Opleiding tot vertrouwenspersoon


Word de vertrouwelijke figuur voor medewerkers met problemen op het werk
#050549
Opleiding | HRM

Introductie

Word deel van het veranderingsteam binnen uw organisatie en word opgeleid tot vertrouwenspersoon. In deze opleiding leert u hoe u als onafhankelijke en vertrouwelijke figuur kunt fungeren voor medewerkers die problemen, klachten of bezorgdheden hebben op het werk. U leert de juiste communicatieve en coachingvaardigheden om effectief en empatisch te luisteren en te ondersteunen.

Deze training wordt gegeven in samenwerking met Liantis.

Goed om weten!

De Vlaamse opleidingscommissie heeft geoordeeld dat de 'Opleiding tot vertrouwenspersoon' van Skilliant voldoet aan de criteria arbeidsmarktgerichtheid.

De opleiding werd geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Dit betekent dat de opleiding recht geeft op volgende maatregelen:

Opleidingsverlof en Opleidingscheques.

Voor het opleidingsverlof moeten er aanwezigheidsattesten digitaal opgeladen worden in het WSE loket. Volgend nummer dient op de attesten vermeld te worden: ODB-1002645 | 30 uur

https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding :

 • Bent u op de hoogte van de procedures en wetten rond psychochosiaal welzijn op het werk.
 • Bent u op de hoogte van de verschillende aspecten van de functie van vertrouwenspersoon.
 • Bent u wettelijk in orde om de rol van gecertificeerd vertrouwenspersoon op te nemen.
 • Bent u in staat de dagdagelijkse problemen op een adequate en probleemoplossende manier aan te pakken.
 • Kent u de juiste vaardigheden om als vertrouwelijke figuur te fungeren voor medewerkers met problemen op het werk.
 • Weet u hoe u effectief kunt communiceren en coachen, en hoe u medewerkers op een empatische manier kunt ondersteunen.

Omschrijving

Word de sleutelfiguur voor het bevorderen van een positieve en veilige werkomgeving binnen uw organisatie.

Door de basisopleiding van 5 dagen te volgen, ontwikkelt u de juiste communicatieve en coachingvaardigheden om als onafhankelijke en vertrouwelijke figuur te fungeren voor medewerkers die problemen, klachten of bezorgdheden hebben op het werk.

Vergroot uw impact als Vertrouwenspersoon en draag bij aan een gezonde en productieve werkcultuur.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding tot Vertrouwenspersoon is bedoeld voor professionals die zich willen ontwikkelen als onafhankelijke en vertrouwelijke figuur voor medewerkers met problemen op het werk. Het is geschikt voor mensen die werkzaam zijn in verschillende organisaties en sectoren, zoals overheid, non-profitorganisaties, bedrijfsleven, onderwijs, enz.

Dit kunnen zijn:

 • Preventieadviseurs
 • Medewerkers aangesteld als vertrouwenspersoon die nog geen vorming hebben
 • Vertrouwenspersonen die een grondige heropfrissing nodig hebben aangepast aan de huidige wetgeving
 • Medewerkers sociale dienst

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Ben ik nà het volgen van de opleiding tot Vertrouwenspersoon gecertificeerd?

Ja, u ontvangt uw attest na het volgen van de 5 opleidingsdagen.

Afwezig? U haalt die dag in bij een volgende opleiding.

Hou er rekening mee dat deze kan doorgaan op een andere locatie.

Bijscholing voor vertrouwenspersonen

Als vertrouwenspersoon volgt u jaarlijks een bijscholing waarbij ervaringen worden uitgewisseld. Maak uw keuze uit verschillende locaties en tijdstippen.

Methodologie

Aan de hand van reflectie-oefeningen, discussie-oefeningen, uitwisselen ervaringen, rollenspellen, uitwerken casus, etc. wordt de vertrouwenspersoon gestimuleerd en ondersteund om de nodige kennis en vaardigheden in de praktijk om te zetten. Deze opleiding wordt begeleid door preventieadviseurs psychosociale aspecten.

vertrouwen-1-4_2005-549.jpg

Programma

Hoofdstuk 1 en 2 welzijn en psychosociale risico's (2 halve dagen):

Tijdens deze module gaan we in op de vragen rond 'wat', 'wie' en 'hoe' in het kader van welzijn en, meer specifiek, psychosociale risico's op het werk. Deze modules gaan in op het kader waarbinnen de vertrouwenspersonen hun rol en functie dienen uit te voeren.

 • Welzijn
 • Partners in welzijn
 • Aanpak welzijn op het werk
 • Psychosociale risico's
 • Ongewenst grensoverschrijdend gedrag
 • Oorzaken van psychosociale risico's
 • Gevolgen van psychosociale risico's
  • Individu
  • Team
  • Organisatie
 • Procedures
  • Intern
   • Aanspreken andere betrokken partij, leidinggevende
   • Informele psychosociale interventie
   • Formele psychosociale interventie
  • Extern met o.a.
   • TWW
   • Rechtbank
   • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke verantwoordelijkheid
   • Bemiddeling volgens gerechtelijk wetboek
 • Actoren bij psychosociaal welzijn
 • Rol en statuut vertrouwenspersoon
 • Deontologie en beroepsgeheim

Hoofdstuk 3: Gesprekstechnieken (2 halve dagen)

In deze module staat de praktijk van gespreksvoering centraal. Er wordt hoofzakelijk ingezoomd op het onthaal en eerste gesprek met de verzoeker en de andere betrokken partij. Basishouding, luisteren, reguleren en omgaan met emoties worden toegelicht en ingeoefend.

 • Algemene regels van communicatie
  • Gesprekstechnieken
  • Voor het gesprek
  • Tijdens het gesprek
  • Na het gesprek
  • Omgaan met emoties
 • Advies geven
 • Herkaderen

Hoofdstuk 4: "Beheersing probleemsituaties" (6 halve dagen)

In dit hoofstuk ligt de focus op de informele psychosociale interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de interindividuele, de groeps- en de organisatorische dimensies van probleemsituaties.

 • Gesprek met een derde (bv. leidinggevende, personeelsdienst, ...)
 • Bemiddeling
 • Conflictbeheersing (o.a. model van Glasl)
 • Ondersteunende gesprekken bij stress en burn-out (o.a. model van Karasek)
 • Doorverwijzen
 • Team- en organisatiemodellen (o.a. SDRPI-model van Ron Fry)

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 14/11/2023 09:00 12:00
dinsdag 14/11/2023 13:00 16:00
dinsdag 21/11/2023 09:00 12:00
dinsdag 21/11/2023 13:00 16:00
dinsdag 28/11/2023 09:00 12:00
dinsdag 28/11/2023 13:00 16:00
dinsdag 05/12/2023 09:00 12:00
dinsdag 05/12/2023 13:00 16:00
dinsdag 06/02/2024 09:00 12:00
dinsdag 06/02/2024 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Zita Deplae is preventieadviseur gespecialiseerd in psychosociaal welzijn op het werk van Liantis, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.