Learning & Development Expert


Wilt u een impactvol opleidingsbeleid en -visie ontwikkelen?
#210528
Webinar | HRM

Introductie

 • Hoe slaagt u als L&D professional erin om een opleidingsvisie uit te tekenen die handig inspeelt op de noden van uw bedrijf?
 • Hoe creëert u met trainingen een toegevoegde waarde aan uw bedrijf?
 • Hoe transformeert u uw bedrijf met de expertise van een L&D expert voor een effectiever opleidingsbeleid?

Deze cursus Learning & Development Expert geeft u zowel theoretisch inzicht als praktische hulpmiddelen om met een sterk opleidingsbeleid uit te pakken.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit traject kunt u:

 • Een visie uitwerken rond L&D.
 • De stap zetten van performance probleem naar leeroplossing.
 • Evidence-informed leertrajecten ontwikkelen op basis van bevindingen uit de cognitieve wetenschappen.
 • De oplossing van een probleem beoordelen en evalueren om hieruit lessen te trekken of om de inspanningen een andere richting uit te sturen.
 • Kennis van menselijk gedrag en prestaties, mentale processen, psychologische onderzoeksmethodes bij het leren en aanleren.
 • De juiste technologie inzetten voor de juiste leerdoeleinden.

Omschrijving

Analyse van leerbehoeftes

Als L&D expert speelt u een cruciale rol bij het ontwikkelen en implementeren van opleidingsplannen. U analyseert de leerbehoeften van de organisatie en ontwerpt aangepaste leerinterventies om te voldoen aan deze behoeften.

Plannen en implementeren van training- en ontwikkelingsprogramma's

U bent betrokken bij het volledige proces van het plannen en implementeren van training en ontwikkelingsprogramma's.

Groei en ontwikkeling waarborgen

U zorgt voor effectieve evaluatie om ervoor te zorgen dat deze programma's bijdragen aan de groei en ontwikkeling van individuen en organisaties.

Nauw contact met de diverse lagen in uw organisatie

U voorziet performance uitdagingen van een passende leeroplossing door uw nauw contact met diverse lagen in uw organisatie (directie, leidinggevenden, medewerkers, trainers, ...) en u onderhoudt bovendien uiteenlopende contacten met externe stakeholders (opleidingscentra, sectororganisaties, subsidieverlenende agentschappen, scholen en universiteiten, ...).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • L&D-managers
 • L&D administrators
 • HR managers en HR verantwoordelijken
 • trainingsmanagers
 • lijnmanagers

Programma

Sessie 1: De wetenschap van leren

 • Leren op macroniveau – we bekijken wat leren is en welke componenten cruciaal zijn in een leerproces. We bespreken termen als ‘prior knowledge’, ‘cognitive load’, ‘learnability’, … en hebben het over onder andere ‘spacing’, ‘repetition’ & ‘feedback’. Daarnaast bespreken we in dit kader twee frameworks: ‘Decisive Dozen’ van Thalheimer & ‘5 Moments of Need’ van Mosher & Gootfredson.
 • Leren op microniveau – wat moeten we dan doen als we die componenten die hierboven beschreven staan in leertrajecten willen integreren? Hoe spelen we met die elementen? We behandelen 10 tips & tricks en bespreken wederom een framework, nl. HILL van prof. Dochy.
 • Myth-busting – tot slot ontkrachten we ook een pak mythes die in L&D rondwaren en bespreken we wat u als L&D-professional moet doen als u hiermee geconfronteerd wordt.
 • Gastspreker: hoe past XXX een evidence-informed manier toe in zijn organisatie?

Sessie 2 en 3: Trends

 • Data & analytics: descriptieve, predictieve en prescriptieve data: wat is het en hoe kunnen we dit gebruiken binnen L&D? Hoe passen specificaties en standaarden zoals SCORM en xAPI in dit plaatje?
 • Extended realities: wat is Augmented Reality en wat is het verschil met Virtual Reality? Wat bestaat er op de markt en wanneer kiezen we voor één van deze ‘extended realities’?
 • Mobile learning & performance support: het is geen leren via een smartphone. Maar wat is het dan wel? We bespreken de succesfactoren van mobile learning en de link met performance support.
 • Content curation: wat is het? En hoe zou u er binnen L&D mee kunnen starten? We bespreken een strategie en duiken in de tools!
 • Games & gamification: wat is het en wat is het vooral niet? Met praktische voorbeelden dompelen we deelnemers onder in de wereld van games én kijken we hoe u ook gamification in uw trajecten kan integreren.
 • Leerplatformen: we bieden een overzicht van heersende systemen, leggen het verschil uit tussen LXP’s, LRS’en, ESN’s en LMS’en en geven enkele tips als u een platform moet kiezen.
 • AI & chatbots: we bekijken de huidige en toekomstige impact van AI op leren, met een kijk op gepersonaliseerd en adaptief leren en hoe leerplatformen en chatbots volop bezig zijn om hierop in te spelen.

Sessie 4: L&D-projecten tot een goede einde brengen

 • Lezen van een artikel over projectmanagement (20min).
 • Luisteren naar 2 audiostories met do’s & don’ts – principes projectmanagement (20min).
  • Feedback: checklist
 • De fundamenten van projectmanagement.
  • Wat is een project? Wanneer kan u de methodiek van projectmanagement toepassen en wanneer niet?
  • Principes van projectmanagement – recap audiostories – vragen beantwoorden.
  • Project management proces.
  • Een project opstarten.
  • Eerste definitie van een project: de businesscase, de doelstellingen, afbakening.
  • Rollen en verantwoordelijkheden / het sociaal contract  rollenspel in break-out rooms.

Sessie 5: Van trainingsmakelaar tot leerfacilitator

 • Maar tijden veranderen, zo ook de rol van de L&D-professional. Deze module focust op de veranderende rol en verantwoordelijkheden van de L&D'er en hoe die tussen het bos de bomen nog kan zien. Hoofdvraag hier is hoe u meerwaarde genereert voor uw organisatie en hoe u leren en leertrajecten kan afstemmen op de business.
 • De verschillende L&D-rollen – de L&D-professional is door de jaren heen een rol geworden met vele gezichten. Wat zijn die rollen en hoe vult u die rol zo goed mogelijk in. Hoe worden we facilitatoren van het leerproces en hoe kan L&D het behalen van bedrijfsdoelstellingen ondersteunen?
 • Waarde genereren voor de organisatie – hoe creëert u in elke rol meerwaarde voor de organisatie? Waarin maakt een L&D-manager het verschil? Hoe tilt een business partner zijn interne klanten naar een hoger niveau? Hoe zorgt een content developer voor engagerende trajecten en waarin schuilt het succes van een goede L&D-administratie?
 • Tot slot focussen we ook op de shift die leren heeft gemaakt de voorbije jaren en wat de impact daarvan is op de verschillende rollen van een L&D-professional.

Sessie 6: L&D-projecten tot een goede einde brengen

 • Een project definiëren: simulatie-oefening na korte toelichting tools en technieken.
  • Een project plannen: van product breakdown structure naar een gantt chart.
 • Stakeholderanalyse.
  • Een project opvolgen.
 • Triple constraint - bijsturen - opvolgen - rapporteren.
  • Een project afsluiten.
  • Evaluatie.
  • Lessons learnt.

Sessie 7: Ontwikkelen van aantrekkelijke en motiverende leertrajecten

 • Analyse van leerbehoeften en context?
 • Verschillende leervormen en de kracht van al die leervormen; wanneer gebruikt u online & -offline elementen, wat doet u met een voortraject, welke leervormen zijn geschikt voor kennis, vaardigheden en/of attitude?
 • Tips & richtlijnen op basis van werk van Richard Mayer, de multimediaprincipes. Geschikt voor iedereen die digitale trajecten ontwikkelt.
 • Het belang van schrijven – wie schrijft, die blijft. Schrijfprincipes hebben grote impact op de lerende. We bespreken de 10 meest gemaakte fouten en herwerken onze module.
 • Ontwikkelen om te onthouden – we willen trajecten die impact hebben. Welke principes kunnen we hiervoor gebruiken?
 • Efficiëntie van leren verhogen – we focussen op verschillende kaders (vb. HILL, LTEM, 9)

Sessie 8: De basics van een goede L&D-administratie

 • Rol van de L&D-administratie.
 • Bespreken eigen rol en taken – oefening op rolvorming.
 • Bespreking oefening.
 • Inleiding op e-learning.
 • Subsidiekanalen: welke kanalen zijn er beschikbaar, wanneer kan u die inzetten en hoe gaat u concreet te werk?
 • Bronnen en kanalen: waar vindt u opleidingen en trainingspartners?
 • Inkoopmanagement.
 • Nabespreking e-learning-vragen.
 • Praktische organisatie van leertrajecten: wat is een stappenplan om opleidingen te organiseren en wat zijn hierbij do’s en dont’s?
 • Leerplatformen: de basics van leerplatformen en hun verschillende rapporteringsmogelijkheden.

Sessie 9: Ontwikkelen van aantrekkelijke en motiverende leertrajecten

 • Feedback, coaching en praktijk integreren in een traject – wat is feedback en hoe integreert u zoiets in uw trajecten? En hoe zorgt u ervoor dat uw traject ook toegespitst wordt op de praktijk?
 • Efficiëntie van leren meten: welke KPI’s en metrics kunt u gebruiken om de efficiëntie van uw leertraject in kaart te brengen? Niet enkel voor de lerende, maar ook voor de organisatie.
 • Tools – welke tools zijn er op de markt en wat zijn eventuele voor- en nadelen van deze tools.

Sessie 10: De basics van een goede L&D-administratie

 • Inleiding- vraagstelling vorige les.
 • Praktische organisatie van leertrajecten: wat is een stappenplan om opleidingen te organiseren en wat zijn hierbij de do’s en dont’s?
 • L & D analytics.
 • Nabespreking oefeningen.
 • Leerplatformen: de basics van leerplatformen en hun verschillende rapporteringsmogelijkheden.
 • Q&A en afsluiting.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 21/03/2023 18:30 21:30
dinsdag 28/03/2023 18:30 21:30
dinsdag 18/04/2023 18:30 21:30
dinsdag 25/04/2023 18:30 21:30
dinsdag 02/05/2023 18:30 21:30
dinsdag 09/05/2023 18:30 21:30
dinsdag 16/05/2023 18:30 21:30
dinsdag 30/05/2023 18:30 21:30
dinsdag 06/06/2023 18:30 21:30
dinsdag 13/06/2023 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Mathias Vermeulen

Marijke Vermandere

Annelies Loosveldt

Mieke Vandewaetere