Ziekteverzuim: hoe pak je het aan?

#110643
Webinar | HRM

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Inzicht in de problematiek en een mogelijk plan van aanpak
 • Kennis hoe de correcte gesprekken te voeren die zullen leiden tot minder absenteïsme

Omschrijving

Het aantal ziektedagen van Belgische werknemers blijft elk jaar stijgen. Het aantal vergoede ziektedagen steeg de laatste jaren met 5,4%, zowel bij arbeiders als bedienden.

Niet minder dan 75% van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door ziekte en 42% van de werkgevers erkent een probleem tot ernstig probleem te ondervinden met afwezigheid van werknemers. Als u weet dat uw bedrijf gevestigd is in de duurste arbeidsomgeving ter wereld, dan hebt u er alle belang bij om de investering in die dure arbeid in elk geval zo optimaal mogelijk te benutten.

Eén dag afwezigheid door ziekte kost het bedrijf gemiddeld 700 euro. 70% van alle afwezigheden door ziekte zijn zo goed als onwettig. Vandaar deze opleiding die (helaas) ieder bedrijf en organisatie aanbelangt: wat kunt u doen om het absenteïsme te voorkomen en te verminderen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Zelfstandigen
 • Zaakvoerder, bedrijfsleider
 • Personeelsverantwoordelijke
 • Personeelsmedewerker
 • Medewerker sociaal secretariaat
 • Medewerker uitzendkantoor
 • Boekhouder
 • Administratief medewerker/secretaresse/management assistent

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

 • Absenteïsme en de gevolgen voor het bedrijf
  • Directe kost
  • Indirecte kost
 • Soorten absenteïsme
  • Hoe wordt het absenteïsme geregistreerd?
  • Wat zijn de belangrijkste factoren?
 • Welke zijn de typische, te bestrijden afwezigheidpatronen? Voorbeeld maandag-, vrijdag- of woensdagnamiddag ziekte, absenteïsme, de week voor/tijdens de schoolvakanties, absenteïsme, de week voor (collectieve) vakantie, veelvuldig 1 dag afwezig
 • Wat zijn de actuele resultaten van absenteïsme?
  • Totale afwezigheidcijfers
  • Target voor reductie
  • Vergelijking met andere overheidsdiensten of privé instellingen
 • Wat is de actuele aanpak?
  • Hoe wordt het georganiseerd?
  • Wat werd besproken met de vakbonden?
  • Hoe wordt het geëvalueerd?
 • Beleid via het arbeidsreglement met sanctiemogelijkheden
 • Structuur van het afwezigheidsgesprek
  • Bijsturingsgesprek
  • Correctiegesprek
  • Sanctiegesprek
 • Gespreksvoering over de medische aspecten
  • Wettelijke aspecten
  • Wat kan opgevolgd worden?
  • Wat aan te pakken?
  • In elk geval te vermijden
 • Controle geneesheer
  • Wanneer wordt hij ingeschakeld?
  • Wie ontvangt het 'niet-medisch verslag'?
  • Wat doet bedrijfsgeneesheer met het verslag controle geneesheer?

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 15/06/2022 09:30 12:30
woensdag 15/06/2022 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Stefaan Van Renterghem.

Na een loopbaan van meer dan 25 jaar in leidinggevende functies in een multinationale omgeving koos Stefaan ervoor om de opgedane kennis en ervaring ter beschikking te stellen van de bedrijfswereld. Als extern adviseur ondersteunt hij bedrijfsleiders, directies en hun medewerkers. Dit met betrekking tot personeelsbeheer, lean management, reorganisaties, begeleiden veranderingsproces, training en workshops.

Hij vertrekt steeds vanuit de dagelijkse realiteit: de reële situatie op de werkvloer. Zo verankert hij de trajecten door te werken met en via de mensen binnen het bedrijf of de organisatie.