Business Analist - ICT Architect


Kies voor een tijdloze job! Word Business Analist!
#100789
Opleiding | IT PRO

Introductie

Het wendbaar managen van constante verandering binnen bedrijven en organisaties is dé overlevingsstrategie geworden van huidige moderne bedrijfsvoering. Uw bedrijf/organisatie moet zich 'Agile' (wendbaar, waakzaam, flexibel, ...) kunnen opstellen, waarbij het in staat moet zijn om klassieke en evolutionaire bedrijfsmodellen met elkaar te harmoniseren. Daarom hebben steeds meer bedrijven en organisaties nood aan een "Business Analist - ICT Architect" om de huidige en toekomstige visie (of business Cases) te vertalen naar het aanpassen, bijsturen en veelal vereenvoudigen van bestaande bedrijfsprocessen. Deze bedrijfsprocessen moeten op hun beurt opgenomen worden in een Business Process Diagram gebruikmakend van universele notatie, BPMN 2.0 en flowcharting technieken met activiteiten diagramma's op basis van Unified Modeling Language (UML). Na de Business analyse wordt vervolgens een functionele analyse uitgewerkt en daarna volgt nog het functioneel ontwerp en het technische ontwerp. Zoals u merkt is een Business Analist - ICT Architect een zeer belangrijke en tegelijk tijdloze jobrole waarbij u bovendien nog over aanvullende softskills zoals samenwerken, communiceren, workshops leiden, etc. dient te beschikken.

Tijdens deze boeiende opleiding zal u op alle niveaus de nodige kennis bijgebracht worden. U hoeft totaal geen ICT-er te zijn om deze opleiding aan te vatten en wij zullen u ook in deze opleiding niet omvormen tot een ICT-er maar wel tot een 'Business analist - ICT architect'. Iemand die de bruggen bouwt tussen de 'Business' en 'ICT'! Analytisch denkvermogen en zin voor formalisme behoren echter wel tot de vereisten om deze opleiding aan te vatten.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deelnemers verwerven kennis via voorbeeld Business Cases die bijgebracht worden door de trainers. Aanvullend leren de deelnemers op basis van een aantal zelf uitgewerkte business cases alle stappen voor een succesvolle business analyse aan.

Na deze opleiding en succesvolle eindwerkverdediging krijgt u een SBM Certificaat.

Er is een uitgebreide alumniwerking én u krijgt 1 jaar gratis lidmaatschap van de IT Club.

Omschrijving

De opleiding gaat van start met toelichting betreffende de nodige softskills waarover een (toekomstige) Business Analist dient te beschikken. Via een workshopoefening krijgen de deelnemers inzichten in hun persoonlijke softskills met als doel onvolkomenheden te remediëren.

Vervolgens leren de deelnemers - vertrekkende vanuit een Business Case - de 'vertaalslag' te maken naar een nog te bouwen (of aanpassing van bestaande) software applicatie. Hierbij wordt op een formele wijze een specifieke Business Analyse Methodology aangeleerd waarbij de verschillende stappen in Business Analyse en functionele analyse op een praktijkgerichte wijze worden aanbracht. Er wordt tijdens de opleiding ook aandacht besteed aan ICT Architectuur. Op het einde van deze opleiding leren de deelnemers aan de hand van een overkoepelende oefening een Business Case van A tot Z uitwerken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • De Business Unit manager, IT manager, projectmanager/directeur, Business Analist - ICT Architect (in spé), Operational manager, Change manager, Marketing manager/directeur, Business Developement Manager, die ambitie heeft om zelf Business Analist - ICT Architect te worden of die zelf over voldoende kennis wil beschikken om een team met Business Analisten - ICT Architecten aan te sturen, in te huren of te evalueren.
 • U bent pas afgestudeerd graduaat, ingenieur, economist, jurist, en hebt passie voor formalisme en volledigheid (moet 100% eenduidig zijn) en u hebt een analytisch denkvermogen.

Voorkennis

 • Personal skills/competenties: analytische denkvermogen, empathie, assertief, communicatief, aanleg voor formalisme.
 • Technical skills: er zijn geen specifieke technical skills vereist.

Methodologie

De opleiding is een afwisseling tussen het bijbrengen van concepten, terminologie en methodologie en hands-on oefeningen -workshop formule- waarbij u de aangeleerde methodes, concepten inoefent binnen de toegeleverde templates binnen het software pakket "Enterprise Architect".

business-analist-5-1_2010-789.jpg
business-analist-4-traject_2010-789.png

Programma

Deze opleiding bestaat uit 11 lesdagen. De laatste ingeplande lesdag is bedoeld voor de eindwerkverdediging.

Module 1: Toegepaste softskills

In deze module krijgt deelnemer inzicht in de rol van een Business Analist en wordt het "ideale softskills profiel" waarover een Business Analist dient te beschikken om deze jobrol optimaal te kunnen invullen geschetst. Via de Myers-Briggs methode (MBTI Type indicator) krijgen de deelnemers inzicht in hun persoonlijkheid. Op basis van dit zelfbeeld kan deelnemer beter begrijpen hoe hij/zij kan werken om bepaalde softskills verder te ontwikkelen.

 • Samenwerken en communiceren
 • Conflict en kritiek hanteren
 • Probleemoplossend leren handelen
 • Faciliteren en leiden van stakeholder workshops
 • Realistisch overtuigen

Module 2: ICT Architectuur

In deze module krijgt de deelnemer een overzicht en inzichten over hoe IT een business strategie helpt realiseren. Vaak komen business-analyse-vragen hieruit naar voor.

 • Hoe is IT waardevol voor de business?
 • Business IT-Alignment
 • COBIT: van Business doelstellingen naar IT-enablers
 • Enterprise architectuur met TOGAF en Archimate
 • Fast IT vs Core IT
 • Cloud / on-premise / hybride
 • Niet-functionele requirements
 • Goede keuzes maken: tools van Gartner en Forrester

Module 3: Business analyse methodology

Vertrekkende vanuit een Business Case wordt in deze module de Business Analysemethodologie bijgebracht:

 • Bedrijfsstrategie vastleggen: middellange termijn (3 tot 5 jaar)
 • Situatie ASIS: welke zijn de kernprocessen, kernbegrippen,
 • Kernprocessen opnieuw in vraag stellen
 • Op welke domeinen informatie inwinnen?
  • Prioriteiten
  • Welke processen eerst onder controle krijgen
  • Proces optimalisatie en gebruikte methodologie
 • Deliverables van Business Analyse
  • Opmaak van Omgevingsmodel
  • Opmaak van Domeinmodel (grafisch woordenboek van terminologie dat gebruikt wordt)
  • Zakelijke processen (BPmodels)
  • Requirements: Eisen
 • Gebruikte formele notietechnieken: Basics van BPMN en UML  

Module 4: Functionele analyse

In deze module wordt de Functionele Analyse methodologie bijgebracht op basis van de 4 modellen die uitvoerig worden toegelicht:

 • Uit de requirements van de Business Analyse (4 deliverables uit module 3) wordt vertaald of afgeleid wat het te bouwen of te kopen 'systeem' moet 'kunnen'
 • Deze requirements worden vertaald naar:
 • Application context door middel van Use Cases,
 • Use Case scenario's in activiteitendiagramma (uit UML)
 • Systeeminformatie model = dieper vertaling van een domeinmodel (dieper uitgewerkt op klassemodel maar op basis van inhoud van alle Use Case scenario's)
 • Applicatiespecificatie (2 varianten):
  • Grafische User interface (functionaliteit)
  • Een 'Service' tussen systemen

Module 5: Uitwerking business case

Deze module is de alles samenvattende module waarin alle opgedane kennis samenkomt! Via een handson oefening leert de deelnemer vertrekkende vanuit een concrete Business Case alle stappen - gaande van Business Analyse over Functionele analyse ... - te doorlopen.

Cursusmateriaal

 • Er wordt voor elke deelnemer een volledig uitgewerkte cursustekst met alle theoretische concepten en met oefeningen voorzien.
 • Voor bepaalde modules dienen de deelnemers hun persoonlijke laptop mee te brengen om oefeningen uit te werken gebruikmakend van de software 'Enterprise Architect'. Een gratis uitprobeerversie van dit software pakket wordt voorzien tijdens de opleiding.

Opdracht het maken van een eindwerk en verdediging van het eindwerk voor een jury (laatste lesdag):

Deelnemers zullen in het begin van de opleiding een opdracht toegewezen krijgen (of deelnemers mogen ook zelf een voorstel doen, dat door de peterdocent wordt goedgekeurd). Deze uitgewerkte opdracht zullen deelnemers volledig gedocumenteerd en uitgewerkt aan de peterdocent van de opleiding overhandigen. Deelnemers zullen dit eindwerk voor een vakjury verdedigen. Op het einde van het traject krijgen deelnemers een certificaat van deelname aan de opleiding met hierop hun slaagcijfer (= punten van de vakjury).

Begindatum Lesdata
21/11/2023 Bekijk lesdata

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be
2010-789-4-OmschrijvingDocent-1.png

Filip De Sutter

"Empowered entrepreneur" die samenwerkt met een geschoold team van Business & IT professionals ten dienste van enthousiaste klanten.

Filip is peningmeester en mede-oprichter van de IIBA Brussels Chapter.

Filip heeft een enorme ervaring op zowel technisch als functioneel vlak. Hij starte zijn professionele loopbaan in de jaren 80 als software designer, een functie die hem een solide basis opleverde voor een verdere succesrijke carriere.

De diversiteit van sectoren waarin hij actief is (kleine & middelgrote enterprises, overheid, retail, automotive, security, grote bedrijven, enz.) hebben hem de opportuniteit gegeven om de nodige functionele kennis op te doen in bijna alle domeinen van management computer science. Bovendien geeft hij hierdoor ook de mogelijkheid gehad om zich te verdiepen in verschillende technische en niet-technische rollen op dezelfde of verschillende projecten.

Op business gebied heeft Filip de competentie in functionele analyse, business process re-engineering, reverse engineering, business process innovatie en business strategie.

Als senior professional streeft hij ernaar zijn management skills up-to-date te houden en behaalde hij het MBA-diploma om te voldoen aan de hoge business standaarden van zakenwereld. Een training in juridische expertise voltooit zijn professionele vaardigheden.

Zijn MBTI indicator is ISTJ.

Specialties:

 • Bruggen leggen tussen business en IT.
 • Empowering people"
 • Omzetten van projecten naar oplossingen
2010-789-4-OmschrijvingDocent-2.png

Hans Vandenbogaerde

IT trainer, consultant and programme/project manager, focussed on the broader picture of IT as a business enabler

Hans Vandenbogaerde currently divides his time between close-to-the-business Program Management for the insurance company P&V Group and teaching at Hogeschool-Universiteit Brussel and at Syntra.

Hans has 25+ years of experience in IT and has evolved from system and network engineering functions over an IT infrastructure architect position towards project and program management of both application development and infrastructure projects. In the last years, Hans brings business and IT together at the strategic level. He has worked for bigger and smaller enterprises in both the private and the public sector.

As a teacher and trainer, Hans covers a broad spectrum of topics ranging from IT Strategy, IT Governance, COBIT, Information Security, Project Management, Business and Functional Analysis, Software Engineering, Scrum and Kanban development methodologies, Programming in Java, Ruby and PHP, database programming, Web CMS, Infrastructure Architecture and Linux. He also regularly lectures on these and related topics.

His MBTI indicator is ENTP.

Preferred Belbin team roles are Resource Investigator, Plant and Shaper

2010-789-4-OmschrijvingDocent-4.png

The road to digital success - The Antwerp Databikers app

De sleutelfiguur die ervoor zorgt dat vanuit een "Business Case" er een succesvolle software oplossing wordt opgeleverd die aan de gestelde verwachtingen en eisen van de klant voldoet is de Business Analist! Als eindwerk binnen de opleiding "Business Analist - ICT Architect" heb ik aan de hand van een concrete Business Case - de "Databikers App" - stilgestaan welke stappen (of methodologie) een Business Analist best dient te volgen om een één op één vertaling te garanderen tussen de Business Case en de uiteindelijk te bouwen software. Om dit succesvol te kunnen realiseren was de aangeleerde Business Analyse methodologie binnen deze opleiding doorslaggevend om de ontwikkeling de Antwerpse "Databikers app" tot een goed einde te kunnen brengen."

Lieven Raes, adviseur afdeling relatiebeheer - geo informatie Vlaanderen

2010-789-4-OmschrijvingDocent-5.jpg

Een opleiding die je onmiddellijk in de praktijk kan brengen, zo zijn er te weinig! Deze opleiding is gestoeld op theoretische fundamenten aangevuld met heel goede praktische toepassingen.

Ook door het feit dat iemand met enorm veel praktijkervaring de opleiding geeft kan je enorm veel praktische vragen stellen en meteen beginnen nadenken hoe je het binnen de eigen context kan gaan uitrollen.

Kortom een IT opleiding zoals een IT opleiding moet zijn.

Julie Vandekerckhove, IT Support Specialist Umain