Sociale inspectie: bereid u voor!


Wilt u weten wat er u te wachten staat bij een bezoek van de sociale inspectie?
#060336
Opleiding | HRM

Introductie

Op een dag is het zover: inspecteurs van de 'Sociale inspectie' staan voor de deur ...

 • Hoe zal dit verlopen?
 • Zijn mijn documenten in orde?
 • Zullen we een sanctie krijgen?

Geen reden tot paniek maar u wilt wel weten wat er u te wachten staat. Goed geïnformeerd kunt u zich wapenen tegen moeilijke of lastige vragen. U bereidt zich in deze training voor op bezoek van de sociale inspectie!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kunt de sociale inspectie met een gerust gevoel ontvangen. U hebt een volledig beeld van wat ze controleren, tot welke gevolgen of sancties een inbreuk kunnen leiden en wat u in alle gegeven omstandigheden het beste doet.

Omschrijving

Bent u voorbereid op een bezoek van de sociale inspectie?

Het is belangrijk om te weten welke vragen er gesteld kunnen worden en hoe u hier het beste op kunt antwoorden. Daarnaast is het van belang om op de hoogte te zijn van de structuur en organisatie van de verschillende diensten van de sociale inspectie.

Waarom komt de sociale inspectie bij u langs?

Dit kan verschillende redenen hebben, zoals controle op naleving van de arbeidswetgeving, het correct uitbetalen van lonen, of het naleven van de veiligheidsvoorschriften op de werkvloer.

Wat als er inbreuken worden vastgesteld?

Wanneer er inbreuken worden vastgesteld, is het belangrijk om hier goed op te reageren. Hoe doet u dit het beste? Onze opleiding ter voorbereiding op een bezoek van de sociale inspectie geeft u hierop een antwoord. We leggen u uit aan wie boetes worden opgelegd en welke sociaalrechtelijke misdrijven het meest voorkomen.

De praktische benadering

Een goed personeelsbeleid omvat meer dan alleen het aanwerven van medewerkers. Zo is het belangrijk om te weten of alle wettelijke verzekeringen voor het personeel zijn afgesloten. Ook het arbeidsreglement moet op punt staan. Onze opleiding biedt praktische handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Daarnaast is het van belang dat alle extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, bedrijfswagens, GSM's en laptops correct worden aangegeven op sociaal en fiscaal vlak. Onze opleiding biedt inzicht in de correcte procedures om dit te doen.

Een goed personeelsbeleid houdt ook rekening met het personeelsverloop en de gemiddelde anciënniteit binnen de onderneming. Onze opleiding biedt een duidelijk zicht op deze aspecten en helpt u om uw personeelsbeleid verder te optimaliseren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking komen met de sociale inspectie, o.a.:

 • KMO-bedrijfsleiders
 • Adviseurs van personeelsdiensten
 • HR-managers en -medewerkers
 • Personeelsverantwoordelijken
 • Medewerkers van sociale bureaus
 • Juridisch adviseurs
inspectie-1-4_2006-336.jpg

Programma

SESSIE 1:

 • De sociale inspectie
  • Overzicht van de structuur en de organisatie van de verschillende diensten van de sociale inspectie
  • Bevoegdheden en opdrachten van de verschillende diensten
  • Juridische verweermiddelen bij een optreden van de sociale inspectie
 • Praktische benadering
  • Waarom komt de sociale inspectie bij u langs?
  • Welke vragen worden gesteld?
  • Hoe moet u hierop antwoorden?
  • Waarop wordt gelet bij controles?
  • Wat gebeurt er als de sociale inspecteur een inbreuk vaststelt?
  • Hoe reageert u het best wanneer de inspectiediensten inbreuken vaststellen?
  • Hoe onderhandelt u en wat is de geëigende procedure?
  • Wat zijn vaak voorkomende discussiepunten?
  • Hoe reageert u het best bij een conflict?
  • Wanneer wordt een proces-verbaal opgemaakt?
  • Aan wie worden de boetes opgelegd?
  • Wat is het verschil tussen strafrechtelijke en administratieve sancties en wanneer worden ze toegepast?
  • Welke zijn de belangrijkste sociaalrechtelijke misdrijven?
  • Wie kan strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld?
  • Welke zijn de juridisch onderbouwde verweermiddelen bij een confrontatie?

SESSIE 2

Aan de hand van praktische vragen wordt u gewezen op rode en groene lichten bij een personeelsbeleid:

 • Is de onderneming aangesloten bij alle wettelijke instanties?
 • Zijn alle wettelijke verzekeringen voor het personeel afgesloten?
 • Staat het arbeidsreglement op punt?
 • Hebt u een schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld in alle wettelijke gevallen?
 • Zijn de lonen en andere arbeidsvoorwaarden getoetst aan de sectorale voorschriften?
 • Bent u in orde met startbanen en vervangingsplicht bij brugpensioen?
 • Worden de maaltijdcheques, bedrijfswagen, GSM's, laptops, ... in de onderneming correct aangegeven op sociaal en fiscaal vlak?
 • Hebt u een zicht op het personeelsverloop, gemiddelde anciënniteit binnen de onderneming?
 • Bent u in orde met uw welzijnsbeleid?
 • Hebt u een gestructureerd welkomstbeleid binnen uw onderneming?
 • ...

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 08/06/2023 14:00 17:00
donderdag 08/06/2023 17:30 20:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be
2006-336-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Stefan Denayer is zaakvoerder van Pragmats BVBA en heeft als "hard" HR consultant een heldere en pragmatische kijk op sociaal juridische issues.

Dankzij jarenlange praktijkervaring als verantwoordelijke sociale wetgeving, employee benefits en arbeidsrelaties zowel binnen grote ondernemingen (Janssen Pharmaceutica, VRT) als voor belangrijke sectorfederaties (essenscia, Comeos) heeft hij een brede kennis en ervaring opgebouwd in sociaal juridische domeinen en in het ondersteunen van ondernemingen in het begeleiden van herstructureringen, oplossen van sociale conflicten, voorbereiden van sociale inspecties, onderhandelen van cao's, opzetten van ploegensystemen en verloningsystemen, ... Met deze uitgebreide en diverse ervaring heeft hij een efficiente en pragmatische aanpak ontwikkelt om "hard HR-issues" op te lossen. Daarbij staan de concrete noden van ondernemingen, binnen de mogelijkheden van de wetgeving, steeds voorop.