Professioneel inkoper: Van leveranciersselectie tot leveranciersevaluatie


Een optimale meerwaarde genereren door het tactisch inkoopproces
#130391
Mixed Via Web | Inkoop

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Professioneel inkopen: het tactisch inkoopproces.
 • Van specificatie over marktanalyse, prijsvraag, onderhandelen, contracteren tot leveranciersbeheer, financiële analyse van uw leveranciers

Introductie

Deze opleiding  is een onderdeel van het modulair programma "Professioneel inkoper" waarvan elk luik een specifiek aspect van professioneel inkopen behandelt.

U kunt inschrijvien voor het totaalprogramma aan sterk gereduceerde prijs of intekenen voor één of meerdere modules:

Omschrijving

Het is voor elke medewerker die zich professioneel met inkoop bezighoudt van cruciaal belang om het tactisch inkoopproces op de best mogelijke manier te beheersen en te beheren. In deze tijden van crisis kan u als inkoper meer dan ooit bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Het gaat erom steeds opnieuw het juiste en meest kwalitatieve product of dienst aan te kopen. Bij de voor uw organisatie beste leverancier. En aan een  correcte prijs.

In deze opleiding leert u:

 • de inkoopbehoeften van uw bedrijf of organisatie optimaal te definiëren
 • de specificaties van de door u aan te kopen goederen/diensten foutloos uit te schrijven
 • de leveranciersmarkt volledig in kaart te brengen, de juiste spelers door te lichten en te selecteren
 • de prijsaanbiedingen tot in detail correct te analyseren
 • welke facetten een doorslaggevende rol spelen bij het onderhandelen met potentiële leveranciers
 • contracten allesomvattend en sluitend te maken, en te beheren
 • het tactisch inkoopproces continu te evalueren en bij te sturen

De module "Professioneel inkopen: van leverancierselectie tot leverancierevaluatie". heeft als doel om u een maximaal inzicht te geven in de do's en de dont's, de tips en de trics, de theorie en de praktijk. De opleiding zet u op weg om professioneler in te kopen om zo een optimale meerwaarde voor uw bedrijf of organisatie te genereren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Alle inkopers die de bestaande tools en modellen willen leren kennen en gebruiken.
 • Managers en verantwoordelijken met een directe verantwoordelijkheid voor inkoop, op zoek naar praktische inkooptools en -wetenswaardigheden.
 • Managers en verantwoordelijken uit een ander functioneel domein, die hun visie op inkoop willen verruimen.

Voorkennis

Een eerste kennismaking met inkoop in organisaties.

Methodologie

Deze opleiding is zo opgebouwd dat u het geleerde direct in de praktijk kunt toepassen. Onze docenten hebben een unieke ervaring in het uitbouwen, opvolgen en effciënter maken van inkoopprocessen. De voorbeelden, cases en oefeningen gebruikt doorheen de training zijn dan ook herkenbaar en transparant voor uw inkoopproces.

Programma

Luik 1:  behoeften ontdekken en de markt verkennen (1 sessie)

 • Specificatie
 • Marktanalyse

Luik 2:  de prijs is niet altijd wat het lijkt (1 sessie)

 • Total Cost of Ownership
 • Index
 • Cost break-down
 • Prijsmatrix
 • Gastspreker

Luik 3: onderhandelen met leveranciers (1 sessie)

 • Communicatie
 • Machtsbronnen
 • Do's & Dont's
 • Gedachtenwisseling

Luik 4: contracteren en beheren (1 sessie)

 • Regels bij het contacteren
 • Opvolgen van leveranciers
 • Beoordeling leveranciers
 • Service Level Agreements
 • Praktische toepassingen.

Luik 5: doorlichten van leveranciers (1 sessie)

 • Balans analyse
 • Break-even analyse
 • Praktische toepassingen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 29/11/2022 18:30 21:30
dinsdag 06/12/2022 18:30 21:30
dinsdag 13/12/2022 18:30 21:30
dinsdag 20/12/2022 18:30 21:30
dinsdag 10/01/2023 18:30 21:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Alle docenten werden zorgvuldig geselecteerd en brengen zeker en vast toegevoegde waarde aan deze opleiding. De sprekers zijn professionals uit de inkoopwereld: consultants, academici en inkopers uit de praktijk.

Voor deze module doen we beroep op:

 • Pascal Schepens, Senior Buyer ICT & ICT Services - Eandis
 • May Van Aperen , XANTIP Management Services
 • Filip De Vos, Team Leader Purchasing - Atlas Copco Airpower