Sociaalwettelijke actualiteit mbt PC 124 bouw


Personeelswetgeving voor de bouw in een notendop
#111224
Webinar | HRM

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Sociale wetgeving toegepast op het bouwbedrijf
 • Actualiteit sociale wetgeving heet van de naald

Introductie

Wees op de hoogte, vermijd sancties!

Omschrijving

De CAO voor de bouwsector vormt een geheel van wettelijke afspraken waar u zich als werkgever moet aan houden.

In een relatief korte tijd verwerft u een praktijkgerichte kennis over specifiek sectoraal geregelde thema's met rechtstreeks belang voor de loon- en personeelsadministratie in de bouwsector.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Zaakvoerders, leidinggevenden of kmo-medewerkers die de personeelsadministratie behartigen en boekhouders die service verlenen aan bouwbedrijven wat personeelsadministratie betreft.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

U verneemt alles in een notendop wat van toepassing is op het bouwbedrijf mbt personeelswetgeving. Dit gaat over de specifieke sectorale bepalingen m.b.t.:

 • Correcte verloning
 • Mobiliteitsvergoeding
 • Geintegreerd welzijnsbeleid
 • Flexibiliteit mbt arbeidsduur
 • Verplichtingen tov overheid
 • Welke vergunningen zijn nodig?
 • Eenheidsstatuut arbeider/bediende. In hoeverre toepasbaar?

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 13/12/2021 18:30 21:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be