Module 3: Via Business Model Canvas (en VPC) – Business Case – naar de juiste match qua innovatieve technologie keuze en projectaanpak (sessie 3)

Business heeft IT nodig, nu meer dan ooit!

Vanuit focus op waarde voor klanten met het Value Proposition Canvas (VPC):

 • Vanuit standpunt klant:
  • Customer Jobs
  • Pains
  • Gains
 • Vanuit standpunt dienst- of productonwikkeling:
  • Products en Services aanbieden die
  • Pain relievers
  • Gain creators

Vanuit het Business Model Canvas (BMC):

 • Vanuit de ‘Revenue streams’
  • Customer segments
  • Customer relationships
  • Channels
  • Value propositions
 • Vanuit de ‘Cost structure’
  • Key partnerships
  • Key activities
  • Key resources
  • Value propositions
 • Vanuit het BMC en het VPC naar het schrijven van een Business Case(BC):

Hoe vanuit Business Case de juiste innovatie technologie identificeren?

Voorbeeld Business Case (BC) waarbij AI gekoezen werd als technologie:

 • Het identificeren van "juiste" AI Use Cases?
 • AI als doel of als middel?
 • Use case evaluation framework
 • AI “demystified”: AI project verder in detail toelichten”
 • Conclusies:
  • Tips en best practices
  • Do’s en don’ts

Van Business Case naar projectaanpak:

 • Met oa aandacht voor duurzaam ondernemen en gevolgen voor milieu

Individuele opdracht: Schrijven van een Business Case (BC)

Elke deelnemer zal een Business Case (BC) uitwerken gebruikmakend van het BMC en het VPC aangevuld met de motivering van de gekozen innovatieve technologie:

 • Stap 1: Uitwerking BC gebruikmakend van BMC en VPC
 • Stap 2: Keuze en motivering waarom welke ondersteunende innovatieve technologie(ën) zullen gebruikt worden om de BC te kunnen realiseren.

Deelnemers dienen - na deze 3 klassikale sessies - deze opdracht verder uit te werken en voor te stellen in stap 2 - interactieve coachingsessies

Stap 2 – Interactieve coachingsessies

Tijdens de 2 coaching sessies (op 2 verschillende dagen volgend na de 3 klassikale sessies) zullen de deelnemers in beperkte groep feedback, tips, suggesties en bijsturing krijgen van de docent/projectcoach.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 27/05/2019 09:00 12:00
maandag 27/05/2019 13:00 16:00
dinsdag 28/05/2019 09:00 12:00
dinsdag 04/06/2019 13:00 16:00
dinsdag 11/06/2019 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • F: 050/390665
 • info@sbm.be

Cursusmateriaal

Cursusmateriaal wordt in digitale vorm voorzien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 19/06/2019 09:00 12:00
woensdag 19/06/2019 13:00 16:00
vrijdag 21/06/2019 09:00 12:00
woensdag 26/06/2019 09:00 12:00
vrijdag 28/06/2019 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Bluepoint Antwerpen
 • Filip Williotstraat 9
 • 2600 Berchem
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • F: 050/390665
 • info@sbm.be

Cursusmateriaal

Cursusmateriaal wordt in digitale vorm voorzien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 09/09/2019 09:00 12:00
maandag 09/09/2019 13:00 16:00
woensdag 11/09/2019 09:00 12:00
woensdag 18/09/2019 13:00 16:00
woensdag 25/09/2019 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • F: 050/390665
 • info@sbm.be

Cursusmateriaal

Cursusmateriaal wordt in digitale vorm voorzien